List of Publications - RORI

List of Publications ... Prose (Kavya) (Hindi) 1. Kyamkhan Raso 13 Kavi Jana Dr. Dasharath Sharma ... Kavya Prakash with Samketa tika Vol - I...

25 downloads 953 Views 75KB Size
List of Publications S.No .

Title & No.

Author

Prose (Sanskrit) 1. Hammira Mahakavya 65 Naya Chandra Suri 2. Rajavinod Mahakavya 8 Udai Raj 3. Ishwaravilasa 29 Shri Krishna Bhatta Mahakavya 4. Chakrapani Vijaya 20 Laxmi Dhar Bhatta Mahakavya 5. Shatrushalya Charita 181 Mahakavi Vishva Mahakavya Vol. I Nath 6. Shatrushalya Charita 182 '' Mahakavya Vol. II 7. Kamabhinandan 154 Dhanadeshvara Mahakavya 8. Krishna Giti 16 Kavi Soma Natha 9. Dashakantha Vadha 23 M.M. D.P.Dwivedi 10. Karnamritaprapa 11. Padya Muktavali 12. Sanghapati Rupaji Vamsha – Prashasti 13. Karan Kutuhala

2 30 107

Someshvara Bhatta Shri Krishna Bhatta Shrivallabha Gani

26

14. Sangita Raghunandana with commentary 15. Vasavadatta Katha 16. Khanda Prashasti 17. Soorsingh Vamsha Prashasti 18. Man Prakash 19. Sangeet Madhava

119

Mahakavi Bholanatha Vishwanatha Deva

28 124 166

Subandhu Hanumat Kavi Madhava Bhatta

174 179

20. Takhat Vilas Champu

183

Rai Muraridas Prabodhanand Sarasvati Shesha Pandit

21. Sanatkumar ChakriCharita Mahakavya 22. Shringara Haravali 23. Vasant Vilasa Phagu 24. Indraprastha Prabandha

108

Jinapala Gani

15 36 70

Shri Harsha Anonymous ''

25. 26. 27. 1.

2.

Editor

Year

Muni Jinavijaya G.N. Bahura Bhatt M.N. Shastri

1968 1956 1958

NA 40/NA

Prof.K.K. Shastri

1956

25/-

Dr. B.S.Vyas

1996

156/-

''

1996

105/-

Dr. D.B.Kshirsagar & O.P. Sharma Dr. Priyabala Shah Gangadhar Dwivedi Muni Jinavijaya Bhatta MN Shastri M. Vinayasagar

1985

17/-

1956 1960

10/NA

1963 1959 1969

10/35/10/-

Pt. G.N. Bahura

1957

10/-

Dr. Dasharatha Sharma Dr. J.M. Shukla M. Vinayasagar O.P. Sharma

1974

30/-

1966 1975 1991

30/50/10/-

1991

37/29/-

1996

22/-

1969

75/-

1956 1960 1963

NA 35/35/-

1968 1969

10/10/155/-

1953

124/-

1982

55/-

K.L. Dube Dr. Govind Ram Charora O.P. Sharma & Dr. Govind Ram Charora M. Vinayasagara

Dr. Priyabala Shah Prof. M.C. Modi Dr. Dasharath Sharma Nandopakhyana 92 '' Muni Jinavijaya Shankari Sangita 106 Kavi Jaya Narayana L.N. Goswami Rajratnakar Mahakavya 201 Mahakavi Sadashiva Dr. M.C. Pathak Prose (Kavya) (Hindi) Kyamkhan Raso 13 Kavi Jana Dr. Dasharath Sharma, Agarachand Nahata & B.L.Nahata Tr. Dr. R.L. Mishra Ratan Raso 134 Kavi Kumbhakarna Dr. Raghuveer (Introduction) Singh & K.R. Sharma

Price (In Rs.)

3. Hammir Raso 4. Kanharade Prabhandha 5. Veera Vana

135 11 33

Mahesh Kavi Kavi Padmanabha Dhadhee Badar

6. Sodhayana 7. Gora Badal Padmini Chaupai 8. Gora Badal Charitra 9. Koorma-vansha-Yasha Prakasha (Lava Rasa) 10. Raghuvara Jasa Prakash

84 35

Kavi Chimanji Kavi Hemaratna

40 14

Kavi Hemaratna Gopaldan Kaviya

50

Kishanaji Adha

11. Gaja-guna-rupakabandha 12. Vaitala Pacchisi 13. Rajaniti-ra-Kavitta 14. Rukmini-Haran 15. Pratap Raso 16. Bhagata Mala 17. Bhagata Mala 18. Binhai Raso 19. Jugala Vilasa

99

Keshodas Gadan

102 104 74 75 43 78 83 32

Deidan Naita Devidas Sanyaji Jhula Jachika Jiwana Charan Brahmadas Raghavadas Rao Mahesha Das Kavi Pithal

20. Kaveendra Kalplata

34

21. Madhu Malati Sachitra Katha 22. Sthulibhadra Kakadi 23. Nehataranga 24. Ajeeta Vilasa 25. Rajasthani Sahitya Sangraha Vol. I 26. Rajasthani Sahitya Sangraha Vol. II 27. Rajasthani Sahitya Sangraha Vol. III 28. Rajasthani Veer Geet Sangraha Vol. I 29. Rajasthani Veer Geet Sangraha Vol. II 30. Rajasthani Veer Geet Sangraha Vol. III 31. Rajasthani Veer Geet Sangraha Vol. IV 32. Sooraj Prakash Vol. I

87

Kaveendracharya Saraswati Chaturbhujadas

97 63 155 27 52

33. Sooraj Prakash Vol. II 34. Sooraj Prakash Vol. III 35. Mira Brihat Padavali Pt. 1 36. Mira Brihat Padavali Pt. 2 37. Narasi Ji Ro Mahero 38. Achal Das Khichi Ri Vachanika 39. Nanda Batrisi 40. Hamirayan

Agarachand Nahata Prof. K.B. Vyas Rani Laxmi Chundawat Dr. S.D. Kavia Dr. U.S. Bhatanagar Muni Jinavijaya M.C. Khared Padmashri Sitaram Lalas Sitaram Lalas

1982 1953 1960

NA 111/72/-

1966 1966

65/56/-

1968 1953

75/56/-

1960

75/-

1968

80/-

Dr. P.L. Menaria Dr. N.D. Shreemali Dr. P.L. Menaria Dr. M.L. Gupta U.R. Ujjwal Agarachand Nahata S.S. Shekhawat Rani Laxmi Kumari Chundawat Muni Jinavijaya

1968 1968 1964 1965 1959 1965 1966 1958

NA 40/35/60/39/70/65/20/-

1958

15/-

Dr. Fateh Singh

1967

55/-

Depala Budha Singh Hada Anonymous "

Dr. A.R. Jajodia Dr. R.P. Dadhich Dr. S.D. Barhat Prof. N.D. Swami

1968 1961 1984 1957

15/30/33/43/-

Anonymous

Dr. P.L. Menaria

1960

NA

53

"

L.N. Goswami

1966

65/-

98

"

S.S. Shekhawat

1968

55/-

100

"

S.S. Shekhawat

1968

50/-

116

"

S.S. Shekhawat

1972

95/-

129

"

S.S. Shekhawat

1979

70/-

Padmashri Sita Ram Lalas " " H.N. Purohit

1961

75/-

1962 1963 1968

90/95/140/-

Dr. K.S. Shekhawat

1975

NA

56

Kavi Karanidan

57 67 96

" " Sant Meera Bai

120

"

118 173

Anonymous Gadan Shivadas

Prof. J.N. Trivedi Dr. S.S. Manohar

1972 1991

45/76/-

162 197

Anonymous Khem Kavi

H.C. Bhayani Dr. B.M. Jawalia

1989 1999

40/205/-

41. Jan Granthawali Part III

210

Vaidika Sahitya 6 Madhusudan Ojha

1. Maharashi Kula Vaibhava Part – I 2. Maharashi Kula Vaibhava Part – II 3. Pathyaswasti 4. Mantra Bhagawata

59

Madhusudan Ojha

109 112

Madhusudan Ojha Nilakantha Bhatta

5. Madhusudan Ojha ki Saraswat Sadhna

191 193

1. Ukti Ratnakar 2. Shabdaratna Pradipa 3. Ekaksharanama Kosh Sangraha 4. Sayaniya Nirukti Kosha

Kosha 12 19 64 178

Sadhu Sundar Gani Anonymous " -

5. Vastu Ratna Kosha 45 Anonymous 6. Raj. Hindi Sankshipt 156 Shabda Kosha Vol. I 7. Raj. Hindi Sankshipt 157 Shabda Kosha Vol. II Agama-Tantra & Mantra 1. Agama Rahasya Vol-I 88 Acharya Saryaprasada Dwivedi 2. Agama Rahasya Vol-II 110 Acharya Saryaprasada Dwivedi 3. Sankhyayana Tantra 114 Sankhyayana Muni 4. Simha Siddhant Sindhu 115 Goswami Pt. I Shivananda Bhatta 5. Simha Siddhant Sindhu 123 " Pt. II 6. Simha Siddhant Sindhu 160 " Pt. III Chikitsa (Medical) 1. Bala Tantra 117 Kalyana Mishra 2. Chhanda Shastra 3. Vritta Mauktika 79 Chandra Shekhar Bhatta 4. Svyanbhu chhanda 37 Kavi Svyambhu 5. Vrittajati Samuchaya 6. Kavidarpana 7. Vrittamuktavali 1. Tripura Bharati Laghustava Satika 2. Durga Pushpanjali

O.P. Sharma, M.L. Acharya, Kalawati, Mathur, B.K. Singh & K.K. Sankhla

2004

205/-

MM. G.S. Chaturvedi Pradyumna Sharma

1956

77/-

1961

30/-

S.D. Swami Dr. Shraddha Kumari Chouhan Dr. Fateh Singh & Dr. Govind Ram Charora

1969 1969

67/15/-

1997 1999

130/110/-

Muni Jinavijaya Dr. H.P. Shastri Muni Ramanik Vijaya Dr. D.B. Kshirsagar Dr. Priyabala Shah Padmashri Sitaram Lalas "

1957 1956 1964

25/NA 60/-

1994

68/-

1959 1986

20/460/-

1987

Under Published

Gangadhar Dwivedi

1967

NA

Gangadhar Dwivedi

1969

NA

L.N. Goswami "

1970 1970

NA 100/-

"

1976

140/-

"

1989

82/-

Vishnu Dutta Purohit

1972

25/-

M. Vinayasagar

1965

125/-

1962

15/-

1962 1962 1963

35/40/20/-

61 62 69 Stotra 1

Virahanka Shrikrishna Bhatta

Prof. H.D. Velankar " " "

Laghvacharya

Muni Jinavijaya

1952

40/-

22

MM. D.P. Dwivedi

G.D. Dwivedi

1957

40/-

3. Shri Bhuwaneshwari Mahastotra 4. Chandi Shataka

54

Prithvidharacharya

94

Bana Bhatta

Darshan (Philosophy) 1. Rajasthan ke Nath 190 Sampraday Aur Sahitya 2. Jogpradipaka 192 Jaitram 3. Pramana Manjari 4 Sarvadevacharya 4. Tarka Sangraha 5. Padartha Ratna Manjusha 6. Buddhi-Vilasa

9 38

Annam Bhatta Krishna Mishra

73

Bakhat Ram Shah

7. Samadarshi Acharya 68 Pt. Sukhalal Haribhadra Suri Singhavi Jyotisha (Prognostics) 1. Shakuna Pradipa 89 Lavanya Sharma Ratna Shastra 1. Ratnaparikshadi Sapta 60 Thakkar Pheru Grantha Sangraha Nahata Vyakarana (Grammar) 1. Bala Shiksha Vyakarana 3 Thakkura Sangram Singh 2. Prakritananda 10 Pandit Raghunatha 3. Karaka18 Rabhasanandi Sambandhodhyota 4. Chandra Vyakaran 39 Acharya Chandra Gomi Kavya Shastra 1. Vritti Dipika 7 Mauni Krishna Bhatta 2. Rasa Dirghika 41 Kavi Vidyaram 3. Kavya Prakash with Samketa tika Vol - I 4. Kavya Prakash with Samketa tika Vol – II 5. Kavi Kaustubha 6. Govindanand Ghan 7. Rasa Makarand

46 47

Ct. Bhatta Someshawar "

95 141 165

Raghunath Manohar Rasik Guvinda Kaviraj

Khagol Shastra (Astrology) 1. Yantra Raja Rachana 5 Sawai Jai Singh Sangeet (Music) 1. Pundarika Granthawali 177 Pundrika Vitthal

2. Sura Tarang

164

Sardar Singh

3. Nritya Ratna Kosha Vol – I 4. Nritya Ratna Kosha Vol – II 5. Pathyaratna Kosh

24

Maharana Kumbha Karna "

25 90

"

Pt. Gopal Narayana Bahura Gopal Narayana Bahura

1966

47/-

1968

40/-

Dr.D.B.Kshirsagar Dr. Navalkrishna Dr. M.L. Gharote Pattabhiram Shashtri Dr. Jitendra Jetley Muni Jinvijaya

1997

NA

1999 1953

70/NA

1956 1963

46/NA

Dr. Padma Dhar Pathak Tr. Shanti Lal Jain

1964

NA

1963

25/-

G.N. Bahura

1968

20/-

A.C. Nahata B.L. Nahata

1966

67/-

Muni Jinavijaya

1968

40/-

Muni Jinavijaya Dr. H.P. Shastri

1962 1956

20/NA

Bechardas Jivaraj Doshi

1967

50/-

Purushottam Sharma Pt. Gopal Narayan Bahura Prof. Rasiklal C. Parikh "

1956

10/-

1959

20/-

1959

70/-

1959

40/-

Dr. Fateh Singh Dr. Moti Lal Gupta Dr. D.B. Kshirsagar

1968 1983 1991

10/88/31/-

Kedarnath Jyotrvid

1953

30/-

Vaidya Buddhiprakash Acharya Dr. D.B. Kshirsagar & Dr. M.M.S. Mathur Prof. R.C. Parikh & Dr. Priyabala Shah Prof. R.C. Parikh

1994

160/-

1990

21/-

1957

50/-

1968

45/-

Pt. G.N. Bahura

1968

20/-

6. Nritta Sangraha

17 Anonymous Itihas (History) 1. Rathora ri khyat (Hindi 195 Anuvad) 2. Rajasthan ka Etihasik 196 Sanskrit Sahitya 3. Rajasthan ke Etihasik 200 Gadhya Sahitya 4. Bankidas Ri Khyata 5. Muhata Nainasi Ri Khyata Vol – I (Reprint) 6. Muhata Nainasi Ri Khyata Vol – II (Reprint) 7. Muhata Nainasi Ri Khyata Vol – III (Reprint) 8. Muhata Nainasi Ri Khyata Vol – IV 9. Marwar-ra-paragana-ri Vigat Vol - I 10. Marwar-ra-paragana-ri Vigat Vol - II 11. Marwar-ra-paragana-ri Vigat Vol - III 12. Pashchimi Bharat Ki Yatra 13. Sva-Jivani

21 48

Bankidas Charan Muhnot Nainasi

Dr. Priyabala Shah

1956

10/-

Kailash Dan & Pushpendra Singh O.P. Sharma & B.K. Singh Dr. D.B. Kshirsagar & O.P. Sharma Prof. N.D. Swami Badriprasad Sakaria

1999

55/-

1991

90/-

2000

110/-

1956 1984

NA 145/-

49

"

"

1984

210/-

72

"

"

1984

NA

86

"

"

1967

NA

101

"

1968

NA

111

"

"

1969

NA

121

"

"

1974

NA

80

Coal. James Tod

161

Rai Mehta Panna Lal Budh Singh Charan " S.R. Bhandarkar

14. Devi Charita Vol – I 103 15. Devi Charita Vol – II 113 16. Rajasthan Men Sanskrit 31 Sahitya Ki Khoj 17. Rathoda Vamsha ri 93 Anonymous Vigat & Vamshawali 18. Maharaja Man Singh Ri 133 " Khyat 19. Maharaja Takhat Singh 176 " Ri Khyat 20. Sindhu Ghati Ki Lipi 105 " men Brahmanon aur Upanishadon Ke Pratika Hindi Sahitya (Literature) 1. Rajasthan ke Etihasik 194 Bhasha Kavya

2. Rajasthan Ka Sant Sahitya

206

3. Sant Kavi Rajjaba

76

-

Dr. N.S. Bhati

(Tr.) Pt.G.N. Bahura O.L. Menaria

1965

182/-

1989

65/-

H.C. Chaturvedi H.C. Chaturvedi (Tr.) B.D. Trivedi

1968 1969 1963

90/140/15/-

Dr. Fateh Singh

1968

42/-

Dr. Narayan Singh Bhati Dr. Narayan Singh Bhati Dr. Fateh Singh

1979

102/-

1993

122/-

1969

55/-

1999

120/-

2007

275/-

1965

NA

O.P.Sharma, Dr.Vasumati Sharma& Dr. Govind Ram Charora Dr.Vasumati Sharma, Dr. Kamal Kishor Sankhla Dr. Vrajalal Sharma

4. Matsya Pradesh Ki Hindi Sahitya Ko Den

66

-

Dr. M.L. Gupta

1962

60/-

Muni Jinavijaya

1963

37-50

"

1964

34-50

"

1965

36.50

"

1966

NA

"

1967

38.50

"

1968

48.75

"

1976

32/-

O.P. Sharma

1978

17/-

R.N. Saraswat

1979

14.75

1979

17/-

1979

16/-

1979

20.75

1982

42/-

1984

86.50

138

M. Vinayasagar & Dr. D.B. Kshirsagar D.N. Sharma & T.D. Joshi M. Vinayasagar & Dr. D.B. Kshirsagar Dr. D.B. Kshirsagar and Swaroop Narayan Sharma M. Vinayasagar & Jamanalal Baldwa Dr. B.M. Jawalia

1983

62/-

139

Bhuramal Yati

1984

NA

140

D.N. Sharma

1985

36/-

145

D.N. Sharma

1985

42/-

146

D.N. Sharma

1985

60/-

147

Dr. D.B. Kshirsagar O.P. Sharma & B.K. Singh Bhuramal Yati

1984

37.50

1984

NA

1990

46/-

1984

NA

1985

147/-

List of Catalogues (Sanskrit–Prakrit Series) 1. Part I 71 (Jodhpur collection) 2. PartII (A) 77 (Jodhpur collection) 3. PartII (B) 81 (Jodhpur collection) 4. PartII (C) 82 (Jaipur collection) 5. PartIII (A) 85 (Jodhpur collection) 6. PartIII (B) 91 (Jodhpur collection) 7. Part IV 125 (Jodhpur collection) 8. Part V 126 (Jodhpur collection) 9. Part VI 127 (Jodhpur collection) 10. Part VII 130 (Jodhpur collection) 11. Part VIII (Jodhpur collection) 12. Part IX (Jodhpur collection)

131

13. Part X (Chittorgarh collection)

136

14. Part XI (Jiapur collection) 15. Part XII (Udaipur collection) 16. Part XIII (Bikaner collection) 17. Part XIV (Jodhpur collection) 18. Part XV (Jodhpur collection) 19. Part XVII (Jodhpur collection) 20. Manuscript Part XIX (Chittorgarh collection) 21. Part XVI (Jodhpur collection) 22. Part XX (Bikaner collection) 23. Part XVIII (Jaipur collection) 24. Part XXI (Alwar collection)

137

132

148 149 150 151

Vinayasagar & Jamanalal Baldwa O.L. Menaria, Vinayasagar & V.M. Sharma

25. Part XXII 152 26. Part XXIII 167 (Bikaner collection) 27. Part XXIV 168 (Jodhpur collection) 28. Part XXV 169 (Kota collection) 29. Part XXVI 170 (Bikaner collection) 30. Part XXVII 186 (Bikaner Collection) 31. part XXVIII 212 (Bharatpur Collection) List of Manuscript (General) 1. Part I 42 (Jodhpur collection) 2. Part II 51 (Jodhpur collection) 3. Derashri Collection 175 List of Suchi-Patra (Hindi-Raj. Series) 1. Part I 44 (Jodhpur collection) 2. Part II 58 (Jodhpur collection) 3. Part III 122 (Jodhpur collection) 4. Part IV 128 (Jodhpur collection) 5. Part V 142 (Jaipur collection) 6. Part VI (Jaipur 143 collection) 7. Vidyabhushan Grantha 55 Suchi (Jaipur collection) 8. Manuscript Part VIII 144 (Chittorgarh collection) 9. Part XI (Jodhpur collection) 10. Part X Derashri (Udaipur collection)

153

11. Part IX (Alwar collection) 12. Part VII (Jodhpur collection) 13. Part XII (Chittorgarh collection) 14. Manuscript Part XIII (Udaipur collection)

159

15. Part XIV (Bharatpur collection)

180

16. Part XV (Jodhpur Collection)

198

158

163 171 172

B.M. Jawalia Bhuramal Yati & Ratanlal Kamad D.N. Sharma N.L. Trivedi & O.P. Sharma Bhuramal Yati & K.L. Vishnoi Dr. Usha Goswami

1990

NA 46/-

1993

56/-

1992

99/-

1990

48/-

1999

70/-

-

G.N. Bahura

490/-

1959

30/-

1960

12/-

P.D. Pathak

1992

86/-

Dr. P.L. Menaria

1960

37.50

Dr. P.L. Menaria

1961

15/-

O.L. Menaria

1974

14.50

O.L. Menaria

1978

34.50

O.L. Menaria & Vinayasagar O.L. Menaria & Vinayasagar G.N. Bahura & L.N. Goswami Dr. D.B. Kshirsagar & B.K. Singh Dr. S. Sharma

1983

62/-

1983

79/-

1984

10/-

1983

58.50

1991

51/-

1986

35/-

1989

38/-

1990

82/-

1990

74/-

1991

78/-

1995

57/-

1999

125/-

"

Dr. B.M. Jawalia & Dr. D.B. Kshirsagar Dr. R.K. Jatav O.P. Sharma & M.L. Acharya R.N. Purohit Dr. B.M. Jawalia & Dr. D.B. Kshirsagar Dr. Ramkishan, Dr. Vinodkumar, Dr. Devkumar Smt. Kalawati Mathur

17. Part XVI 199 (Jodhpur Collection) 18. Part XVII 202 (Bikaner Collection) 19. Part XVIII 203 (Bikaner Collection) 20. Part XIX 204 (Jodhpur Collection) 21. Part XX 207 (Bikaner Collection) 22. Part XXI 208 (Kota Collection) 23. Part XXII 209 (Jodhpur Collection) 24. Part XXIV 214 (Bikaner Collection) Swaha - Patrika 1. Vol. I Year I 2. Vol. II & III (combined) Pratisthan - Patrika 1. Vol. I Year I 2. Vol. II Year II 3. Vol. III Year III 4. Vol. IV-V Year IV-V 5. JAN-Granthavali 6. Ayurved Ke Pyayog Siddh Nuskhe

Dr. Govind Ram Charora Dr. K.L. Vishnoi

1999

70/-

2002

130/-

Dr. K.L. Vishnoi

2002

145/-

Dr. Govind Ram Charora Dr. K.L. Vishnoi

2002

105/-

2007

180/-

Khyali Ram Meena

2007

130/-

B.K. Singh

2007

235/-

K.L. Vishnoi

2007

275/-

1968 1969

NA NA

1985 1986 1987 1988-89 2003 2010

31/31/21/64/35/40/-

Trade Terms Amount of Books purchased Discount Rs. 1 - 499/10% Upto Rs. 500/15% from Rs. 501 - 2000/25% from Rs. 2001 - 4000/30% Exceed Rs. 4001 40% No discount is payable on Sale of Journals