Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar...

7 downloads 641 Views 684KB Size
PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK

TANREND 2013/2014

A Klinikai modul tárgyai (kötelező tárgyak és kritérium követelmények) 1

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

7. szemeszter OOK-GT2  ____  OOK-KAR ____  OOK-KBK ____  OOK-KIR _____  OOK-KRA ____  OOK-ONK ____  OOK-ORT ____  OOK-REP  ____ 

Gyógyszertan 2. ______________________________________________________________________ 3  Belgyógyászat: kardiológia _____________________________________________________________ 7  Klinikai biokémia ___________________________________________________________________ 11  Belgyógyászat: klinikai immunológia - reumatológia ________________________________________ 15  Klinikai radiológia ___________________________________________________________________ 19  Onkológia__________________________________________________________________________ 24  Ortopédia __________________________________________________________________________ 27  Közegészségtan 5. (Részletes epidemiológia) ______________________________________________ 30 

8. szemeszter OOK-BOR ____  OOK-FUL  ____  OOK-GT3  ____  OOK-HAE ____  OOK-IGU  ____  OOK-MUF ____  OOK-ORM ____  OOK-SE1 _____  OOK-TRA ____  OOR-SEB  ____  OOR-VTA ____ 

Bőrgyógyászat ______________________________________________________________________ 32  Fül-orr-gégegyógyászat _______________________________________________________________ 36  Gyógyszertan 3. _____________________________________________________________________ 40  Belgyógyászat: haematológia __________________________________________________________ 44  Igazságügyi orvostan _________________________________________________________________ 47  Közegészségtan 6. (Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan) __________________________________ 51  Orális medicina _____________________________________________________________________ 52  Sebészet 1. _________________________________________________________________________ 55  Traumatológia ______________________________________________________________________ 58  Sebészet gyakorlat ___________________________________________________________________ 62  Vértranszfúziós alapismeretek __________________________________________________________ 63 

9. szemeszter OOK-CSA  ____  OOK-DAN ____  OOK-EAB ____  OOK-GY1  ____  OOK-INF _____  OOK-NE1  ____  OOK-PS1 _____  OOK-PUL  ____  OOK-ROL ____  OOK-SE2 _____  OOK-ST1 _____ 

Családorvostan ______________________________________________________________________ 65  Belgyógyászat: diabetológia - angiológia _________________________________________________ 66  Belgyógyászat: endokrinológia és anyagcsere betegségek ____________________________________ 68  Gyermekgyógyászat 1.________________________________________________________________ 71  Belgyógyászat: klinikai infektológia _____________________________________________________ 74  Neurológia 1. _______________________________________________________________________ 78  Pszichiátria 1. _______________________________________________________________________ 81  Belgyógyászat: pulmonológia __________________________________________________________ 83  Urológia ___________________________________________________________________________ 86  Sebészet 2. _________________________________________________________________________ 89  Szülészet - nőgyógyászat 1. ____________________________________________________________ 92 

10. szemeszter OOK-AIT _____  OOK-GAS ____  OOK-GY2  ____  OOK-NE2  ____  OOK-NHA ____  OOK-OGE ____  OOK-PS2 _____  OOK-ST2 _____  OOK-SZE  ____ 

Anaesthesiológia és intenzív therápia ____________________________________________________ 96  Belgyógyászat: gasztroenterológia ______________________________________________________ 99  Gyermekgyógyászat 2._______________________________________________________________ 102  Neurológia 2. ______________________________________________________________________ 105  Belgyógyászat: nephrológia, hypertonia _________________________________________________ 108  Orvosi genetika ____________________________________________________________________ 111  Pszichiátria 2. ______________________________________________________________________ 113  Szülészet - nőgyógyászat 2. ___________________________________________________________ 116  Szemészet_________________________________________________________________________ 120 

2

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-GT2

GYÓGYSZERTAN 2.

Tantárgyfelelős:

DR. PINTÉR ERIKA, egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – nincs Előfeltételek: OOP-GT1 teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOP-PA2 teljesített

Tematika A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag átadása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása alapján, általános farmakológiai, toxikológiai és receptírási ismeretek elsajátítását követően. A klinikai gyakorlatban alkalmazott gyógyszeres terápia alapjainak az oktatása az idegrendszert, a gyomor-bél traktust és a légzőrendszert érintő betegségekkel kapcsolatban. A fontosabb témakörök a következők: A kardiovaszkuláris rendszer betegségeivel kapcsolatos gyógyszerek farmakológiája. A központi idegrendszerre ható gyógyszerek, valamint a kábító és nem kábító fájdalomcsillapítók. Helyi és általános érzéstelenítők. A hemosztázisra és vérképzésre ható szerek. Hisztamin, szerotonin és antagonistáik. Eikozanoidok farmakológiája. A légzőrendszer és a gyomor-béltraktus gyógyszertana. A félév elfogadásának feltételei Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett Távolmaradás pótlásának lehetőségei A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok A vizsgákra való felkészüléshez az előadások és szemináriumok anyagának, valamint az alábbi könyveknek és segédanyagoknak a tanulmányozása szükséges. Hivatalos tankönyvek és segédletek: A farmakológia alapjai, szerkesztette Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Medicina Könyvkiadó, 2011. Általános farmakológia és gyógyszer-rendeléstan (intézeti jegyzet) Pécs, 2003. Ajánlott könyvek és segédletek: Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 7th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2012. B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 12th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2012. Formulae Normales (Editio VII.) Melania Könyvkiadó, Budapest, 2003. Előadások 1 Hisztamin, H1-receptor-antagonisták Dr. Barthó Loránd 2 H2-receptor-antagonisták Dr. Barthó Loránd 3 Kalciumcsatorna-blokkolók Dr. Helyes Zsuzsanna 4 A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek Dr. Pintér Erika 5 Antiaritmiás szerek I. Dr. Pethő Gábor 6 Antiaritmiás szerek II. Dr. Pethő Gábor 7 Diuretikumok I. Dr. Gregus Zoltán 8 Diuretikumok II. Dr. Gregus Zoltán 9 A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt szerek I. Dr. Helyes Zsuzsanna 10 A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt szerek II. Dr. Helyes Zsuzsanna

3

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Antianginás szerek I. Dr. Barthó Loránd Antianginás szerek II. Regionális keringésfokozók Dr. Barthó Loránd Antihipertenzív szerek I. Dr. Pintér Erika Antihipertenzív szerek II. Dr. Pintér Erika Anxiolítikumok, hipnotikumok I. Dr. Barthó Loránd Anxiolítikumok, hipnotikumok II. Dr. Barthó Loránd Antipszichotikumok I. Dr. Barthó Loránd Antipszichotikumok I. Dr. Barthó Loránd Antidepresszánsok I. Dr. Barthó Loránd Antidepresszánsok II. Dr. Barthó Loránd Antiepileptikumok I. Dr. Pethő Gábor Antiepileptikumok II. Centrális izomrelaxánsok Dr. Pethő Gábor Opioid fájdalomcsillapítók I. Dr. Barthó Loránd Opioid fájdalomcsillapítók II. Dr. Barthó Loránd Opioid fájdalomcsillapítók III. Dr. Barthó Loránd Nem-szteroid gyulladásgátlók I. Dr. Pethő Gábor Nem-szteroid gyulladásgátlók II. Dr. Pethő Gábor Adjuváns analgetikumok. A köszvény kezelésére használt szerek Dr. Pethő Gábor

Gyakorlatok Szemináriumok 1 Helyi érzéstelenítők 2 Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és antagonisták 3 Az eikozanoidok farmakológiája 4 A simaizomzatra ható szerek 5 A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek I. 6 A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt szerek II. 7 A hemosztázisra ható szerek I. 8 A hemosztázisra ható szerek II. 9 A vérképzésre ható szerek I. 10 A vérképzésre ható szerek II. 11 A légzőrendszer farmakológiája I. 12 A légzőrendszer farmakológiája II. 13 A légzőrendszer farmakológiája III. 14 A légzőrendszer farmakológiája IV. 15 A gyomor-bél traktus farmakológiája I. 16 A gyomor-bél traktus farmakológiája II. 17 A gyomor-bél traktus farmakológiája III. 18 A gyomor-bél traktus farmakológiája IV.

4

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A gyomor-bél traktus farmakológiája V. A gyomor-bél traktus farmakológiája VI. Az alkoholok farmakológiája I. Az alkoholok farmakológiája II. Általános érzéstelenítők I. Általános érzéstelenítők II. A neurodegeneratív betegségek gyógyszeres kezelése I. A neurodegeneratív betegségek gyógyszeres kezelése II. Központi idegrendszeri stimulánsok. Nootrop szerek Központi idegrendszeri stimulánsok. Nootrop szerek

Vizsgakérdések 1. Kalciumcsatorna-blokkolók 2. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek 3. Diuretikumok 4. A pangásos szívelégtelenség kezelésére használt gyógyszerek 5. Antianginás szerek. Regionális keringésfokozók 6. Antihipertenzív szerek 7. Antiaritmiás szerek 8. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek 9. A hemosztázisra ható szerek 10. A vérképzésre ható szerek 11. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták 12. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája 13. Az eikozanoidok farmakológiája. A simaizmok görcsét oldó szerek. A méhizomzatra ható szerek 14. Az asthma bronchiale gyógyszeres kezelése 15. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek. Köhögéscsillapítók, köptetők és nyákoldók 16. A peptikus fekély kezelésére használt szerek 17. Hánytatók és hányáscsillapítók. Prokinetikus szerek 18. Hashajtók és obstipáló szerek. Máj- és epehólyag-működésre ható szerek. A gyulladásos bélbetegségek gyógyszerei 19. Helyi érzéstelenítők 20. Anxiolítikumok, hipnotikumok 21. Az alkoholok farmakológiája és toxikológiája 22. Antipszichotikumok 23. Antidepresszánsok 24. Antiepileptikumok 25. Központi idegrendszeri stimulánsok és nootrop szerek 26. A neurodegenaratív betegségekre ható szerek 27. Általános érzéstelenítők 28. Opioid fájdalomcsillapítók: morfin és kodein 29. Opioid fájdalomcsillapítók: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is) 30. Gyógyszerabúzus: általános aspektusok, opioidok, központi idegrendszeri depresszánsok 31. Gyógyszerabúzus: pszichomotoros stimulánsok, pszichedelikus szerek, kannabisz 32. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: aszpirin, paracetamol

5

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

33. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek az aszpirin és a paracetamol kivételével 34. Adjuváns analgetikumok. A köszvény kezelésére használt gyógyszerek. Centrális izomrelaxánsok A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések. Közreműködők Dr. Borbély Éva (BOEMAAO.PTE), Dr. Helyes Zsuzsanna (HEZFAAO.PTE), Dr. Németi Balázs Ferenc (NEBMAAO.PTE), Dr. Pozsgai Gábor (POGFAAO.PTE), Dr. Simonné Dr. Hajna Zsófia Réka (HAZMABO.PTE)

6

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-KAR

BELGYÓGYÁSZAT: KARDIOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. TÓTH KÁLMÁN, egyetemi tanár I. sz. Belgyógyászati Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – nincs Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel

Tematika A tárgy általános elméleti és gyakorlati alapokat kíván szolgáltatni a modern kardiológiai diagnosztika és terápia mindennapi orvosi gyakorlatban történő alkalmazásához. Hangsúlyozni kívánjuk a kölcsönhatásokat, differenciál diagnosztikai problémákat más belgyógyászati betegségek vonatkozásában. Az általános orvosi gyakorlat egyik legnagyobb beteganyagát a cardiovascularis betegségekben szenvedők teszik ki. A tárgy tematikája felöleli az anamnesis és betegvizsgálat speciális szempontjait, a legfontosabb kardiológiai betegségek bemutatását, a non-invazív és invazív kardiológiai diagnosztika alapjait, s a korszerű terápiás lehetőségeket, valamint bepillantást ad a szívsebészetbe is. A félév elfogadásának feltételei Számonkérés: kollokvium Javítóvizsga/értékemelő vizsga: szóbeli Maximális hiányzás: Az előadásokról és a gyakorlatokról összesen max. 15% hiányzás lehetséges a félév alatt. Ezt meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Gyakorlat pótlása azonos témakörből másik csoporttal lehetséges. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika intranetes oktatási segédanyaga http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag Braunwald E., Zipes D.P., Bonow R.O.: Braunwald’s Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, W.B. Saunders Company, 2008. Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai, Medicina könyvkiadó, 2007. Houghton AR, Gray D: Az EKG helyes értelmezése, Medicina, 2005. ISBN 963 242 97 Préda I., Czuriga I., Édes I., Merkely B.: Kardiológia. Medicina, 2010. Előadások 1 Bevezetés a kardiológiába. Noninvazív kardiológiai diagnosztika I.: Elektrokardiológia (EKG, terheléses EKG, Holter EKG, transztelefonikus EKG) Dr. Tóth Kálmán 2 Noninvazív kardiológiai diagnosztika II.: Echocardiographia, nuclearis kardiológia, szív MR és coronaria CT (Dr. Cziráki Attila/Dr. Simor Tamás) Dr. Cziráki Attila 3 Invazív kardiológiai diagnosztika (coronarographia, IVUS, FFR) Dr. Horváth Iván Gábor 4 Rhythmuszavarok és gyógyszeres kezelésük Dr. Tóth Kálmán 5 Invazív klinikai elektrofiziológia, diagnosztika, eszközös kezelések (pacemakerek, CRT, ICD) Dr. Simor Tamás 6 Hypertonia Dr. Czopf László 7 Szívelégtelenség Dr. Habon Tamás 8 Stabil coronaria betegség. Cardiovascularis preventio Dr. Tóth Kálmán 9 Acut coronaria szindrómák. Percutan coronaria intervenció (PCI) Dr. Horváth Iván Gábor

7

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

10 11 12 13 14

Coronaria sebészet. Szívtransplantatio Dr. Szabados Sándor A szív gyulladásos betegségei. Szívbillentyű betegségek Dr. Cziráki Attila Veleszületett szívbetegségek a serdülő- és felnőttkorban. Billentyű sebészet Dr. Szabados Sándor Cardiomyopathiák Dr. Habon Tamás Kardiológiai rehabilitáció Dr. Szabados Eszter

Gyakorlatok 1 Bevezetés a kardiológiába. Noninvazív kardiológiai diagnosztika I.: Elektrokardiológia (EKG, terheléses EKG, Holter EKG, transztelefonikus EKG) 2 Bevezetés a kardiológiába. Noninvazív kardiológiai diagnosztika I.: Elektrokardiológia (EKG, terheléses EKG, Holter EKG, transztelefonikus EKG) 3 Noninvazív kardiológiai diagnosztika II.: Echocardiographia, nuclearis kardiológia, szív MR és coronaria CT 4 Noninvazív kardiológiai diagnosztika II.: Echocardiographia, nuclearis kardiológia, szív MR és coronaria CT 5 Invazív kardiológiai diagnosztika (coronarographia, IVUS, FFR) 6 Invazív kardiológiai diagnosztika (coronarographia, IVUS, FFR) 7 Rhythmuszavarok és gyógyszeres kezelésük 8 Rhythmuszavarok és gyógyszeres kezelésük 9 Invazív klinikai elektrofiziológia, diagnosztika, eszközös kezelések (pacemakerek, CRT, ICD) 10 Invazív klinikai elektrofiziológia, diagnosztika, eszközös kezelések (pacemakerek, CRT, ICD) 11 Hypertonia 12 Hypertonia 13 Szívelégtelenség 14 Szívelégtelenség 15 Stabil coronaria betegség. Cardiovascularis preventio 16 Stabil coronaria betegség. Cardiovascularis preventio 17 Acut coronaria szindrómák. PCI 18 Acut coronaria szindrómák. PCI 19 Coronaria sebészet. Szívtransplantatio 20 Coronaria sebészet. Szívtransplantatio 21 A szív gyulladásos betegségei. Szívbillentyű betegségek 22 A szív gyulladásos betegségei. Szívbillentyű betegségek 23 Veleszületett szívbetegségek a serdülő- és felnőttkorban. Billentyű sebészet 24 Veleszületett szívbetegségek a serdülő- és felnőttkorban. Billentyű sebészet 25 Cardiomyopathiák 26 Cardiomyopathiák 27 Kardiológiai rehabilitáció 28 Kardiológiai rehabilitáció Szemináriumok Vizsgakérdések A vizsga három részből áll: A. Írásbeli vagy szóbeli belépővizsga a kardiológiai betegek sürgősségi ellátásában döntő jelentőségű alapismeretekre vonatkozó kérdésekkel. B. Szóbeli gyakorlatos vizsga: anamnézis-felvétel, fizikális vizsgálat, EKG értékelés. C. Szóbeli elméleti vizsga: két vizsgakérdés.

8

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések: 1. Az EKG elemzés alapelvei 2. Speciális kardiológiai vizsgálómódszerek I: Stress tesztek, Holter EKG monitorozás, TTEKG és ABPM vizsgálat 3. Speciális kardiológiai vizsgálómódszerek II: Echocardiographia, nukleáris kardiológiai vizsgálatok, computer tomographia, szív MR 4. Speciális kardiológiai vizsgálatok III: Invazív vizsgálatok és eljárások (elektrofiziológia, szívkatéterezés és coronarographia) 5. A rhythmuszavarok mechanizmusai 6. Sinus és pitvari rhythmuszavarok 7. AV csomót és járulékos nyalábot érintő rhythmuszavarok 8. Kamrai rhythmuszavarok 9. AV blokkok és kamrai szintű ingerületvezetési zavarok 10. Cardialis eredetű syncopék és hirtelen szívhalál 11. Antiarrhythmiás gyógyszerek 12. Pacemakerek és az implantálható cardioverter defibrillátor 13. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) epidemiológiája és rizikófaktorai, primer prevenció 14. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) fontosabb megjelenési formái 15. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) diagnosztikája 16. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) gyógyszeres kezelése 17. Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) nem gyógyszeres kezelése (PCI és CABG) 18. Az acut coronaria szindróma (ACS) típusai és diagnosztikája 19. Az ST elevatioval járó acut coronaria szindróma (STEMI) kezelése 20. Az ST elevatioval nem járó acut coronaria szindróma (NSTEMI) kezelése 21. Az acut myocardialis infarctus (AMI) legfontosabb szövődményei és azok kezelése 22. Acut myocardialis infarctus (AMI) utáni prognózisbecslés és szekunder prevenció 23. A hypertonia epidemiológiája, típusai, rizikófaktorai és pathogenesise 24. A hypertonia korszerű kezelése 25. A szívelégtelenség epidemiológiája, rizikófaktorai és kialakulásának pathomechanizmusa 26. A szívelégtelenség klinikai szindrómái 27. A krónikus szívelégtelenség gyógyszeres kezelése 28. A szívelégtelenség eszközös és nonpharmacologiás kezelése 29. Az acut szívelégtelenség korszerű kezelése 30. A cardiomyopathiák osztályozása 31. A dilatativ cardiomyopathia 32. Hypertrophiás, restrictiv és arrhythmogén jobb kamrai cardiomyopathia 33. A myocarditis és a rheumás láz 34. A pericardium betegségei és a szívtamponád 35. Az infectiv endocarditis 36. A mitralis billentyű betegségei 37. Az aorta billentyű betegségei 38. Kombinált és kettős billentyűbetegségek 39. A pulmonalis embolia és a primer pulmonalis hypertonia 40. Anticoagulatio és fibrinolyticus kezelés cardiovascularis betegségekben 41. Thrombocyta aggregatio gátló kezelés cardiovascularis betegségekben

9

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

42. Laboratóriumi diagnosztika a kardiológiában, biomarkerek 43. Terhesség és szívbetegség 44. A kardiológiai rehabilitáció 45. Multicentrikus, nemzetközi klinikai vizsgálatok szerepe a szívbetegségek therapiájában (rhythmuszavarok, acut coronaria szindróma kezelés, szekunder prevenció, stb.) Közreműködők Dr. Cziráki Attila (CZAMAAO.PTE), Dr. Czopf László (CZLMAAO.PTE), Dr. Faludi Réka (FARRAAO.PTE), Dr. Gaszner Balázs (GABFADO.PTE), Dr. Goják Ilona (GOISAAP.PTE), Dr. Habon Tamás (HATMAAO.PTE), Dr. Halmosi Róbert (HARFABO.PTE), Dr. Horváth Iván Gábor (HOIMAAO.PTE), Dr. Keller Judit (KEJMAAO.PTE), Dr. Késmárky Gábor (KEGFACO.PTE), Dr. Koltai Katalin (KOKFABO.PTE), Dr. Komócsi András (KOAQAAO.PTE), Dr. Kónyi Attila (KOASAAP.PTE), Dr. Magyari Balázs (BAMRAAO.PTE), Dr. Márton Zsolt I (MAZFABO.PTE), Dr. Mester László I (MELFAAO.PTE), Dr. Pintér Tünde (PITSAAP.PTE), Dr. Sárszegi Zsolt (SAZSAAP.PTE), Dr. Simor Tamás (SITMAAO.PTE), Dr. Szabados Eszter (SZEMAAO.PTE), Dr. Szabados Sándor (SZSMAAO.PTE), Dr. Tóth Kálmán (TOKGAAO.PTE), Dr. Vass Erika (VAESAB0.PTE)

10

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-KBK

KLINIKAI BIOKÉMIA

Tantárgyfelelős:

DR. MISETA ATTILA, egyetemi tanár Laboratóriumi Medicina Intézet

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOA-BK2 teljesített + OOP-PA2 teljesített

Tematika A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: az egzakt laboratóriumi vizsgálatokra épített modern orvoslás képességének elsajátítása. A tematika: az emberi szervezetből vett minták célirányos molekuláris analízisei nélkülözhetetlenek a betegek általános állapotának megítéléséhez, a betegségek diagnózisához, a kezelések hatékonyságának követéséhez, de a betegségek megelőzésére irányuló orvosi tevékenységben is. A tantárgy, mely kémiai, biokémiai, élettani és patológiai ismeretekre épül, segít eligazodni a vizsgálatok sokféleségében, a vizsgálati rendelések stratégiájában és molekuláris szemléletet nyújt a modern orvoslásban. A tananyag magába foglalja a kémiai, biokémiai, hematológiai, hemosztazeológiai és molekuláris genetikai laboratóriumi vizsgálatok klinikai alkalmazásának területeit. A félév elfogadásának feltételei A félév elfogadásának kritériumai: az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. 25% hiányzás fölött a félév nem elfogadható. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: a gyakorlati hiányzás a kéthetes cikluson belül másik csoporttal pótolható. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Az előadások és gyakorlatok anyagán kívül (saját jegyzet), a tantárgy elsajátításához elsődlegesen ajánlott a 2001-ben szerkesztett egyetemi jegyzet: Dr. Kellermayer Miklós (szerk.): Klinikai biokémia, POTE Egyetemi Nyomda, Pécs, 284 oldal W.J. Marshall: Klinikai kémia (4. kiadás), Medicina Könyvkiadó, 2003, Budapest. ISBN 963-242-409-3 Szabó Antal: Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek Semmelweis Kiadó és Multimédia Studió 2010, ISBN 9789639879751 Az alábbi két angol nyelvű tankönyv: W.J. Marshall, S.K. Bangert: Clinical Chemistry 6th ed., Mosby Co, 2008. ISBN 9780723434559 G.J. Beckett, S.W. Walker, P. Rae, P. Ashby: Lecture Notes on Clinical Biochemistry, 7th ed., Blackwell Co., 2005. Előadások 1 A klinikai biokémia a modern medicinában. A laboratóriumi vizsgálati eredmények információs értéke Dr. Miseta Attila 2 A víz, Na+ és K+ egyensúly zavarai Dr. Miseta Attila 3 Plazma fehérjék rendellenességei Dr. Miseta Attila 4 Plazmaenzimek Dr. Kellermayer Miklós 5 Szív- és harántcsíkolt izom betegségek laboratóriumi diagnosztikája Dr. Miseta Attila 6 Vas, porfirin és hemoglobin metabolizmus Dr. Ludány Andrea 7 Lipid anyagcsere rendellenességei, diagnosztikája Dr, Liszt Ferenc 8 Májbetegségek. Dr. Kovács L. Gábor 9 Szénhidrát anyagcsere és a laboratóriumi vizsgálatok jelentősége különböző endokrin megbetegedésekben Dr. Kőszegi Tamás 10 Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila

11

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

11 12 13 14

Vesebetegségek Dr. Kovács L. Gábor A kalcium és magnézium anyagcsere zavarai, csont és ízületi betegségek laboratóriumi diagnosztikája Dr. Kőszegi Tamás Táplálkozás és életkor. Toxikológia és gyógyszer monitorozás labor diagnosztikai sajátosságai Dr. Kovács L. Gábor Genetikus megbetegedések. Tumorok és tumor markerek Dr. Miseta Attila

Gyakorlatok 1 Általános gyakorlati bevezetés a klinikai laboratóriumi vizsgálatokhoz - Beteg előkészítés, mintavétel, mintakezelés (gyakorlatos foglalkozással) - Vizsgálatkérés - A vizsgálati eredmények információs értéke 2 Általános gyakorlati bevezetés a klinikai laboratóriumi vizsgálatokhoz - Beteg előkészítés, mintavétel, mintakezelés (gyakorlatos foglalkozással) - Vizsgálatkérés - A vizsgálati eredmények információs értéke 3 A vér vizsgálata - A vérkép fogalomkörébe tartozó vizsgálatok és származtatott értékeik- A vérgáz paraméterek vizsgálata és értékelése - A véralvadási paraméterek laboratóriumi kontrollja 4 A vér vizsgálata - A vérkép fogalomkörébe tartozó vizsgálatok és származtatott értékeik- A vérgáz paraméterek vizsgálata és értékelése - A véralvadási paraméterek laboratóriumi kontrollja 5 A vér oldott komponenseinek vizsgálata - Elektrolitok, fémek, nyomelemek, szénhidrátok, lipidek, metabolitok 6 A vér oldott komponenseinek vizsgálata - Elektrolitok, fémek, nyomelemek, szénhidrátok, lipidek, metabolitok 7 Plazmafehérjék vizsgálata - Enzimek, izoenzimek, immunglobulinok, transzport fehérjék vizsgálati lehetöségei, és a vizsgálatok információs értéke 8 Plazmafehérjék vizsgálata - Enzimek, izoenzimek, immunglobulinok, transzport fehérjék vizsgálati lehetőségei, és a vizsgálatok információs értéke 9 Speciális kémiai vizsgálatok - Hormon vizsgálatok - Gyógyszerszint vizsgálatok 10 Speciális kémiai vizsgálatok - Hormon vizsgálatok - Gyógyszerszint vizsgálatok 11 Vizeletvizsgálatok - betegágy melletti /kis laboratóriumi/ és kémiai vizeletvizsgálatok, és információs értékük. (gyakorlatos foglalkozás) 12 Vizeletvizsgálatok - betegágy melletti /kis laboratóriumi/ és kémiai vizeletvizsgálatok, és információs értékük. (gyakorlatos foglalkozás) 13 Alapvető osztályos (ún. Point of Care) laboratóriumi vizsgálatok - gyakorlatos foglakozás 14 Alapvető osztályos (ún. Point of Care) laboratóriumi vizsgálatok - gyakorlatos foglakozás Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Laboratóriumi vizsgálati eredményeket befolyásoló tényezők. (A mintavétel és minta előkészítés hibáiból fakadó eltérések, az ana1ízisek módszertanából eredő különbségek, a vizsgálandó egyén biológiai változékonyságából származó ingadozások) 2. A laboratóriumi vizsgálatok fajlagossága és érzékenysége, valamint prediktív értéke 3. A spektrofotometria elve és alkalmazása a laboratóriumi diagnosztikában 4. Az emissziós lángfotometria és az atomabszorbciós fotometria elve és alkalmazása a laboratóriumi diagnosztikában 5. A fehérjék amfoteritása, elválasztási és identifikálási lehetőségei 6. A víz és a nátrium homeosztázis zavarai. Vízhiányra és feleslegre, nátrium hiányra és feleslegre vezető állapotok és laboratóriumi vizsgálati lehetőségei. 7. A szervezet kálium egyensúlyának zavarai, vizsgálatának lehetőségei. Diuretikumok okozta káliumhiányos állapotok.(Szérum és vizelet K koncentráció, ill. ürítés, vesefunkciós vizsgálatok, stb.) 8. Nem immunglobulin plazma fehérjék eltérései és vizsgálati lehetőségei. (Elektroforetikus elválasztás és specifikus detektálás, immunológiai módszerek) 9. Az immunglobulinok szintézisének zavarai. (Csökkent és fokozott immunglobulin szintek vizsgálati lehetőségei) 10. Benignus és malignus paraproteinaemiák. Differenciál diagnosztikus lehetőségek 11. Fontosabb vérplazma enzimek. Eredetük, a szervezetben betöltött biológiai szerepük 12. A szérum (plazma) enzim aktivitás mérések diagnosztikus értéke (összaktivitás mérések, izoenzim vizsgálatok, időbeni monitorozás) 13. Oralis antikoagulans terápia laboratóriumi követése 14. A DIC (disseminalt intravascularis coagulatio) laboratóriumi jelei 15. Globális alvadási vizsgálatok információs értéke

12

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

16. Az anémiák vizsgálati lehetőségei a klinikai laboratóriumban 17. Porfirin anyagcsere zavarok és vizsgálati lehetőségei 18. Hemoglobin és vas metabolizmus zavarai. Mérési lehetőségek 19. A szívinfarktus klinikai biokémiai jelei 20. Az AMI (akut miokardiális infarktus) kezelésének (reperfúzió, fibrinolízis) laboratóriumi ellenőrzése 21. A krónikus szívelégtelenség laboratóriumi diagnosztikája (BNP, proBNP, elektrolitok) 22. A kardiovaszkuláris rizikó becslése laboratóriumi módszerekke1 23. Lipidek és lipoproteidek a vérplazmában. Vizsgálatuk és kórjelző értékük. (Cholesterin, triglicerid, phospholipidek, zsírsavak. Lipoproteidek: HDL, LDL, VLDL, chylomicron) 24. Az arterioszklerózis lehetséges rizikofaktorai és laboratóriumi vizsgálati lehetőségei 25. Májbetegségeket kórjelző laboratóriumi vizsgálatok. (Epefestékek, plazmafehérjék, véralvadás, enzimek, immunglobulinok, vas, réz, stb.) 26. A vírus hepatitisek klinikai biokémiai, PCR és szerológiai diagnosztikája 27. Alkoholos májkárosodás laboratóriumi diagnosztikája 28. A májfibrózis laboratóriumi jelei 29. A májkóma laboratóriumi jelei 30. A bilirubin anyagcsere zavarai. (Pre-, intra-, és poszthepatikus zavarok laboratóriumi megjelenése) 31. Akut fázis fehérjék vizsgálatának diagnosztikus értéke 32. Az akut és krónikus pancreatitis laboratóriumi kórisméje. (Szérum amiláz, lipáz,Ca, stb.) 33. A szérum és vizelet amiláz aktivitás eredete és diagnosztikus értéke 34. A diabetes mellitus diagnosztikus kritériumai (WHO) 35. A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok diabetes mellitusban. (Éhgyomri és terheléses vércukor, K, sav/bázis, laktát, vizeletvizsgálatok, stb.) 36. A diabeteszes kóma klinikai biokémiája 37. A hipoglikémia klinikai biokémiája 38. A diabetes insipidus diagnosztikája 39. A metabolikus szindróma klinikai biokémiai jelei 40. A glomeruláris vesefunkció laboratóriumi vizsgálati módszerei (GFR, clearance, kreatinin) 41. A tubularis vesefunkciók vizsgálati módszerei. (Hígítási és koncentrálási próbák, Na és K kiválasztás, aminosavak, stb.) 42. Akut vesebetegségek laboratóriumi vizsgálatai. (Só és víz, valamint sav/bázis háztartás, karbamid, kreatinin) 43. Krónikus vesebetegségek laboratóriumi vizsgálatai (GFR, Ca és P, stb.) 44. Proteinuriák vizsgálata és differenciál diagnosztikája. (Bence Jones fehérje, glomeruláris és tubuláris proteinuria) 45. Hematuriák laboratóriumi vizsgálata 46. A sav/bázis anyagcsere metabolikus zavarainak laboratóriumi megjelenése 47. A sav/bázis anyagcsere respiratórikus zavarainak laboratóriumi megjelenése 48. A kalcium és foszfát anyagcsere zavarainak laboratóriumi megközelítése. (Szérum és vizelet Ca és P, plazma ionizált Ca, összfehérje, albumin, alkalikus foszfatáz, hormon és vitamin vizsgálatok). 49. Metabolikus csontbetegségek laboratóriumi diagnosztikája. (Hyperparathyreosis, osteomalacia, renális betegségek) 50. Az osteoporosis klinikai biokémiai jelei, a terápia követése 51. A magnézium vizsgálatok indikációi és információs értéke 52. Emelkedett szérum húgysavszint okai különböző kórképekben 53. A tumorok jelenlétének klinikai biokémiai jelei. (Süllyedés, metabolitok, enzimek, stb.). 54. Tumormarkerek és információs értékük (AFP, CEA, enzimek, hormonok, stb.) 55. Terápiás gyógyszerszint követés (TDM) a klinikai laboratóriumban

13

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

56. A multidrog rezisztencia vizsgálata a klinikai laboratóriumban 57. Toxikológiai vizsgálatok helye a klinikai laborban 58. A betegközeli klinikai biokémiai vizsgálatok (POCT) lehetőségei és információs értékük Közreműködők Dr. Kellermayer Miklós (KEMGAAO.PTE), Dr. Kőszegi Tamás (KOTHAAE.PTE), Dr. Lányi Éva (LAESAAP.PTE), Dr. Ludány Andrea (LUAHABE.PTE), Dr. Nagy Tamás (NATFABO.PTE), Dr. Rékási Zsuzsanna (REZSAAP.PTE), Dr. TőkésFüzesi Margit (TOMRAAO.PTE), Dr. Czéh Boldizsár (CZBUABP.PTE), Dr. Peti Mihály Attila (PEMQAAP.PTE)

14

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-KIR

BELGYÓGYÁSZAT: KLINIKAI IMMUNOLÓGIA - REUMATOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. CZIRJÁK LÁSZLÓ, egyetemi tanár Reumatológiai és Immunológiai Klinika

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOA-IMM teljesített + OOP-BPR teljesített + OOP-PA2 teljesített

Tematika A reumatológiai, illetve klinikai immunológiai alapismeretek megszerzése. A mozgásszervi panaszokkal bíró beteg vizsgálatának begyakorlása, a reumatológiai népbetegségek diagnosztikájának, kezelésének elsajátítása. Az alapvető klinikai immunológiai problémák megismerése. A félév elfogadásának feltételei Mozgásszervi beteg vizsgálatának gyakorlati elsajátítása. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Más csoportok gyakorlatain. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Intraneten elérhető oktatási anyag. Czirják László: Reumatológia. SOPIANE-MED Kft. 2010. A Reumatológia Tankönyve (szerk.: Poór Gyula), Medicina, 2008. Belgyógyászat, Medicina, 2006. (egyetemi tankönyv) „A szisztémás autoimmun kórképek” c. fejezet Előadások 1 Szisztémás autoimmun kórképek általános jellemzői. Nem differenciált collagenosis. Dr. Czirják László 2 Szisztémás lupus erythematosus. Dr. Czirják László 3 Szisztémás sclerosis. Dr. Czirják László 4 Sjögren syndroma. Gyulladásos myopathiák. Dr. Sütő Gábor 5 Systemás vasculitisek. Secunder immundeficienciák Dr. Czirják László 6 Spondylarthropáthiák. Dr. Sütő Gábor 7 Rheumatoid arhtiritis. Diagnosztika. Arthritisek differenciáldiagnosztikája. Dr. Kumánovics Gábor 8 Rheumatoid arhtiritis. Terápia, a betegkövetés módszerei. Dr. Sütő Gábor 9 Arthritis psoriatica. Juvenilis idopathiás arthritis. Dr. Horváth Gábor 10 Nyaki fájdalom, brachialgia diagnosztikája, kezelése. Alagútszindrómák. Egyéb lágyrész-reumatizmusok. Dr. T. Kovács Katalin 11 Derékfájdalom differenciáldiagnosztikája, kezelése. Algodystrophia. Fájdalomcsillapítás a reumatológiában. Dr. Beke Gabriella 12 Osteoporosis, osteoarthrosis. Osteonecrosis. Dr. Varjú Cecilia 13 A köszvény diagnosztikája, kezelése. Kristály arthropathiák. Anyagcsere betegségek mozgásszervi következményei. Belgyógyászati betegségek mozgásszervi következményei. Dr. Kumánovics Gábor 14 Fibromyalgia. A rheumatológiai betegségek fizioterápiás kezelése. Rehabilitáció a rheumatológiában. Dr. Varjú Cecilia

15

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 Mozgásszervi beteg vizsgálatának gyakorlása, jellegzetes mozgásszervi eltérések demonstrálása, GALS vizsgálat 2 Mozgásszervi beteg vizsgálatának gyakorlása, jellegzetes mozgásszervi eltérések demonstrálása 3 Rheumatoid arthritis (korai, késői formák), systemás lupus erythematosus, scleroderma, myositis, Sjögren syndroma. 4 Rheumatoid arthritis (korai, késői formák), systemás lupus erythematosus, scleroderma, myositis, Sjögren syndroma. 5 Spondylitis ankylopoetica (Bechterew kór), arthritis psoriatica, egyéb seronegativ spondylarthritis csoportba tartozó betegek 6 Lupusos, myositises, sclerodermás betegek vizsgálata 7 Spondylitis ankylopoietica (Bechterew kór), arthritis psoriatica, egyéb seronegativ spondylarthritis csoportba tartozó betegek 8 Arthritis urica, egyéb kristály arthropathiák 9 Lupusos, myositises, sclerodermás betegek vizsgálata 10 Súlyos osteoporosis (posztmenopauzális, szenilis, szekunder) 11 Monarthritisek, oligoarthritisek diagnosztikája. 12 Osteoarthrosisos esetek (különböző ízületi manifesztációkkal) 13 Osteoarthrosisos esetek (különböző ízületi manifesztációkkal) 14 Gerinc betegségek, regionális fájdalom diagnosztikája Szemináriumok Vizsgakérdések Orvostanhallgatói tételek „A” 1. Mozgásszervi alapvizsgálat (GALS) 2. Mikor gondolunk szisztémás autoimmun kórkép fennállására? 3. Alap laboratóriumi vizsgálatok szisztémás autoimmun megbetegedés gyanújakor. Autoantitest szűrővizsgálatok. 4. Primer, szekunder Raynaud szindróma. Capillarmicroscopia diagnosztikus értéke. 5. Polyarthritisek differenciáldiagnosztikája. 6. Monarthritisek jellemzői, diagnosztikája. 7. Rheumatoid arthritis (RA) új klasszifikációs kritériumai, alapvető klinikai jellemzői. 8. Rheumatoid arthritis (RA) laboratóriumi és radiológiai jellemzői. 9. Rheumatoid arthritis (RA) klinikai jellemzői a betegség késői fázisában. A betegség extraarticularis manifesztációi. 10. Alapvizsgálatok a rheumatoid arthritises betegek gondozása során. DAS28, SDAI, CDAI, HAQ index. 11. Juvenilis idiopathiás arthritis. 12. SLE általános jellemzői, a diagnosis felállításának alapjai. 13. Szervi tünetek lupusban. Laboratóriumi vizsgálatok lupusban. 14. Lupus nephritis. 15. Lupus központi idegrendszeri érintettsége. 16. Primer, szekunder antiphospholipid szindróma. Laboratóriumi diagnosztika, tünetek és kezelés. 17. Primer és szekunder Sjögren syndroma főbb klinikai jellemzői. 18. Polymyositis, dermatomyositis főbb klinikai jellemzői. Myositisek felosztása. 19. Szisztémás sclerosis alapvető klinikai jellemzői, diagnosztikája. 20. Szisztémás sclerosis alcsoportjai: limitált és diffúz cutan SSc. 21. Szisztémás vasculitisek felosztása. Primer, szekunder vasculitisek. 22. Polymyalgia rheumatica és az arteritis temporalis. 23. ANCA asszociált vasculitisek klinikuma és kezelése. 24. Spondylitis ankylopoetica tünetei, diagnosztikája. 25. Kristály arthropathiák. A köszvény diagnosztikája és kezelése. 26. Osteoporosis. Diagnosztikája, differenciáldiagnosztikája, prevenciója és kezelése.

16

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Orvostanhallgatói tételek „B” 1. Basistherapiás szerek RA-ban. Gondozási teendők: sulphasalazin, metotrexat, leflunomid, kezelés során. 2. Basistherapiás szerek RA-ban. Gondozási teendők biológiai terápia során. 3. Kezelési alapelvek RA-ban. Korai kezelés. 4. Kombinációs kezelés formái és jelentősége RA-ban. 5. Sjögren syndroma diagnosztikája és kezelési elvei. 6. Lupus kezelési elvei és gondozása. A betegségaktivitás követése. 7. Szisztémás sclerosis terápiája. 8. Myositisek gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiája, gondozása. 9. Spondylitis ankylopoetica gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési lehetőségei. 10. Corticosteroid kezelés lehetséges alkalmazási módjai, mellékhatásai. Lehetséges preventív lépések a mellékhatások megelőzésében. 11. Reumatológiai mozgásszervi beteg rehabilitációja. Fizioterápia formái. Gyógytorna. Segédeszköz ellátás. 12. Nem steroid gyulladásgátló szerek hatása, mellékhatásai 13. NSAID-k gastrointestinalis mellékhatásai. Rizikócsoportok, ahol a súlyos gastrointestinalis szövődmények (vérzés perforatio) esélye nagy 14. TNF antagonista biológiai terápia. 15. Egyéb biológiai terápiák a gyulladásos reumatológiai kórképekben (rituximab, abatacept, tocilizumab) 16. Fájdalomcsillapítás a reumatológiában. 17. Teendők anaphylaxiás shock esetén. A leggyakoribb kiváltó okok felsorolása. 18. A fibromyalgia szindróma diagnosztikája, gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelése 19. Kálcium, D vitaminpótlás, biszfoszfonátok az osteoporosis kezelésében 20. Súlyos osteoporosis kezelésére alkalmas gyógyszerek

Orvostanhallgatói tételek „C” 1. Derékfájdalom differenciáldiagnosztikája. 2. A lágyrészek betegségei. 3. Seronegativ spondylarthritis csoportba tartozó kórképek általános jellemzői. 4. Arthritis psoriatica. 5. Bakteriális infectiv arthritis. 6. Osteoarthrosisok diagnosztikája, kezelése. 7. Térd- és csipőarthrosis jellemzői, kezelése. 8. A nyaki, háti gerinc degeneratív bántalmai. 9. Belgyógyászati betegségek mozgásszervi következményei (endocrin, hematológiai és anyagcsere betegségek). 10. Primer osteoporosisok. Diagnosztikus és gondozási protokollok. 11. Szekunder osteoporisok differenciáldiagnosztikája 12. Osteonecrosis. 13. Alagút szindrómák. 14. Algodystrophia 15. Fibromyalgia szindróma. 16. Osteoporosis rizikó faktorai. A FRAX index. 17. Másodlagos immunhiányos állapotot okozó kórképek. A góckérdés.

17

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

A minimum kérdések témái: 1. Anaphylaxiás shock kezelése 2. Kötőszöveti betegségek (szisztémás autoimmun kórképek) általános klinikai jellemzői. Milyen tünetek fennállása esetén gondolunk ezekre a kórképekre? 3. Típusos klinikai tünetek, laboratóriumi és radiológiai eltérések rheumatoid arthritisben. 4. A rheumatoid arthritis kritériumai. 5. Spondylitis ankylopoetica típusos klinikai tünetei. 6. NSAID adás mellékhatásai. 7. Corticosteroid adás mellékhatásai. 8. Gyógyszer dózisok, és kötelező ellenőrzés metotrexat, azathioprin, leflunomid kezelés esetén. 9. Térd illetve csipő arthrosis típusos klinikai tünetei. 10. Lupus alaptünetei. 11. Osteoporosis alaptünetei, rizikótényezők osteoporosisban. Közreműködők Dr. Beke Gabriella (BEGTAAO.PTE), Dr. Czirják László (CZLHAAE.PTE), Dr. Horváth Gábor (HOGPAAP.PTE), Dr. Kumánovics Gábor (KUGFAAO.PTE), Dr. Kurucz Grácia Katalin (KUGGAAO.PTE), Dr. Minier Tünde (MITMAAO.PTE), Dr. Sütő Gábor (SUGPAAP.PTE), Dr. T. Kovács Katalin (TKODBAO.PTE), Dr. Varjú Cecilia (VACPAAP.PTE), Undiné Dr. Tamaskó Mónika (TAMFAAO.PTE)

18

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-KRA

KLINIKAI RADIOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. BATTYÁNI ISTVÁN, egyetemi docens Radiológiai Klinika

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített + OOP-SPR teljesített

Tematika Megismertetni a hallgatókat a hagyományos és a legmodernebb képalkotó diagnosztikai módszerekkel, a vizsgáló módszerek által adott információtartalommal, az esetleges szükséges előkészítéssel. Az oktatás alatt a leggyakoribb kórképek tipikus megjelenését, fontos és gyakori elváltozások kivizsgálásának algoritmusát mutatjuk be. Hangsúlyozni kívánjuk a radiológiai diagnózishoz szükséges klinikai adatok, anamnézis szükségességét. Az oktatás másik fontos eleme az intervenciós radiológiai módszerek, azok lényegének, eszközeinek ismertetése, a korábbi terápiás eljárásokhoz való viszonyának (sebészet, gyógyszerek, stb.), valamint a terápiás és anyagi előnyeinek bemutatása. Megismerteti a hallgatókkal az egyes képalkotó eljárások módszereit, információ-tartalmát, a radiológiai alapfogalmakat, a vizsgálatra való előkészítés módját, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges klinikai adatokat, a különböző intervenciós radiológiai és képalkotó módszerek javallatait, ellenjavallatait és kockázatát. A hallgatók tudásának felmérésére évközi tesztvizsgát tartunk november elején. A félév elfogadásának feltételei A félév elismeréséhez legfeljebb 2 gyakorlatról való (4 óra) hiányzást tartunk megengedhetőnek. Amennyiben a hiányzás ennél több, az index aláírására nem kerül sor. (Másik oktató gyakorlatán, a hiányzás nem pótolható.) A hiányzásról csak az ambuláns naplóban és orvosi dokumentációban is rögzített igazolást fogadunk el. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Nincs pótlási lehetőség. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Fráter, Palkó, Makó, Kollár, Battyáni: Radiológia, egyetemi tankönyv, Medicina, 2007. Ajánlott irodalom: Berényi, Bognár, Horváth, Repa: Radiológia, Springer, 1997. Előadások 1 A radiológia helye a medicinában. A képalkotó diagnosztika múltja, jelene, jövője. Fogalmak. Előkészítés, a konzíliumkérő dokumentum. Igazságügyi vonatkozások. Dr. Battyáni István 2 Hagyományos és digitális radiográfia. Új technikák a radiológiában. Dr. Battyáni István 3 Ultrahang-diagnosztika. Dr. Harmat Zoltán 4 CT Dr. Szukits Sándor 5 MR Dr. Rostás Tamás 6 Mellkasi diagnosztika. A tüdő vizsgálómódszerei, a szükséges klinikai adatok, javallata, információtartalma. Alapfogalmak, röntgenanatómia, alapelváltozások. A normális és a kóros tüdő képi sajátosságai, a sugárelnyelődés kóros megváltozásának okai é Dr. Battyáni István 7 A tüdő gyulladásos betegségeinek röntgendiagnosztikája. Pneumonia. TBC. Tüdőtályog. Dr. Battyáni István 8 A tüdő HRCT vizsgálata. Degeneratív tüdőbetegségek, fibrosisok, coniosisok. A pleura megbetegedései, hydrothorax, pneumothorax. Jó- és rosszindulatú daganatok. A rekesz kóros elváltozásai. Dr. Battyáni István 9 A mediastinum röntgenanatómiája és vizsgáló módszerei. A mediastinum megbetegedéseinek (gyulladás, nyirokcsomó megnagyobbodások, térfoglaló folyamatok, nagyér és nyelőcső rendellenességek) diagnosztikája. Dr. Battyáni István

19

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

25

26

27

28

A szív és nagyerek vizsgálatának módszerei, a szükséges klinikai adatok javallata és információtartalma. A vítiumok diagnosztikája. A veleszületett szívbetegségek. A szívizom és a szívburok megbetegedései. Kis- és nagyvérköri hypertensio okozta szíve Dr. Battyáni István Kontrasztanyagok és alkalmazásuk (reakciók, szövődmények). Dr. Rostás Tamás Heveny hasi megbetegedések (akut hasi katasztrófák), sérülések és postoperativ szövődmények képalkotó vizsgálata. A szükséges klinikai adatok. Dr. Harmat Zoltán Az emésztőtraktus vizsgálati módszerei, javallatai, a szükséges klinikai adatok információtartalma. A nyelőcső, a gyomor és a duodenum betegségei és képalkotó diagnosztikája. Az operált gyomor. Az endoscopos és a radiológiai módszerek viszonya. Dr. Harmat Zoltán A vékony- és vastagbél vizsgálati módszerei, javallatai, a szükséges klinikai adatok információtartalma. E szervek betegségeinek képalkotó diagnosztikája. Dr. Harmat Zoltán A máj és az eperendszer vizsgálómódszerei, a vizsgálatok taktikája és információi a különböző betegségekben. A szükséges klinikai adatok. Dr. Battyáni István A hasnyálmirigy és a retroperitoneum betegségeinek képalkotó diagnosztikája, a vizsgálatok javallatai. A lép betegségei és diagnosztikája. Dr. Battyáni István Az urogenitalis rendszer (vese, mellékvese, ureter, húgyhólyag, genitáliák) képalkotó diagnosztikája. Vizsgálati taktika, javallatok, a szükséges klinikai adatok. Dr. Battyáni István A csontok és ízületek röntgenvizsgálata: A normális csont. Kóros alapelváltozások. Traumatológiai diagnosztika. Congenitalis csont- és ízületi elváltozások. Az anyagcsere, a vitamin és a hormonháztartás zavarainak megjelenési formái. Degeneratív ízül Dr. Harmat Zoltán Sugárvédelem Dr. Battyáni István Neuroradiológia I. Neurológiai betegségek képalkotó diagnosztikája. Daganatok. Keringési betegségek és következményeik. Dr. Rostás Tamás Neuroradiológia II. A koponya és a gerinc sérüléseinek diagnosztikája. Képalkotó diagnosztika fül-orr-gégészeti és szemészeti megbetegedésekben. Dr. Rostás Tamás Izotópdiagnosztika. Dr. Zámbó Katalin Non-vascularis intervenciós radiológiai módszerek II. (a pancreas intervenciós radiológiája). Egyéb intervenciós radiológiai módszerek (percutan szövet- és vérmintavétel, cysta sclerotisatio, CT vezérelt beavatkozások). Dr. Harmat Zoltán Komplex angiológiai vizsgálatok (angiológiai alapismeretek, fizikális vizsgálatok, funkcionális tesztek, a laborleletek beillesztése a gondolkodásmenetbe, doppler UH vizsgálatok, CT és MR angiográfiák, a szamított értékek). Atherosclerosis. Dr. Battyáni István Vascularis intervenciós radiológiai módszerek I. (thrombus oldás, thrombus eltávolítás, érszűkületek katéteres kezelése). Stentek. Dr. Rostás Tamás Vascularis intervenciós radiológiai módszerek II: embolisatio, vérzéscsillapítás, vérmintavétel, idegentest eltávolítás. TIPS. Dr. Rostás Tamás Az intervenciós onkoradiológia elméleti alapjai. Vascularis intervenciós radiológiai módszerek (onkoradiológiai intervenciók). Dr. Battyáni István Az emlő és a felületes lágyrészek képalkotó diagnosztikája, intervenciós radiológiai beavatkozások. Dr. Szalai Gábor

20

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 A röntgenosztály szervezete és működése. Diagnosztikai röntgen készülékek egységei. Sugárirányok. 2 Analóg, digitális röntgen berendezések. Hálózatok (HIS, RIS). A Röntgn felvétel készítése, film, kazetta. Sötétkamrai munka. 3 Ultrahang diagnosztika. Az UH készülék működési elve, a készülék főbb részei. 4 Parenchymás szervek és az erek vizsgálata. 5 A CT bemutatása, a készülék működési elve, főbb részei. Képrögzítés, képmanipulációk, mérések. hounsfield-skála. 6 3D képalkotás, CT angiográfia. 7 A normális tüfő képe, mellkasfal, rekesz, pleura. A tüdő egységei, natómiája. 8 Kóros tüdő, alapelváltozások. Az intenzitás fokozatai. A homogenitás fogalma és változatai. A radiológiában szokásos méretek alkalmazása. 9 Tüdőembólia, toxikus tüdőkép (mérgezések, gyógyszerek) - I. 10 Tüdőembólia, toxikus tüdőkép (mérgezések, gyógyszerek) - II. 11 Kontrasztanyagok a napi gyakorlatban. 12 Báriumos és vízoldékony kontrasztanyagok indikációs területe. 13 Az emésztőtraktus alapelváltozásai: telődési hiány, többlet, pelotta-tünet. 14 A nyelőcső anatómiája, fiziológiás szűküleletei. szűkület, achalasia, diverticulum, varicositas, oesophagitis. A nyelőcső daganatos megbetegedése. 15 A vékonybél anatómiája. 16 Izolált vékonybél röntgen, CT vizsgálat. Gyulladások, daganatok. 17 A vese vizsgálata (kivitelezés, stratégia). Kóros parenchyma és üregrendszeri elváltozások. Fejlődési variánsok, rendellenességek. A vékonybél anatómiája. Izolált vékonybél röntgen, CT vizsgálat. Gyulladások, daganatok. 18 Vesekövesség, elfolyási akadályok. Gyulladások, tuberculosis, térfoglaló folyamatok. Az urether és a húgyhólyag elváltoz 19 Csont és ízületi normális és kóros anatómia. Kóros csont alapelváltozások 20 Csont és ízületi traumás eltérések, gyulladások, daganatok, fejlődési rendellenességek. 21 Máj és epevizsgálatok fajtái. Gócos májelváltozások. 22 Epekövesség, gyulladás. Daganatok, traumás eltérések. 23 Intervenciós radiológia. Szövetmintavétel, punkció, drainage. 24 Angiographia (analóg, DSA). PTA, thrombolysis, vérzések diagnosztikája, kezelése. Angiológiai alapvető vizsgálatok, nyomásmérések, mini doppler. 25 Intervenciós oncoradiológia. 26 Daganatok angiographiás jelei. Selectiv cytostatikus kezelés, embolisatio. Praeoperetiv embolisatio jelentősége. Daganatok vérzésének ellátása. A nyelőcső, a vastagbél, az epeutak daganatainak radiológiai vonatkozásai (st 27 Lymphographia, phlebographia, cavographia indikációs területe, kivitelezése I. 28 Lymphographia, phlebographia, cavographia indikációs területe, kivitelezése II. Szemináriumok Vizsgakérdések A csoport (Általános radiológia) 1. A röntgensugárzás keletkezése. Fékezési és karakterisztikus sugárzás. 2. Diagnosztikai röntgenkészülékek főbb egységei. 3. A sugárzás és az anyag kölcsönhatásai. A differenciális absorptio. 4. Computer tomographia: működési elve, alkalmazása, indikációja. 5. Mágneses rezonancia: főbb képalkotó módszerei és MR spektoszkópia. 6. Digitális radiographia. DSA. Digitális képrögzítés és továbbítás. Képmanipulációs módszerek. 7. UH diagnosztika fizikai alapja és módszerei. Parenchymás szervek és erek vizsgálata. 8. Röntgen és UH kontrasztanyagok: mellékhatások és szövődmények és ezek kezelése. 9. Biológiai sugárhatás, sztochasztikus és determinisztikus sugárhatás. 10. Sugárvédelem. ALARA elv., személyi dozimetria, jogi szabályozás. 11. Virtualis endoscopia, indikációi, szerepe (helye) a vizsgálati módszerek között. 12. Kombinált képalkotó technikák, képfúzió, diagnosztikus eredményesség (PET, PET-CT, DSA-UH, DSA-MRI, SPECT-CT)

21

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

B csoport (Radiológiai diagnosztika) 1. A súlyos tüdőembólia diagnosztikája és diagnosztikus problémái. 2. Kóros hílusárnyék okai, differential diagnosztikája, vizsgálómódszerei. 3. Tüdőfibrosisok. Silicosis. Tüdőemphysema. A hörgők betegségei és felismerésük. 4. A tüdőtuberculosis röntgenmorphológiai jellemzői. A mellhártya megbetegedéseinek röntgen jelei 5. A tüdő daganatai. Diagnosztikai stratégia. 6. Nagyfelbontású (HRCT) vizsgálat szerepe a diagnosztikában, alkalmazási lehetőségei. 7. A tüdő röntgenvizsgálatának javallatai, módszerek és információk. A szükséges klinikai adatok. A cardiopulmonalis szemlélet. 8. A tüdő-vascularisatio megváltozása és okai. Artériás hypertonia és vénás pangás. 9. Gócárnyék a tüdőben, solitaer és multiplex kerekárnyékok. 10. A tüdőatelectasia és differential diagnosztikája. Tüdőgyulladások, a szükséges klinikai adatok. 11. A szív vizsgálómódszerei, a normális szív kontúrjai, congenitális szívbetegségek és diagnosztikájuk. 12. Szívbillentyű-hibák. Cor bovinum. Pericarditis, elkülönítésük módszerei. 13. Az aorta vizsgálata és az aorta betegségei, a CT és MR szerepe a diagnosztikában. 14. A mediastinalis tumor fogalma és elkülönítésének lehetőségei. 15. A mellkasvizsgálat heveny hasi folyamatokban. A rekesz röntgenvizsgálata, kóros rekeszállás, a rekesz betegségei. 16. A nyelőcső betegségeinek röntgenvizsgálata. Vizsgáló módszerek. 17. A gyomor röntgenvizsgálata, a normális gyomor röntgenképe és röntgenanatómiája. Gyomor és patkóbélfekély, vizsgálati taktika. A fekélybetegség szövődményei. Jó- és rosszindulatú gyomordaganatok. 18. Kettőskontrasztos vékonybélvizsgálat és információtartalma. Vékonybélbetegségek, ileitis terminalis. 19. Kettőskontrasztos vastagbélvizsgálat. A vastagbél gyulladásos betegségei. Vastagbél diverticulosis. A vastagbél daganatai. 20. A máj és epeutak, pancreas és lép képalkotó vizsgálatának javallatai, módszerei és információi 21. Májdaganatok differenciál diagnosztikája. 22. Képalkotó módszerek a vese és húgyutak vizsgálatára, javallataik, vizsgálati taktika. A vese gyulladásos betegségei, vesekő. 23. A vese térfoglaló folyamatainak vizsgáló módszerei, vizsgálati taktika. 24. Képalkotó vizsgálatok heveny hasi katasztrófákban. Postoperatív hasi szövődmények röntgendiagnosztikája. 25. Hasi és kismedencei cystás betegségek differenciál diagnosztikája. 26. Atherosclerosis pathofiziológiája, diagnosztikája és kezelése. 27. Az angiographiai vizsgálatok módszerei és eszközei, alapelváltozások. Indikációk és szövődmények 28. Phlebographiák (venographiák). 29. Az alsóvégtagi nyirokrendszer vizsgálati módszerei, lymphographia, javallatok, információk 30. A mélyvénás thrombosis diagnosztikája, klinikuma. 31. Lágyrészek (musculosceletaris rendszer) betegségei, azok diagnosztikája. 32. A csontok és izületek röntgendiagnosztikája. Csontpathológiai alapelváltozások. 33. A csontok és izületek heveny gyulladásos betegségei, gümőkórja és ezek klinikai jellegzetességei. 34. Arthrosisok jellemzői. Spondylosis deformans. Csontáttétek keresésének vizsgálati taktikája 35. Jó- és rosszindulatú csontdaganatok és diagnosztikájuk. 36. Mammographia, klinikai mammographia. Galactographia, pneumocystographia. 37. Neurológiai képalkotó vizsgálatok javallatai és módszerei. 38. Akut agyi vascularis történések és ezek képi diagnosztikája. 39. A központi idegrendszer daganatainak és a gerincbetegségek képalkotó diagnosztikája.

22

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

C csoport (Intervenciós radiológia) 1. Az intervenciós radiológia fogalma és módszerei. 2. Szelektív thrombolysis. Katéteres thrombectomia. 3. A vérzések interventiós radiológiai ellátása (embolisatio, sclerotisatio). 4. Célzott szövetmintavétel képalkotó eljárások segítségével. 5. Cystapunctio, drainage-ok (epe, vese, hólyag, stb.) 6. Intervenciós radiológiai tumorablatios módszerek, és indikációik. 7. Májdaganatok interventios radiológiája (selectiv cytostatikus kezelés, chemoembolisatio). (Indikáció, technika, eredményesség) Közreműködők Dr. Bodrogi Gabriella (BOGFAEO.PTE), Dr. Boros Szilvia (BOSRAAI.PTE), Dr. Cholnoky Eszter (CHESAAP.PTE), Dr. Dérczy Katalin (DEKHAAE.PTE), Dr. Erdősi Éva (ERETAA0.PTE), Dr. Faluhelyi Nándor (FANFAAO.PTE), Dr. Farkas Orsolya (FAOFAAO.PTE), Dr. Farkas Péter István (FAPFACO.PTE), Dr. Giyab Omar (ABJHAAO.PTE), Dr. Harmat Zoltán (HAZMAAO.PTE), Dr. Herbert Zsuzsanna (HEZFABO.PTE), Dr. Járay Ákos (JAAFADO.PTE), Dr. Molnár Krisztián (MOKFACO.PTE), Dr. Németh Kinga (NEKSAAP.PTE), Dr. Rostás Tamás (ROTMAAO.PTE), Dr. Szabó Attila (SZATAE0.PTE), Dr. Szalai Gábor (SZGHAAO.PTE), Dr. Szukits Sándor (SZSFAIO.PTE), Dr. Vajdáné Dr. Demeter Nóra (DENFAAO.PTE)

23

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-ONK

ONKOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. MANGEL LÁSZLÓ, egyetemi docens Onkoterápiás Intézet

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – nincs Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített + OOP-SPR teljesített

Tematika A daganatos megbetegedések biológiai tulajdonságainak és klinikumának megismerése, annak bemutatása, hogy a daganatos betegek eredményes kezelése csak összehangolt csoportmunkával lehetséges. A gyakorló orvosok szerepének meghatározása a daganatok keletkezésének megelőzésében, korai felismerésében és a daganatos betegek ellátása, gondozása során. A daganatok etiológiája, kialakulásuk, progressziójuk biológiája. A daganatok epidemiológiája, osztályozása, kórismézése, a stádiumba-soroláshoz szükséges vizsgálatok. A korszerű kezelés lehetőségei (műtét, sugár-, gyógyszeres, hormon-, immunterápia) és ezek eredményei az egyes daganattípusoknál. A kezelések korai és késői szövődményei, ezek lehetséges elhárítása. Onkológiai sürgősségi állapotok és kezelésük. Szupportív és palliatív kezelés, fájdalomcsillapítás és a betegek pszichés vezetése. A félév elfogadásának feltételei Két igazolatlan hiányzás (akár előadás, akár gyakorlat) esetén még vizsgára bocsátható a hallgató. Három vagy ennél több hiányzás esetén viszont már nem. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Ajánlott irodalom: Kopper László-Jeney András (szerk.): Onkológia. A génektől a betegágyig, Medicina Könyvkiadó,. Budapest, 2002. Németh György (szerk.): Sugárterápia, Springer Kft., 2001. Rubin: Clinical Oncology. A Multidisciplinary Approach for Physicians and Students, 8th ed. WB Saunders Co., 2001. ISBN 07216-7496-8 Kásler Miklós: A komplex onkodiagnosztika és onkoterápia irányelvei, Semmelweis Kiadó, 2008 Kásler Miklós (szerk.): Az onkológia alapjai, Medicina, 2011. Előadások 1 Az onkológiai disciplina: a daganatok biológiai sajátosságai, stádium-meghatározás, daganatok kezelésének alapjai Dr. Mangel László 2 Sugárterápiás eljárások, sugárfizika Dr. Sebestyén Zsolt 3 Sugárbiológia alapjai, sugárvédelem Dr. Sáfrány Géza 4 Onkológiai sebészet Dr. Papp András 5 Onkológiai szisztémás kezelések elméleti alapjai Dr. Varga Zsuzsanna 6 Fej-nyak daganatok Dr. Mangel László 7 Gastrointestinalis daganatok Dr. Karádi Oszkár 8 Tüdődaganatok Dr. Boronkai Árpád 9 Emlődaganatok Dr. Mangel László 10 Urológiai daganatok Dr. Géczi Lajos 11 Nőgyógyászati tumorok Dr. Bellyei Szabolcs 12 Idegrendszeri daganatok Dr. Mangel László

24

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

13 14

Bőrtumorok, csont- és lágyrészdaganatok Dr. Bellyei Szabolcs Onkológiai rehabilitáció, palliatív ellátás, fájdalomcsillapítás Dr. Kasler Miklós

Gyakorlatok 1 Onkológiai kezelés folyamata, onkoterápiás terv, minőségbiztosítás 2 Kemoterápia, hormonkezelés, immunterápia indikációi, kivitelezése a gyakorlatban 3 Sugárterápiás berendezések bemutatása 4 Sugárterápiás tervezés, képfúzió 5 Gastrointestinalis tumorok, esetbemutatások 6 Fej-nyak tumorok, tüdődaganatok, esetbemutatások 7 Emlő és bőrtumorok, esetbemutatások 8 Idegrendszeri daganatok, esetbemutatások 9 Urológiai tumorok kezelése, esetbemutatások 10 Nőgyógyászati tumorok kezelése, esetbemutatások 11 Áttétek és disszeminált betegség ellátása, esetbemutatások 12 Palliatív kezelések és onkológiai sürgősségi állapotok 13 Pszichoonkológia 14 Fájdalomcsillapítás, esetbemutatások Szemináriumok Vizsgakérdések Tételsor szóbeli vizsgához: 1. Sugárbiológia alapjai 2. Onkológiai sebészet alapjai 3. Sugárfizika alapjai 4. Besugárzókészülékek 5. Sugárterápiás tervezés, sugárvédelem 6. Kemoterápia alapjai 7. Hormonkezelés alapjai 8. Biológiai terápiák 9. Daganatos betegek fájdalomcsillapítása 10. Pszichoonkológia 11. Sürgősségi állapotok az onkológiában 12. Palliatív kezelések 13. Fej-nyak daganatok 14. Tüdődaganatok 15. Emlőrák 16. Nyelőcső-és gyomorrák 17. Hasnyálmirigy és máj daganatok 18. Kolorektális daganatok 19. Bőrtumorok 20. Melanoma malignum 21. Lágyrész- és csontdaganatok 22. Idegrendszeri daganatok

25

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

23. Petefészekrák 24. Méhtest- és méhnyakdaganatok 25. Heretumor és prosztatarák 26. Hugyhólyag- és vesedaganatok Közreműködők Mangel László Dr. (MALPAAO.PTE), Karádi Oszkár Dr. (KAOHAAE.PTE), Bellyei Szabolcs Dr. (BESFAAO.PTE)

26

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-ORT

ORTOPÉDIA

Tantárgyfelelős:

DR. THAN PÉTER, egyetemi docens Ortopédiai Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 4 fő – nincs Előfeltételek: OOA-NEA teljesített + OOP-PA2 teljesített

Tematika Az orthopaedia, mint mozgásszervi betegségekkel foglalkozó diszciplina, bármely általános orvos működési területén előfordulhat és mint ilyen, elengedhetetlenül szükséges a mindenkori gyakorlat számára. Az oktatás célja a veleszületett, szerzett mozgásszervi betegségek, valamint a degeneratív mozgásszervi betegségek aethiológiájának, pathológiájának, pathomechanizmusának, klinikai tünetrendszerének, diagnózisának, konzervatív és műtéti kezelésének, utókezelésének és rehabilitációjának oktatása. A félév elfogadásának feltételei Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett Távolmaradás pótlásának lehetőségei Távolmaradás pótlására lehetőség van, amennyiben ez nem ütközik egyéb gyakorlatokba, ill. más tantárgy óráival. Távolmaradás pótlása csak a regulárisan meghirdetett órák alatt lehetséges. Két gyakorlatról indokolt okból történő távolmaradás más gyakorlatvezetőnél, annak igazolásával pótolható. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Dr. Szendrői Miklós: Az ortopédia tankönyve, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. Előadások 1 Bevezetés. A járás valamint az ortopéd betegségek tünettana. Dr. Than Péter 2 Veleszületett csípőficam Dr. Than Péter 3 Gyermekkori csípőbetegségek (M. Perthes, epiphyseolysis cap. fem.) Dr. Bellyei Árpád 4 Infantilis cerebral paresis Dr. Than Péter 5 Gyermekkori lábdeformitások Dr. Kránicz János 6 A gerinc deformitások Dr. Than Péter 7 Prearthroticus állapotok, nagyízületi arthrosis Dr. Than Péter 8 Ízületi endoprotetika Dr. Than Péter 9 Endoprotézisek szövődményei, revíziós protetika Dr. Than Péter 10 A térdízület akut és krónikus megbetegedései Dr. Than Péter 11 Felnőtt láb és statikai elváltozásai Dr. Kránicz János 12 Derékfájás és okai Dr. Bellyei Árpád 13 Vállízület betegségei Dr. Than Péter 14 Csontdaganatok Dr. Vermes Csaba Gyakorlatok Mozgásszervi betegvizsgálat Szemináriumok

27

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések Szigorlati követelmények: Előadások anyaga Hivatalos tankönyv Gyakorlatokon elsajátított vizsgáló és diagnosztikus eljárások. Kollokviumi kérdések: 1. Ízületi mozgások, izomerő mérése 2. Járás valamint a sántítás és típusai 3. Ízületi mozgáskorlátozottság (contractura - ankylosis). 4. Csont-izületi tuberculosis 5. Osteomyelitis chronica és formái 6. Osteomyelitis acuta 7. Csontdaganatok diagnosztikája és kezelési elvei 8. Csontképző daganatok 9. Porcképző daganatok 10. Csontvelő eredetű daganatok 11. Daganatszerű csontelváltozások 12. A csont border-line tumorai 13. Veleszületett csípőficam etiológiája és patológiája 14. Veleszületett csípőficam klinikai és Rtg tünetei 15. Veleszületett csípőficam kezelése 16. Epiphyseolysis capitis femoris 17. Transitoricus coxitis, coxa saltans 18. Aszeptikus csontnecrosisok (juvenilis osteochondritisek) általános jellemzői 19. Osteochondritis deformans juvenilis coxae (M. Perthes) 20. Gyermekkori cerebral paresis 21. Veleszületett dongaláb etiológiája és pathológiája 22. Veleszületett dongaláb kezelése 23. Sajkaláb 24. Injectios contracturák 25. Végtag equalizáció 26. Gerincvelő záródási zavarok 27. Funkcionalis scoliosis, helytelen tartás 28. Idiopathiás struktúrális scoliosis 29. Ismert etiológiájú scoliosisok 30. Spondylarthritis ankylopoetica 31. Scheuermann-féle megbetegedés 32. Derékfájás (lumbago, lumboischialgia) 33. Discus hernia 34. Spondylolysis, spondylolisthesis 35. Canalis spinalis stenosis 36. Csípőízület prearthrotikus állapotai 37. Coxarthrosis tünettana, kezelése

28

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

38. Necrosis capitis femoris (felnőttkori avascularis combfej elhalás) 39. Ízületi protézisek 40. Ízületi protézisek szövődményei 41. Arthrosisok alternatív műtéti kezelésének lehetőségei 42. Protrusio acetabuli 43. Térdízületi prearthrotikus állapotok 44. Gonarthrosis tünettana, kezelése 45. Habituális patella ficam 46. Meniscus sérülések 47. Térd szalagsérülések 48. Chondromalatia patellae 49. Popliteális cysták, hydrops gen. 50. Arthroscopia és lehetőségei 51. Hallux valgus, digitus malleus, digitus quintus varus 52. Pes planovalgus 53. Alsó végtag posttraumás dystrophiája (Sudeck) 54. Lábcsontok steril necrosisai 55. A vállízület degeneratív megbetegedései 56. Impingement syndroma 57. Rotáttor köpeny szakadás 58. Syndroma cervicobrachialis 59. Habituális vállficam 60. Torticollis congenita 61. Epicondylitis humeri 62. Dupuytren contractura 63. Osteoarthritis cubiti 64. Ínhüvelygyulladások 65. Osteoporosis ortopédiai vonatkozásai 66. Csont és porcpótlás az ortopédiában Közreműködők Dr. Bellyei Árpád (BEAGABO.PTE), Dr. Bogyó Csaba (BOCTAA0.PTE), Dr. Fonay Valér (FOVEAA.K.JPTE), Dr. Gazsó Imre (GAIMAAO.PTE), Dr. Kránicz János (KRJHAAE.PTE), Dr. Kuzsner József György (KUJFAAO.PTE), Dr. Tunyogi Csapó Miklós (TUCEAA.K.JPTE), Dr. Vermes Csaba (VECFAAO.PTE)

29

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-REP

KÖZEGÉSZSÉGTAN 5. (RÉSZLETES EPIDEMIOLÓGIA)

Tantárgyfelelős:

DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár Orvosi Népegészségtani Intézet

1 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 7. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – nincs Előfeltételek: OOP-NEO teljesített

Tematika A tárgy célja a fertőző és nemfertőző betegségek epidemiológiájának bemutatása, kiemelve az elsődleges és másodlagos megelőzési lehetőségeket. A félév elfogadásának feltételei A betegségmegelőzés alapjai (OOABMA), Általános epidemiológia és demográfia (OOAAED), Környezet-egészségtan (OOAKET), Népegészségügyi orvostan (OOPNEO), Részletes epidemiológia (OOKREP), Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan (OOKMFO) tárgyak lezárásaként a 8. szemeszter vizsgaidőszakában a hallgatók Közegészségtan szigorlatot kötelesek tenni, ha valamennyi tárgy sikeres vizsgával zárult. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Ember I. (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2007 Előadások 1 Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája és prevenciója I. (Ischaemiás szívbetegség) Dr. Kiss István 2 Kardiovaszkuláris betegségek epidemiológiája és prevenciója II. (Agyi érbetegségek, hipertónia, atherosclerosis) Dr. Kiss István 3 Daganatos betegségek epidemiológiája és prevenciója. Dr. Kiss István 4 Diabétesz epidemiológiája és prevenciója. Obesitas epidemiológiája és prevenciója. Dr. Kiss István 5 Oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója Dr. Kiss István 6 Krónikus obstruktív tüdőbetegség, asthma és egyéb légúti, nem fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója Dr. Kiss István 7 Nemfertőző gastroinitestinalis betegségek epidemiológiája és prevenciója Dr. Kiss István 8 Mentális betegségek epidemiológiája és prevenciója. Szenvedélybetegségek epidemiológiája és prevenciója Dr. Kiss István 9 Erőszakos halálozások, balesetek epidemiológiája és prevenciója. Az öngyilkosság epidemiológiája és prevenciója Dr. Kiss István 10 Légúti fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. Dr. Kiss István 11 Enterális fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. Dr. Kiss István 12 Haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. Állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója. Dr. Kiss István 13 Szexuális úton terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója Dr. Kiss István 14 A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus Dr. Kiss István Gyakorlatok Szemináriumok

30

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések 1. Az ischaemiás szívbetegség epidemiológiája és prevenciója 2.

A koszorúér-betegség fő módosítható kockázati tényezői

3.

A koszorúér-betegség egyéb módosítható kockázati tényezői

4.

A koszorúér-betegség kockázati tényezői (kivéve fő és egyéb módosítható kockázati tényezők)

5.

Az agyi érbetegségek epidemiológiája és prevenciója

6.

A hipertónia epidemiológiája és prevenciója

7.

A daganatos betegségek morbiditása és mortalitása

8.

A daganatos betegségek rizikófaktorai

9.

A daganatos betegségek szűrése

10. Az emlőrák epidemiológiája és prevenciója 11. A vastag- és végbélrák epidemiológiája és prevenciója 12. A prosztata- és méhnyakrák epidemiológiája és prevenciója 13. A tüdőrák epidemiológiája és prevenciója 14. A diabétesz epidemiológiája és prevenciója 15. Az obesitas epidemiológiája és prevenciója 16. Az oszteoporózis epidemiológiája és prevenciója 17. A krónikus obstruktív tüdőbetegség epidemiológiája és prevenciója 18. Az asthma epidemiológiája és prevenciója 19. Az erőszakos halálozások, balesetek epidemiológiája és prevenciója 20. Az öngyilkosság epidemiológiája és prevenciója 21. A depresszió és a hangulatzavarok epidemiológiája és prevenciója 22. A szorongásos zavarok epidemiológiája és prevenciója 23. A schizofrénia epidemiológiája és prevenciója 24. A demenciák epidemiológiája és prevenciója 25. Szenvedélybetegségek epidemiológiája és prevenciója 26. A májcirrhosis epidemiológiája és prevenciója 27. A fekélybetegség epidemiológiája és prevenciója 28. A nem fertőző gastroinitestinalis betegségek (kivéve fekélybetegség és májcirrhosis) epidemiológiája és prevenciója 29. A légutakon keresztül terjedő bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója 30. A légutakon keresztül terjedő vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója 31. A toxikoinfekciók epidemiológiája és prevenciója 32. Az enterális bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója 33. Az enterális vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója 34. Az enterális féreg- és protozoon fertőzések epidemiológiája és prevenciója 35. A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója 36. A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója 37. Az állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója 38. A szexuális úton terjedő fertőző betegségek (kivéve AIDS) epidemiológiája és prevenciója 39. Az AIDS epidemiológiája és prevenciója 40. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója. 41. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus. Közreműködők

31

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-BOR

BŐRGYÓGYÁSZAT

Tantárgyfelelős:

DR. GYULAI ROLLAND egyetemi docens Bőr- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 140 fő Előfeltételek: OOA-IMM teljesített + OOP-BPR teljesített + OOK-GT2 teljesített

Tematika A tantárgy magába foglalja a bőr élettanára, anatómiájára, szövettanára vonatkozó alapismereteket, valamint a dermatológiai terminológiát. Tárgykörébe tartoznak a különböző (fertőzéses, immunológiai, metabolikus, proliferatív) etiológiájú leggyakoribb bőrbetegségek, továbbá a belbetegségek bőrtünetei. A betegvizsgálatban való jártasságot, az alapvető diagnosztikai eljárásokat és terápiás elveket is elsajátítják a hallgatók. A félév elfogadásának feltételei Maximális hiányzások mennyisége nem haladhatja meg a 3 hetet. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Indokolt esetben előre egyeztetett létszám szerint más csoportok gyakorlatain való részvétel, mely a gyakorlati oktatást nem akadályozza. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Hivatalos tankönyv: Kárpáti S, Kemény L, Remenyik É: Bőrgyógyászat és Venerológia, Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2013 Fakultatív felkészülési anyag: Husz S., Regdon G.: Helyi kezelés a bőrgyógyászatban. Scriptum Kft., Szeged, 1991 Előadások 1 Bevezetés, a bőr szerkezete és funkciói Dr. Gyulai Rolland 2 Elemi jelenségek Dr. Várszegi Dalma 3 Immunpatológiai és allergológiai alapfogalmak. Dr. Gyulai Rolland 4 Allergiás bőrbetegségek, urticaria Dr. Várszegi Dalma 5 Vasculitisek és purpurák Dr. Várszegi Dalma 6 Gyógyszerallergia Dr. Kinyó Ágnes 7 Eczema Dr. Várszegi Dalma 8 Autoimmun bőrbetegségek Dr. Kinyó Ágnes 9 Vesiculobullosus betegségek Dr. Gyulai Rolland 10 Gennykeltők okozta bőrbetegségek Dr. Kinyó Ágnes 11 Bacilláris bőrbetegségek, bőrgümőkór Dr. Kinyó Ágnes 12 Gombás bőrbetegségek Dr. Szepes Éva 13 Vírus okozta bőrbetegségek Dr. Gyulai Rolland 14 Klasszikus nemi betegségek, Syphilis és gonorrhoea Dr. Gyulai Rolland 15 Egyéb szexuális úton terjedő betegségek, AIDS Dr. Gyulai Rolland

32

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Állati élősködők okozta bőrbetegségek Dr. Kovács L. András Photodermatosisok, fototerápia Dr. Gyulai Rolland A bőr daganatos betegségei I. Dr. Lengyel Zsuzsanna A bőr daganatos betegségei II. Dr. Lengyel Zsuzsanna Paraneoplasias bőrtünetek Dr. Battyáni Zita Psoriasis és papulosquamosus bőrbetegségek. Dr. Gyulai Rolland Seborrhoeás betegségek. Acne, rosacea. Dr. Moezzi Mehdi A haj és a köröm betegségei Dr. Moezzi Mehdi Anyagcsere-betegségekkel járó bőrelváltozások, diabetes, PCT. Granulomás bőrbetegségek. Dr. Gyulai Rolland Ulcus cruris venosum Dr. Kovács L. András Dermatochirurgia. Égés- és fagyásbetegség. Dr. Kádár Zsolt Helyi kezelési eljárások Dr. Várszegi Dalma Szisztémás kezelések Dr. Várszegi Dalma

Gyakorlatok 1 A bőrbeteg vizsgálata 2 Anamnézis felvétele 3 Elsődleges elemi jelenségek leírásának gyakorlása 4 Másodlagos elemi jelenségek leírásának gyakorlása 5 Kiegészítő eszközös vizsgálatok I. 6 Kiegészítő eszközös vizsgálatok II. 7 Allergiás betegségek kivizsgálásának menete I. 8 Allergiás betegségek kivizsgálásának menete II. 9 Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok I. 10 Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok II. 11 Bőrbetegek és betegségek dokumentációja 12 A mikrobiológiai mintavétel bőrbetegeken I. 13 A mikrobiológiai mintavétel bőrbetegeken II. 14 Az allergiás betegek anamnézisének felvétele I. 15 Az allergiás betegek anamnézisének felvétele II. 16 A psoriasisos betegek helyi kezelésének lehetőségei I. 17 A psoriasisos betegek helyi kezelésének lehetőségei II. 18 Időskori bőrelváltozások értékelése I. 19 Időskori bőrelváltozások értékelése II. 20 Fényvédelem jelentősége 21 Naevus szűrés jelentősége 22 Diabeteses betegek bőrtünetei és kezelése 23 Az ulcusos betegek gondozása és kezelése I. 24 Az ulcusos betegek gondozása és kezelése II. 25 Helyi kezelés formái 26 Helyi kezelés alapelvei 27 Systhemas therapia alapelvei I. 28 Systhemas therapia alapelvei II. Szemináriumok

33

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések 1. A bőr szerkezete. A hám. Az elszarusodás. 2. Az irha szerkezete. A bőr érrendszere. A bőr idegei. 3. A bőrön át történő felszívódás. A bőr baktériumflórája. A bőr funkciói. 4. A faggyúmirigy és a faggyútermelés, a verejtékmirigyek és a verejtéktermelés. A verejtéktermelés zavarai. A verejtékmirigyek betegségei. 5. Elsődleges elemi jelenségek. 6. Másodlagos elemi jelenségek. 7. Kórszövettani alapfogalmak a bőrgyógyászatban. 8. A bőrbetegségek belső kezelésében használt szerek. 9. A külső kezelés és formái. 10. Sebészeti és fizikális kezelési eljárások. 11. A bőrfüggelékekre lokalizálódó pyodermák. Folliculitis. Folliculitis sclerotisans nuchae. Folliculitis necrotica. 12. Furunculus. Carbunculus. Paronychia coccogenes. Hidradenitis axillaris. 13. Impetigo. Impetigo bullosa neonatorum. Angulus infectiosus oris. 14. Ekthyma. Granuloma teleangiectaticum. Pyoderma vegetans. 15. Erysipelas. Cellulitis. 16. Bacillusok okozta bőrbetegségek. Erythrasma, Erysipeloid, anthrax. Actinomycosis. A gombás betegségek kezelése. 17. Tuberculotikus infekció és immunitás. Lupus vulgaris. Hyperergiás kórképek. A bőrgümőkór kezelése. 18. Varicella. Herpes zoster. Nodus mulgentium. Molluscum contagiosum. 19. Gingivostomatitis herpetica. Herpes simplex. Herpes progenitalis. Herpangina. 20. Verruca vulgaris. Verruca plana juvenilis. Condyloma acuminatum. 21. A gombás betegségek vizsgáló módszerei, profilaxis. Mycosis interdigitalis pedis. Intertrigo mycotica. Pityriasis versicolor. 22. Fonalgombák okozta betegségek. Trichophytia superficialis. Trichophytia profunda. 23. Scabies. Kullancs-csípés. Rovarcsípések. Pediculosis. Myiasis. 24. Treponema pallidum biológiája. A syphilis lefolyása. 25. A korai és késői syphilis. Syphilis connatalis. 26. A syphilis laboratóriumi diagnosztikája. 27. A férfi és női gonorrhoea diagnózisa és kezelése. 28. Szexuálisan terjedő betegségek. Urethritis non-gonorrhoica. Balanitisek. Trichomoniasis. 29. A nemibetegségek társadalmi vonatkozásai. AIDS. 30. Az allergiás reakciók osztályozása. Az allergiás reakció mechanizmusa, mediátorok. 31. Urticaria. 32. Az allergiás érzékenység kimutatására szolgáló próbák. Az allergiás bőrbetegségek kezelésének általános elvei. 33. Atopias dermatitis és a csecsemőkori eczemák. 34. Gyógyszerexanthema és kezelése. 35. Eczemák felosztása. Kontakt dermatitis. 36. Microbás eczemák. Dysidrosis. 37. Seborrhoeas eczema. Degenerativ eczema, stasis dermatitis. Eczemák kezelése. 38. Vascularis purpurák. 39. Vasculitis nodularis. Panniculitis. Panarteritis nodosa. 40. Erythema exsudativum multiforme. Erythema nodosum. 41. Pemphigus csoportba tartozó kórképek.

34

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

42. Pemphigoid. Dermatitis herpetiformis (Duhring). 43. Psoriasis vulgaris és szövődményei. 44. Lichen ruber planus. Pityriasis rosea. 45. Prurigo. Pruritis. Erythroderma. 46. Festékes anyajegyek. 47. Cutan T sejtes lymphomák. Jóindulatú bőrtumorok (fibroma, keloid, angioma senile, leiomyoma, lipoma). 48. Rákelőző állapotok. Intraepidermalis carcinomák. 49. Carcinoma basocellulare. 50. Carcinoma spinocellulare. A bőrrákok terápiája. 51. Melanosis circumscripta preblastomatosa. Melanoma malignum. 52. Kaposi sarcoma. 53. Belsőszervi malignus daganatok bőrtünetei. Metastasisok. Paraneoplasiák. Acanthosis nigricans. 54. Sarcoidosis. Histiocyta burjánzással járó betegségek. 55. Diabeteshez társuló bőrelváltozások. 56. A porphyrin-anyagcsere betegségei. 57. A vénák betegségei; Varicositas, thrombophlebitis. Mélyvéna-thrombosis. Syndroma postthromboticum. Ulcus cruris. 58. Photodermatosisok. 59. Seborrhoea. Acne. Rosacea, rhinophyma. 60. A hajzat és a szőrzet betegségei. Hypertrichosis és hirsutismus, alopéciák. 61. A szájnyálkahártya betegségei. 62. Lupus erythematodes chronicus discoides. Systemas lupus erythematosus. 63. Dermatomyositis. Periarteritis nodosa. 64. Scleroderma circumscriptum. Progresszív systemas sclerosis. Közreműködők Dr. Gyulai Rolland (GYRVAAO.PTE), Dr. Battyáni Zita (BAZGAAO.PTE), Dr. Kádár Zsolt (KAZSABP.PTE), Dr. Kovács L. András (KOLRAAI.PTE), Dr. Moezzi Mehdi (MOMSAAP.PTE), Dr. Várszegi Dalma (VADIAAE.PTE), Dr. Szepes Éva (SZEGACO.PTE), Dr. Kádárné Dr. Lengyel Zsuzsanna (KAZSABP.PTE), Dr. Kinyó Ágnes

35

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-FUL

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

Tantárgyfelelős:

DR. GERLINGER IMRE, egyetemi tanár Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – nincs Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített

Tematika A fül-orr-gégegyógyászat elméleti és gyakorlati alapjainak ismertetése. A hallgatók elsajátíthatják a rutin diagnosztikus és terápiás módszereket. Elsősorban a fülészeti és a gégészeti disciplinákat ismertetjük, de a garat és az orr, orrmelléküregek kezelésével is foglalkozunk. Különös hangsúllyal oktatjuk a gége és az orrgarat daganatos betegségeinek terápiáját. A félév elfogadásának feltételei Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Rendszeres pótlásra lehetőség nincs. Előzetes megbeszélés alapján indokolt esetben a pótlás megszervezhető, maximum 2 hiányzás fogadható el. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Bauer: Fül-orr-gégészeti propedeutica jegyzet Pytel J.: Audiologia (1996) Ribári: Fül-orr-gégegyógyászat. Fej-nyak sebészet (1999) Előadások 1 Bevezetés a fül-orr-gégegyógyászatba. Dr. Gerlinger Imre 2 A fül anatómiája. A hallás élettana. Dr. Pytel József 3 Szubjektív és objektív audiometria Dr. Pytel József 4 Külsőfül betegségei, dobhártya kórfolyamatai, myringitisek Dr. Gerlinger Imre 5 Akut középfülgyulladások (hurutos és gennyes folyamatok) Dr. Gerlinger Imre 6 Krónikus középfülgyulladások (hurutos és gennyes folyamatok) Dr. Bauer Miklós 7 Otitis media suppurativa szövődményei. Dr. Bauer Miklós 8 Belsőfül betegségei, cochleáris implantáció, BAHA, VSB Dr. Gerlinger Imre 9 Szédülés fül-orr-gégészeti okai, tinnitus Dr. Gerlinger Imre 10 Akut és krónikus orrmelléküreg-gyulladások Dr. Gerlinger Imre 11 Orrmelléküregek daganatai Dr. Gerlinger Imre 12 Gége-, garatrákok, felső légúti szűkület jelei. Tracheotomia, conicotomia, precancerous állapotok Dr. Gerlinger Imre 13 Tonsillitis acuta, tonsillitis chronica, a szájüreg betegségei Dr. Lujber László 14 Nyálmirigyek betegségei, pajzsmirigy tumorok Dr. Lujber László

36

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 Fül vizsgálata homloktükör segítségével (külsőfül fejlődési rendellenességei, sérülései; a fülkagyló és a külső hallójárat betegségei; dobhártya kórfolyamatai; myringitisek; külsőfül daganatai. Tuba funkció vizsgálata. Otoscop használata. 2 Klasszikus hallásvizsgálat, hangvilla vizsgálatok. Audiometria (tisztahang, beszéd audiometria. Audiológiai tesztek, Fowler, SISI, Tone decay). Audiológiai leletek elemzése. 3 Objektív audiometria: Otoacusticus emissio. Acusticus kiváltott potenciál audiometria. BERA leletek értékelése. 4 Hallásjavító készülékek. Hallásszűrés, hallásgondozás. Gyermekkori halláscsökkenés. 5 Spontán vestibularis izgalmi jelek vizsgálata. Vestibularis rendszer vizsgálata: caloricus ingerléssel, forgatással, galván teszttel. Electronystagmographia (ENG). 6 Operációs mikroszkóp használata. Dobhártya vizsgálatok mikroszkóppal. Paracentesis, ventillatios tubus alkalmazásának indicatioja. 7 Rtg. Felvételek (Schüller, Stenvers, Velin, melléküreg), Koponya CT elemzése, Cerumen és idegentest eltávolítása a külső hallójáratból, orrból. 8 Külső orr és az orrüreg vizsgálata homloktükörrel, Orrüreg vizsgálata fiberoscoppal, Orr és melléküregek vizsgálata rtg. és CT-vel, koponya CT képek demonstrálása. Orrlégzés vizsgálat. 9 Septum haematoma ellátása. Punctio, incisio. Szaglásvizsgálat. 10 Orr és orrmelléküregek gyulladása és daganatos megbetegedései. Orrvérzés ellátása. Fronto-basalis koponyasérülések. 11 Nyak vizsgálata tapintással. Nyaki nyirokcsomók: specifikus és nem-specifikus gyulladások. Lymphomák, metastaticus nyirokcsomók, nyak vizsgálata UH-val. Pajzsmirigy vizsgálata. Specifikus lymphadenitisek. Nyaki cysták, nyaki erek vizsgálata tapintással 12 Szájüreg és mesopharynx vizsgálata homloktükörrel. Nyálkahártya érzéstelenítés. Epi- és hypopharynx endoscopos vizsgálata. Waldeyer gyűrű acut és chronicus gyulladásainak diagnózisa, (tonsillitis acuta és differencial diagnózisa), Peritonsillaris tályog megnyitása. Nyelés vizsgálata: nyelési rtg., próba, Nyelési zavarok 13 Szájüreg praecancerosus állapotai. Szájüregi rákok diagnózisa 14 Epipharynx vizsgálata: a. Rhinoscopia posterior, b.Endoscopos és fiberoscopos orr, orr-garat vizsgálat, c. Epipharynx feltárás 15 Gége vizsgálata:a.Indirect laryngoscopia, b.Direct laryngoscopia, c.Fiberoscoppal, d. Radiológiai vizsgálómódszerek. Provox tubus szerepe a laryngectomisáltak hangképzésében 16 Felső légúti szűkület klinikai tünetei. Tracheotomia, conicotomia. Trachea kanülök és kezelésük. Gégerákok műtéti megoldása.Rekedtség okai 17 Bronchus-idegentest. Hörgőrendszer vizsgálata bronchoscoppal. Oesophagus idegentest. Oesophagoscopia. Idegentestek eltávolítására alkalmazott eszközök 18 Tápszonda levezetése. PEG 19 Epiglottitis acuta. Epiglottitis phlegmonosa. Gégerákok T.N.M. osztályozása. Nyálmirigyek daganatai 20 Nervus facialis funkcióinak vizsgálata. Perifériás jellegű arcidegbénulások.Meningealis jelek vizsgálata. Otogén és rhinogén agyhártyagyulladás tünetei 21 Highmore-üreg punctioja. Arcüregöblítés 22 Funkcionális orrmelléküreg sebészet. FESS 23 Gátolt orrlégzés okai. Orrüreg gyulladásos betegségei 24 Sialoadenitisek. 25 Paecarcinomás elváltozások a szájüreg, garat, gége és nyelőcső területén. Gégebetegségek tünetei 26 Hangképzés zavarai 27 Dysphagia 28 Tympanometria. Stapedius reflex vizsgálata. Politzer átfúvás. Tuba katéterezés Szemináriumok Vizsgakérdések A vizsga 3 részből áll: I. Homloktükör segítségével végzendő: 1. Fül vizsgálata 2. Rhinoscopia anterior 3. Szájüreg és mesopharynx vizsgálata 4. Gégetükrözés 5. Epipharynx vizsgálata

37

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

II. A. Vizsgálatok elvégzése 1. Hallásvizsgálat (Sb., Tb., hangvilla) 2. Spontán vestibuláris izgalmi jelek 3. Dobhártya vizsgálata operációs mikroszkóppal 4. Nyaki nyirokcsomó vizsgálat 5. Nervus facialis funkciójának vizsgálata 6. Meningealis jelek vizsgálata, otogen és rhinogen intracranialis szövődmények tünetei B. Diagnosztikus és therápiás eszközök használatának demonstrálása 1. Caloricus vizsgálat 2. Orrvérzés ellátása 3. Nyálkahártyák érzéstelenítése 4. Paracentézis, ventillációs tubus 5. Tápszonda levezetése 6. Párakötések 7. Rtg. felvételek: melléküreg, Velin, Schüller, Stenvers, CT, MR 8. Audiogramok és BERA leletek elemzése 9. Peritonsillaris tályog megnyitása 10. Idegentest eltávolítása az orrból, fülből. Cerumen eltávolítása. 11. Septum haematoma ellátása 12. Trachea kanülök, kezelésük 13. Hallásjavító készülékek 14. Highmore-üreg punctioja 15. Fiberoscop használata: orr, epipharynx és gége vizsgálata.

III. Elméleti vizsgakérdések 1.

Tisztahang audiometria

2.

Beszédaudiometria

3.

Otoacusticus emisszió

4.

Acusticus kiváltott potenciál audiometria

5.

A fülkagyló betegségei

6.

A külső hallójárat betegségei

7.

A dobhártya megbetegedései (sérülések, a dobhártya izolált gyulladása, myringitis)

8.

Külsőfül daganatai (benignus daganatok, praecancerosisok, malignus tumorok)

9.

Hurutos középfülgyulladás

10. Gennyes középfülgyulladások 11. Az otitis media suppurativa szövődményei 12. Idiopathiás, „rheumás” vagy ún. Bell-féle arcüregbénulás. 13. Belsőfül megbetegedései, fejlődési rendellenességek, öröklődő nagyothallás 14. Belsőfül traumás megbetegedései 15. A labyrinth csontos tokjának laesiói (Otosclerosis) 16. A labyrinthus folyadéktereinek kóros állapotai (Méniére-betegség) 17. Acusticus neurinoma 18. Tinnitus

38

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

19. Zaj okozta halláskárosodások 20. Belsőfül vérellátási zavarai, presbyacusis, sudden deafness 21. Cochlearis implantátum 22. Belső hallójárat megbetegedései, törések, toxicus laesiók, daganatok 23. Alvási apnoe szindróma 24. Külsőorr betegségei (fejlődési rendellenességek, sérülések, gyulladásos megbetegedések, (furunculus nasi) daganatok) 25. Orrlégzést akadályozó betegségek, orrüreg gyulladásos megbetegedései. 26. Rhinitis allergica 27. Az arckoponya, a melléküregek és a frontobasalis terület sérülései 28. A melléküregek gyulladásos megbetegedései. 29. Az orr és melléküregek daganatai. 30. Nyálmirigy daganatok. (Jóindulatú daganatok, rosszindulatú daganatok). 31. Sialioadenitis 32. A nyaki duzzanatok differenciál diagnózisa 33. A szájüreg és a garat fejlődési rendellenességei 34. Gyulladásos betegségek a szájüregben és a garatban (abcessus peritonsillaris) 35. A Waldeyer gyűrű gyulladásai 36. Praecancerosus elváltozások a szájüreg, garat, gége és a nyelőcső területén. 37. Malignus tumorok a szájüregben és a garatban. (epipharynx tumorok) 38. A gégebetegségek tüneteiről általában 39. A gége érzés- és mozgászavarai 40. A gége acut és krónikus gyulladásos betegségei 41. Epiglottitis acuta, Epiglottitis phlegmanosa 42. A gége jóindulatú daganatai 43. A gégerák 44. Gégerákok TNM beosztása 45. Fejlődési rendellenességek a nyakon 46. Nyirokcsomó gyulladások a nyakon 47. A nyak jóindulatú daganatai 48. A nyaki nyirokcsomók daganatos megbetegedései 49. A pajzsmirigy gyulladásos megbetegedései 50. A pajzsmirigy malignus daganatai 51. A felsőlégúti szűkület jelei. Conicotomia, tracheotomia 52. Bronchus idegentest, oesophagus idegentest 53. A hangképzés zavarai. 54. Oesophagus tumorok 55. Dysphagia Közreműködők Dr. Bakó Péter (BAPFACO.PTE), Dr. Burián András (BUAIAAO.PTE), Dr. Járai Tamás (JATFAAO.PTE), Dr. Kett Antónia (KEATAA0.PTE), Dr. Lujber László (LULPAAP.PTE), Dr. Móriczné Dr. Somogyvári Krisztina (SOKFACO.PTE), Dr. Németh Adrienne (NEASAAP.PTE), Dr. Révész Péter (REPHAAO.PTE), Dr. Szanyi István (SZIFABO.PTE), Dr. Török László (TOLFACO.PTE)

39

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-GT3

GYÓGYSZERTAN 3.

Tantárgyfelelős:

DR. PINTÉR ERIKA, egyetemi tanár Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

3 kredit ▪ szigorlat ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 28 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – nincs Előfeltételek: OOK-GT2 teljesített + OOP-MI2 teljesített

Tematika A tantárgy célja a gyógyszeres terápiát megalapozó tudásanyag átadása a gyógyszerek hatásmechanizmuson alapuló csoportosítása alapján általános farmakológiai, toxikológiai és receptírási ismeretek elsajátítását követően. Farmakológiai alapok biztosítása az endokrin betegségeknél alkalmazott szerek és a kemoterapeutikumok területén. A fontosabb témakörök a következők. A hormonok farmakológiája. Az élő kórokozók által kiváltott betegségek kemoterápiája. Gyógyszerek és fémek okozta mérgezések, a mérgezett beteg kezelése. A félév elfogadásának feltételei Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett Távolmaradás pótlásának lehetőségei A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtaknak megfelelően. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok A vizsgákra való felkészüléshez az előadások és szemináriumok anyagának, valamint az alábbi könyveknek és segédanyagoknak a tanulmányozása szükséges. Hivatalos tankönyvek és segédletek: A farmakológia alapjai, szerkesztette Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna, Medicina Könyvkiadó, 2011. Általános farmakológia és gyógyszer-rendeléstan (intézeti jegyzet) Pécs, 2003. Ajánlott könyvek és segédletek: Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 7th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2012. B. G. Katzung (ed.): Basic and Clinical Pharmacology, 12th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2012. Formulae Normales (Editio VII.) Melania Könyvkiadó, Budapest, 2003. Előadások 1 Kortikoszteroidok I. Dr. Helyes Zsuzsanna 2 Kortikoszteroidok II. Dr. Helyes Zsuzsanna 3 Ösztrogének, antiösztrogének, progesztogének, antiprogesztogének Dr. Pethő Gábor 4 Posztmenopauzális hormonterápia Hormonális fogamzásgátlók Dr. Pethő Gábor 5 Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének Dr. Pethő Gábor 6 Inzulin, inzulin-analógok Dr. Pintér Erika 7 Orális antidiabetikumok. Glukagon Dr. Pintér Erika 8 Parathormon, calcitonin, D-vitamin, az osteoporosis gyógyszeres kezelése Dr. Helyes Zsuzsanna 9 A daganatok kemoterápiája I. Dr. Pethő Gábor 10 A daganatok kemoterápiája II. Dr. Pethő Gábor 11 Az immunrendszerre ható szerek I. Dr. Pintér Erika

40

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

12 13 14

Az immunrendszerre ható szerek II. A rheumatoid arthritis kezelésére használt szerek Dr. Pintér Erika Toxikológia I. Dr. Gregus Zoltán Toxikológia II. Dr. Gregus Zoltán

Gyakorlatok Szemináriumok 1 Hipotalamusz- és hipofízishormonok I. 2 Hipotalamusz- és hipofízishormonok II. 3 Pajzsmirigy-hormonok, antitireoid szerek 4 Bevezetés az antimikrobiális kemoterápiába 5 Szulfonamidok, trimethoprim, fluorokinolonok 6 Béta-laktám antibiotikumok I. 7 Béta-laktám antibiotikumok II. 8 Béta-laktám antibiotikumok III. 9 Aminoglikozidok, tetraciklinek, chloramphenicol, makrolid antibiotikumok I. 10 Aminoglikozidok, tetraciklinek, chloramphenicol, makrolid antibiotikumok II. 11 Clindamycin, vancomycin, polimixinek 12 Antituberkulotikumok, lepraellenes szerek 13 Gombaellenes szerek 14 Féregellenes szerek 15 Vírusellenes szerek I. 16 Vírusellenes szerek II. 17 Protozoonellenes szerek I. 18 Protozoonellenes szerek II. 19 Fertőtlenítők I. 20 Fertőtlenítők II. 21 Receptírás gyakorlása 22 Receptírás gyakorlása 23 Receptírás gyakorlása 24 Receptírás gyakorlása 25 Toxikológia I. 26 Toxikológia II. 27 Receptírás 28 Receptírás Vizsgakérdések 1. A gyógyszerhatások alapvető mechanizmusai 2. Az agonista-receptor interakció jellemzése: koncentráció-okkupancia görbe, affinitás, dózis-hatás görbe, hatáserősség, hatékonyság 3. A jelátviteli folyamatok farmakológiai jelentősége 4. Kombinatív gyógyszerhatások. Tachyphylaxia és tolerancia 5. A gyógyszerek transzportmechanizmusai 6. A gyógyszerek felszívódása, biológiai hozzáférhetősége, preszisztémás eliminációja 7. A gyógyszerek kötődése plazmafehérjékhez, szöveti eloszlása 8. A gyógyszerek átalakulása 9. A gyógyszerek kiürülése 10. A farmakokinetika alapelvei (zéró- és elsőrendű kinetika, megoszlási térfogat, clearance, plazma felezési idő, orális biológiai hasznosíthatóság értelmezése és számítása, a telítő és fenntartó adag kiszámítása) 11. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők 12. Gyógyszermellékhatások 13. Gyógyszerinterakciók

41

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

14. A gyógyszerfejlesztés folyamata 15. Kolinerg agonisták. Kolinészteráz-gátlók 16. Muszkarinreceptor-antagonisták 17. Neuromuszkuláris blokkolók. A vegetatív ganglionokra ható szerek 18. A katekolaminok bioszintézisére, tárolására, felszabadulására és eliminációjára ható szerek 19. Adrenergreceptor-agonisták 20. Adrenergreceptor-antagonisták 21. Kalciumcsatorna-blokkolók 22. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerre ható szerek 23. Diuretikumok 24. A pangásos szívelégtelenség gyógyszeres kezelése 25. Antianginás szerek. Regionális keringésfokozók 26. Antihipertenzív szerek 27. Antiaritmiás szerek 28. A hiperlipoproteinémiák kezelésére használt gyógyszerek 29. A hemosztázisra ható szerek 30. A vérképzésre ható szerek 31. Hisztamin, H1- és H2-receptor-antagonisták 32. Szerotonin, szerotoninreceptor-agonisták és -antagonisták. A migrén farmakoterápiája 33. Az eikozanoidok farmakológiája. Simaizmok görcsét oldó szerek. A méhizomzatra ható szerek 34. Az asthma bronchiale kezelésére használt szerek 35. Az allergiás rhinitis kezelésére használt szerek. Köhögéscsillapítók, köptetők és nyákoldók 36. A peptikus fekély kezelésére használt szerek 37. Hánytatók és hányáscsillapítók. Prokinetikus szerek 38. Hashajtók és obstipáló szerek. Máj- és epehólyag-működésre ható szerek. A gyulladásos bélbetegségek gyógyszerei 39. Helyi érzéstelenítők 40. Anxiolítikumok, hipnotikumok 41. Az alkoholok farmakológiája és toxikológiája 42. Antipszichotikumok 43. Antidepresszánsok 44. Antiepileptikumok 45. Központi idegrendszeri stimulánsok és nootrop szerek 46. Neurodegenaratív betegségekre ható szerek 47. Általános érzéstelenítők 48. Opioid fájdalomcsillapítók: morfin és kodein 49. Opioid fájdalomcsillapítók: félszintetikus és szintetikus szerek (antagonisták is) 50. Gyógyszerabúzus: általános aspektusok, opioidok, központi idegrendszeri depresszánsok 51. Gyógyszerabúzus: pszichomotoros stimulánsok, pszichedelikus szerek, kannabisz 52. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek: aszpirin, paracetamol 53. Nem-szteroid gyulladásgátló szerek az aszpirin és a paracetamol kivételével 54. Adjuváns analgetikumok. A köszvény kezelésére használt gyógyszerek. Centrális izomrelaxánsok 55. Hipotalamusz- és hipofízishormonok 56. Kortikoszteroidok

42

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

57. Ösztrogének, antiösztrogének, progesztogének, antiprogesztogének 58. A posztmenopauzális hormonterápia. Hormonális fogamzásgátlók 59. Androgének, anabolikus szteroidok, antiandrogének 60. Pajzsmirigy-hormonok, antitireoid szerek 61. Inzulin, orális antidiabetikumok. Glukagon 62. Parathormon, calcitonin és D vitamin, az osteoporosis gyógyszeres kezelése 63. Szulfonamidok és trimethoprim. Fluorokinolonok 64. Béta-laktám antibiotikumok 65. Tetraciklinek, chloramphenicol, vancomycin, polimixinek 66. Makrolid antibiotikumok, clindamycin 67. Aminoglikozidok 68. Antituberkulotikumok. Lepraellenes szerek 69. Gombaellenes szerek 70. Vírusellenes szerek 71. Protozoonellenes szerek 72. Féregellenes szerek 73. Fertőtlenítők 74. Daganatellenes szerek: alkilező szerek, antimetabolitok 75. Daganatellenes szerek: alkaloidok, antibiotikumok, hormonális ágensek, biológiai terápia 76. Immunszuppresszánsok és immunmodulátorok. A rheumatoid arthritis kezelésére használt szerek 77. A mérgezett beteg kezelése: dekontaminálás, antidótum adása, a mérgező vegyület eliminációjának fokozása, támogató kezelés 78. Gyógyszerek okozta mérgezések - mechanizmusok, tünetek, kezelés 79. Fémek okozta mérgezések, fémkelátorok A vizsga lényeges részét képezik a tételektől függetlenül feltett, a vizsgázó általános tájékozottságot felmérő kérdések. Közreműködők Dr. Borbély Éva (BOEMAAO.PTE), Dr. Helyes Zsuzsanna (HEZFAAO.PTE), Dr. Németi Balázs Ferenc (NEBMAAO.PTE), Dr. Pozsgai Gábor (POGFAAO.PTE), Dr. Simonné Dr. Hajna Zsófia Réka (HAZMABO.PTE)

43

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-HAE

BELGYÓGYÁSZAT: HAEMATOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. SZOMOR ÁRPÁD, egyetemi adjunktus I. sz. Belgyógyászati Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 teljesített

Tematika Az előadások és gyakorlatok a legfontosabb haematológiai betegségeket, a véralvadás rendellenességeit, valamint a transzfúziós alapismereteket tárgyalják. A képzés célja, hogy az általános orvos felismerje az egyes haematológiai és véralvadási betegségeket. El tudja dönteni, hogy melyek ellátása az ő kompetenciája és melyek azok, amelyek miatt szakorvosi vizsgálatra vagy sürgős klinikai felvételre kell a beteget beutalni. A hazakerült betegnek javasolt kezelések hatásait és mellékhatásait ismerje, így a szakorvossal együttműködve elősegítse a gyógyulás folyamatát. Emellett a hallgatók az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai segítségével a transzfúziós terápiához szükséges elméleti és gyakorlati alapismereteket is elsajátítják. A félév elfogadásának feltételei Jegykialakítás módja: A transzfúziós alapismeretekből írásbeli tesztkérdések az oktatók által megadott időpontban, melynek eredménye beleszámít a szóbeli kollokvium értékelésébe, szóbeli utó/javítóvizsga. A gyakorlatok esetében, amennyiben a hiányzás a 15%-ot meghaladja, a félév nem elfogadható. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A hiányzások igazolása szükséges. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Lehoczky D., Rák K. (szerk.): Klinikai hematológia, Medicina, 2006. Matolcsy A., Udvardy M., Kopper L. (szerk.): Haematológiai betegségek atlasza, Medicina, 2006. Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai, Medicina, 2006. (a ‘Haematológia’ fejezet) R. Hoffman) (szerk.): Hematology, Churchill- Livingstone, 2005. Előadás vázlat az előadótól. Előadások 1 A vérképzés. Dr. Dávid Marianna 2 A vörösvérsejt-képzés rendellenességei: vashiányos és megaloblastos anaemiák. Dr. Losonczy Hajna 3 Veleszületett és szerzett haemolyticus anaemiák. Dr. Nagy Ágnes 4 Immunthrombocytopenia (ITP), mikroangiopathiás haemolyticus anaemiák (TTP, HUS). Dr. Dávid Marianna 5 Aplasticus anaemia. Csontvelő transzplantáció. Dr. Dávid Marianna 6 Autológ őssejt-transzplantáció Dr. Szomor Árpád 7 Acut leukaemiák. Myelodysplasticus syndroma Dr. Losonczy Hajna 8 Veleszületett vérzékenységek. Dr. Nagy Ágnes 9 Malignus lymphomák, nyirokcsomó betegségek Dr. Szomor Árpád 10 Monoclonalis gammopathiák, Myeloma multiplex Dr. Kosztolányi Szabolcs Őrs 11 Chronicus myeloproliferatív megbetegedések (CML, PV, ET, OMF) Dr. Szomor Árpád 12 CLL, low-grade non-Hodgkin lymphomák Dr. Losonczy Hajna

44

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

13 14

Haemostasis, thrombophilia, VTE prophylaxis Dr. Losonczy Hajna Antikoaguláns és thrombocyta gátló kezelés Dr. Nagy Ágnes

Gyakorlatok 1 Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata. 2 Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata. 3 Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése. 4 Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése. 5 Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése. 6 Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése. 7 ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei. 8 ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei. 9 Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése. 10 Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése. 11 Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése. 12 Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése. 13 Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés. 14 Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés. 15 Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése. 16 Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése. 17 Myeloma multiplex és autolog őssejt-transzplantáció. 18 Myeloma multiplex és autolog őssejt-transzplantáció. 19 A haemaferezis laboratórium és őssejt-transzplantáció részleg megtekintése, az őssejt-gyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése. 20 A haemaferezis laboratórium és őssejt-transzplantáció részleg megtekintése, az őssejt-gyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése. 21 Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció. 22 Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció. 23 Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia. 24 Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia. 25 Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis coaguláció. 26 Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis coaguláció. 27 Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. Thrombocytagátló kezelés 28 Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. Thrombocytagátló kezelés Szemináriumok Vizsgakérdések 1. A normális haemopoezis. 2. Haemopoetikus növekedési faktorok szerepe a csontvelői vérképzésben. 3. Vashiányos anaemia. Differenciál diagnózis, kezelés. 4. Megaloblastos anaemiák. 5. Veleszületett haemolytikus anaemiák. 6. Szerzett haemolytikus anaemiák. 7. Thalassaemiák és haemoglobinopathiák. 8. Aplastikus anaemia, csontvelő elégtelenség.

45

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

9. A csontvelő transzplantáció és formái. 10. Acut leukaemiák: differenciál diagnózis, kezelés. 11. Chronicus myeloproliferativ betegségek differenciál diagnózisa (CML, OMF, PV, ET’). 12. Chronicus myeloid leukaemia: klinikai lefolyás, kezelés. 13. Polycythaemia vera: differenciál diagnózis, kezelés. 14. Myelodysplasticvs syndroma: diagnózis, kezelés. 15. Hodgkin-kór (Staging és kezelés). 16. Non-Hodgkin lymphomák (Staging és kezelés). 17. Myeloma multiplex: diagnózis, kezelés. 18. Vascularis és thrombocyta eredetű vérzékenységek diagnosztikája és kezelése. 19. Coagulophatiák (haemophiliák, von Willebrand betegség). Kezelés, profilaxis, gondozás. 20. Veleszületett és szerzett alvadási inhibitor csökkenés (antithrombin III., -protein C és S defektusok). 21. Thromboemboliás betegségek diagnosztikája, hajlamosító tényezők, kezelés. 22. Az acut és chronicus anticoagulans kezelés lehetőségei és kontrollja vénás thromboemboliában. 23. Fibrinolyticus kezelés indikációi, formái (acut myocardiális infarctusban és vénás thromboemboliákban). 24. Thrombocytagátló kezelés Közreműködők Dr. Csalódi Renáta (CSRSAAO.PTE), Dr. Csernus Zita (CSZQAAP.PTE), Dr. Dávid Marianna (DAMMAAO.PTE), Dr. Kosztolányi Szabolcs Őrs (KOSFABO.PTE), Dr. Kovács Gábor (KOGFAEO.PTE), Dr. Losonczy Hajna (LOHGAAO.PTE), Dr. Nagy Ágnes (NAAMAAO.PTE), Dr. Szomor Árpád (SZAMACO.PTE), Dr. Tóth Orsolya (TOOPAAP.PTE)

46

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-IGU

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

Tantárgyfelelős:

DR. KÖNCZÖL FRANCISKA, egyetemi docens Igazságügyi Orvostani Intézet

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített

Tematika Az egy féléves tantárgy részben az igazságügyi orvostan alapismereteit mutatja be, részben kihangsúlyozza azokat az elemeket, amelyekkel minden gyakorló orvos találkozik, és mint szakértő szembesül. Ez utóbbiak közé tartozik a halál megállapítása, halottvizsgálat, halottakkal kapcsolatos teendők, látlelet, munkaképességi, alkalmassági vizsgálatok. Ugyancsak ismerni kell mindenkinek az orvosi tevékenység és magatartás jogi szabályait. A tantárgyhoz tartozó alapvető jogi ismereteket is meg kell tanulni. A témák között szerepelnek etikai kérdések, az igazságügyi orvostan toxikológiai vonatkozásai, a DNS laboratórium tevékenységének bemutatása. A félév elfogadásának feltételei Kollokvium Távolmaradás pótlásának lehetőségei Megegyezés alapján A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Sótonyi Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan, Semmelweis, Budapest, 2012 Somogyi Endre: Az igazságügyi orvostan alapjai, Medicina, Budapest, 1990. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. Előadások 1 Bevezetés. Az igazságügyi orvostan története. Dr. Könczöl Franciska 2 Az orvosi tevékenység jogi szabályai. Az orvosszakértő. Dr. Bajnóczky István 3 Jogi ismeretek. A büntetőjog. Dr. Bajnóczky István 4 A polgári jog. Kártérítési felelősség. Dr. Bajnóczky István 5 Orvosi Műhiba Dr. Jegesy Andrea 6 Egészségügyi törvény Dr. Jegesy Andrea 7 A nemi élet zavarai Dr. Simon Gábor 8 Nemi Bűncselekmények Dr. Simon Gábor 9 A terhesség és szülés igazságügyi orvostani vonatkozásai Dr. Jegesy Andrea 10 Magzatelhajtás, az újszülött megölése Dr. Jegesy Andrea 11 Nemzőképesség, apaság megállapítása Dr. Bajnóczky István 12 DNS vizsgálatok Nagy Gergely 13 Fizikai Ártalmak I. Hő-és hidegártalmak Dr. Könczöl Franciska 14 Fizikai ártalmak II. Elektromos Áram, Villámcsapás Dr. Könczöl Franciska 15 Közlekedési balesetek I. Dr. Könczöl Franciska

47

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Közlekedési balesetek II. Dr. Könczöl Franciska Lövési Sérülések I. Dr. Simon Gábor Lövési Sérülések II. Dr. Simon Gábor Igazságügyi toxikológia I. Dr. Porpáczy Zoltán Igazságügyi toxikológia II. Dr. Porpáczy Zoltán Fulladásos halál Dr. Könczöl Franciska Fulladásos halál Dr. Könczöl Franciska Igazságügyi Pszichiátria I. Dr. Fekete Sándor Igazságügyi Pszichiátria II Dr. Fekete Sándor Kábítószer mérgezések I. Dr. Benkő András Kábítószer Mérgezések II. Dr. Benkő András Személyazonosítás Dr. Bajnóczky István Transzplantáció Dr. Bajnóczky István

Gyakorlatok 1 A halottakkal kapcsolatos eljárás. 2 Hullajelenségek. 3 Látlelet-készítés. 4 Gyógytartam, súlyos egészségromlás, maradandó károsodás. 5 A kültakaró szúrt, hasított sérülései. 6 A kültakaró szúrt, hasított sérülései. 7 A kültakaró tompaerő behatásra keletkezett sérülései. 8 A kültakaró tompaerő behatásra keletkezett sérülései. 9 Gépjárművezetői egészségi alkalmasság. 10 Munkaügyi egészségi alkalmasság. 11 Keresőképesség. 12 Keresőképesség. 13 A csontok, ízületek sérülései. 14 A csontok, ízületek sérülései. 15 Elmebetegek beutalása gondozó intézetbe, elmeosztályra. 16 Közlekedési balesetek 17 Közlekedési balesetek 18 Bonctermi gyakorlat 19 Koponyasérülések 20 Koponyasérülések 21 Véralkohol-meghatározás. Kábítószer gyorstesztek. 22 Véralkohol-meghatározás. Kábítószer gyorstesztek. 23 Szerológiai és DNS vizsgálatok kriminalisztikában és apasági perekben 24 Szerológiai és DNS vizsgálatok kriminalisztikában és apasági perekben 25 Testüregek sérülései 26 Testüregek sérülései 27 Konzultáció 28 Konzultáció Szemináriumok

48

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések A 1.

A halál bekövetkezésének megállapítása. (Valószínűsítő és biztos jelek) A hullajelenségek. A halál időpontjának meghatározása.

2.

Élhatásra keletkezett sérülések.

3.

Szúrt sérülések.

4.

Tompa erő okozta lágyrész sérülések. Harapott sérülés.

5.

Tompa erőbehatásra keletkezett sérülések a testüregi szerveken (hasüreg, mellüreg). Csontsérülések.

6.

Lövési sérülések.

7.

Gépjármű általi elütés, gázolás.

8.

A gépjármű vezetőjének és utasainak sérülései közúti baleseteknél.

9.

A fulladásos halálnemek (környezeti oxigénhiány, légutak ill. légzőnyílások elzárása, mellkas légzési kitéréseinek gátlása). Általános bonclelet.

10. Fulladás folyadékba merülés miatt. A vízbefúlás és bizonyítása. 11.

Akasztás, zsinegelés. Megfojtás kézzel. Elkülönítésük orvosszakértői lehetőségei.

12. Égési és fagyási sérülések. 13. Hőguta. Napszúrás. Kihűlés. 14.

Elektromos áram által okozott sérülések és károsodások. Villámcsapás.

15.

A hirtelen halál fogalma, hajlamosító és kiváltó tényezők. Hirtelen csecsemőhalál.

16.

Koponya- és agysérülések.

17. Az elkövetés eszközének „általános” vizsgálata, biológiai nyomok vizsgálata. 18.

Vitális reakciók. Vitális jelek. (A sérülés élőben keletkezésének bizonyítása.)

19.

DNS vizsgálatok a származás megállapítására és személyazonosításra.

20.

Antropológiai vizsgálat. Csontvázrészek vizsgálata. Személyazonosítás. Egyedi személyazonosítással kapcsolatos szakértői vizsgálatok.

21. Gyógyszermérgezések (pl. barbiturát, benzodiazepin, paracetamol). 22. Szénmonoxid mérgezés, egyéb veszélyes és mérgező gázok (pl. cián, kénhidrogén, ammónia, klórgáz). 23. Kábítószerek (THC, LSD, ópiátok, kokain, amfetamin származékok, GHB). 24. Metanol és etilénglikol mérgezés, szerves oldószerek. 25. Etil-alkohol fogyasztás (farmakokinetika, kimutathatóság, befolyásoltság megítélése), patológiás részegség. 26. Maró szerekkel történt mérgezések, mezőgazdaságban használt veszélyes anyagok (klórozott szerves vegyületek, szerves foszforsavészter származékok, bipiridilvázas vegyületek).

B 1.

A büntetőjog szerkezete és az általános rész (A bűncselekmény. Törvényi tényállás. Szándékosság és gondatlanság.)

2.

A büntethetőség. Kizáró és megszüntető okok.

3.

Büntetések és intézkedések. (Büntetés végrehajtásának orvosi vonatkozásai. Kényszergyógykezelés.)

4.

A büntető eljárásjog. A bizonyítási eljárás és orvosi vonatkozásai.

5.

Magzatelhajtás és az újszülött megölése. Orvosszakértői bizonyításuk.

6.

Gyermekbántalmazás. Orvosszakértői bizonyítás.

7.

Az élet, testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Minősített esetek. Orvosszakértői bizonyításuk.

8.

Erőszakos közösülés. A sértett és az elkövető vizsgálata.

9.

A nemi ösztön rendellenes megnyilvánulásai.

49

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

10. Nemi erkölcs elleni bűncselekmények. (kivéve erőszakos közösülés) Szeméremsértés. Szemérem elleni erőszak. Megrontás. Vérfertőzés. 11. Cselekvőképesség. A kezelőorvos feladatai cselekvőképtelenség vagy korlátozott cselekvőképesség gyanúja estén. A kezelőorvos szerepe végrendelet készítésnél. 12. Pszichiátriai betegek gyógykezelésének és gondozásának szabályai: szakrendelésre-, osztályra utalás. Az osztályon tartás feltételei. Korlátozó intézkedések. 13. A gépjárművezetői egészségi alkalmasság vizsgálata. 14. Egészségkárosodás, rokkantság. 15. A halottvizsgálat. Kórboncolásra vonatkozó szabályok. 16. A rendkívüli halál fogalma, fajtái. Orvosi közreműködés hatósági halottszemlén. Hatósági boncolásra vonatkozó szabályok. 17. Az agyhalál. Megállapításának szakmai és formai szabályai. 18.

Szövet és szervátültetések. Szakmai és jogi szabályai.

19. Orvosi tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei. 20.

A gyakorló orvos jogai. A gyakorló orvos kötelezettségei.

21.

A beteg jogai és kötelezettségei.

22.

Az orvos felelőssége: büntetőjogi, polgári jogi, fegyelmi, munkajogi, etikai.

23.

Kockázat az orvosi gyakorlatban. Kártérítési felelősség a kockázat körébe eső egészségkárosodás eseteiben.

Közreműködők Dr. Bajnóczky István (BAIGABO.PTE), Dr. Benkő András (BEAQAAP.PTE), Dr. Heckmann Veronika (HEVGAAO.PTE), Dr. Jegesy Andrea (JEAHABA.PTE), Dr. Könczöl Franciska (KOFGAAO.PTE), Dr. Mayer Mátyás (MAMSABP.PTE), Dr. Patonai Zoltán (PAZHABO.PTE), Dr. Porpáczy Zoltán (POZHAAE.PTE), Dr. Simon Gábor (SIGFACO.PTE), Nagy Gergely (NAGQAAP.PTE)

50

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-MUF

KÖZEGÉSZSÉGTAN 6. (MUNKAHIGIÉNE ÉS FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN)

Tantárgyfelelős:

DR. KISS ISTVÁN, egyetemi tanár Orvosi Népegészségtani Intézet

1 kredit ▪ szigorlat ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 7 óra előadás + 7 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – nincs Előfeltételek: OOK-REP teljesített Tematika A tárgy célja a foglalkozás-orvostan alapjainak bemutatása, hiszen fontos, hogy az orvosok ismerjék a munkahelyi környezetben előforduló kockázati tényezőket, és esetleg ezek elkerülésének lehetőségeit. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A hallgatók az előadások tananyagából félévközi tesztet írnak - a félév elfogadásának feltétele, hogy ezen legalább 60%-os eredményt érjenek el. A betegségmegelőzés alapjai (OOABMA), Általános epidemiológia és demográfia (OOAAED), Környezet-egészségtan (OOAKET), Népegészségügyi orvostan (OOPNEO), Részletes epidemiológia (OOKREP), Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan (OOKMFO) tárgyak lezárásaként a 8. szemeszter vizsgaidőszakában a hallgatók Közegészségtan szigorlatot kötelesek tenni, ha valamennyi tárgy sikeres vizsgával zárult. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok CooSpace Népegészségügyi Orvostan (szerk.: Ember István, Dialóg Campus Kiadó, 2007.) Foglalkozás-egészségügyi szakorvosok és szakorvosjelöltek kézikönyve (szerk.: Huszár András / Tibold Antal, Medwork Kft. 2011.) Előadások 1 A foglalkozás-egészségügy (üzemegészségügy) története, fejlődése, feladatai. I. 2

A foglalkozás-egészségügy (üzemegészségügy) története, fejlődése, feladatai. II.

3

Foglalkozási toxikológia - kémiai biztonság I. Dr. Benkő András Foglalkozási toxikológia - kémiai biztonság II. Dr. Benkő András Foglalkozási eredetű rákkeltők, daganatok I.

4 5 6 7

Foglalkozási eredetű rákkeltők, daganatok II. Dr. Tibold Antal Munkakörnyezeti kóroki tényezők (zaj, vibráció, hőmunka, hőstressz), foglalkozási megbetegedések. Dr. Tibold Antal

Gyakorlatok 1 Hematotoxikológia I. 2 Hematotoxikológia II. 3 Genotoxikológiai vizsgálatok I. 4 Genotoxikológiai vizsgálatok II. 5 Kockázatbecslés. 6 Betegvizsgálat és adminisztráció a foglalkozás-egészségügyben, jelentési Kötelezettség, rendeletek I. 7 Betegvizsgálat és adminisztráció a foglalkozás-egészségügyben, jelentési kötelezettség, rendeletek II. Szemináriumok Vizsgakérdések CooSpace Közreműködők Dr. Gombos Katalin (GOKFAAO.PTE), Dr. Gőcze Katalin Réka (GOKFACO.PTE), Dr. Juhász Krisztina (JUKMAAO.PTE), Dr. Murányi Edit (MUEFAAO.PTE), Dr. Szendi Katalin (SZKFAPO.PTE), Dr. Tibold Antal (TIAMAAF.PTE), Gerencsér Gellért (GEGGAAT.PTE)

51

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-ORM

ORÁLIS MEDICINA

Tantárgyfelelős:

DR. SZÁNTÓ ILDIKÓ, egyetemi adjunktus Fogászati és Szájsebészeti Klinika

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-KO2 teljesített + OOP-MI2 teljesített + OOP-PA2 teljesített

Tematika A szájüregben előforduló megbetegedések diagnosztikája. Szisztémás betegségek szájtünetei. Alapvető fogászati ismeretek. A félév elfogadásának feltételei Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett Távolmaradás pótlásának lehetőségei Egy alkalommal a két hetes gyakorlati perióduson belül a tantárgyfelelőssel előre egyeztetve másik csoporthoz csatlakozhat. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Sonkody: Orális medicina tankönyv, előadásjegyzetek, gyakorlati ismertetések. Előadások 1 Bemutatkozás. A szájüreg klinikai vizsgálata. Diagnosztikai eljárások. Dr. Nagy Ákos Károly 2 A fogászati prevenció alapelvei Dr. Nagy Ákos Károly 3 Fejlődési rendellenességek. Dr. Szabó Gyula Tamás 4 A caries etiologiája, patologiája, kezelése. Pulpa betegségek Dr. Krajczár Károly 5 Gyulladásos betegségek. Fokális infekciók. Periostitis. Phlegmone. Dr. Gelencsér Gábor 6 Periodontális betegségek. Dr. Bán Ágnes 7 Maxillofaciális traumatologia Dr. Gelencsér Gábor 8 Rákmegelőző állapotok. Benignus tumorok Dr. Olasz Lajos 9 Szájüregi malignomák. Dr. Olasz Lajos 10 Fájdalom szindrómák. Arcfájdalom. TMJ diszfunkció. Dr. Benke Beáta 11 Gyermekfogászati kezelések, akut ellátások Dr. Szántó Ildikó 12 Implantologia. Fogpótlások. Időskorú páciensek fogászati ellátása. Dr. Benke Beáta 13 Szisztémás betegségek szájüregi manifesztációja Dr. Bán Ágnes 14 Konzultáció. tesztírás. Dr. Szántó Ildikó Gyakorlatok 1 Fogászati anamnézis felvétele, betegvizsgálat. Státuszfelvétel 2 A periorális régió és a szájképletek fizikális vizsgálata pácienseken. Fogmegtartó kezelések 3 Fogszabályozási módszerek. Betegbemutatás 4 Fogszabályozási módszerek. Betegbemutatás 5 Gyerekfogászati statusfelvétel, bemutatás. Gyerekfogászati akut esetek. 6 Prevenciós módszerek. 7 Plakk és fogkő klinikai képe. Plakk eltávolítás. Szájhyienes oktatás. 8 Betegbemutatás és önálló szájápolási gyakorlat.

52

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

9 10 11 12 13 14

Foghiányos állapot. Stomatogerontologia. A fogpótlások típusai. Betegbemutatás. Maxillofaciális sérülések, törések ellátása Szájüregi tumorok és tumormegelőző állapotok felismerése. Betegvizsgálat gyakorlása Konzultáció

Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Fogászati betegvizsgálat, szájvizsgálat. A fogászati kezelőegység. 2.

A szájüreg klinikai vizsgálata (ajkak, bucca, gingiva, szájpad, nyelv, nyálmirigyek)

3.

Caries prevenció

4.

Megfelelő szájhygiéne felnőtteknek

5.

Intraorális és extraorális röntgenfelvételek

6.

A caries etiológiája.

7.

A caries klinikai megjelenése

8.

A caries következményes betegségei: pulpabetegségek és kezelésük.

9.

A caries következményes betegségei: a periapikális tér gyulladásos betegségei és kezelésük.

10. Gyermekek vizsgálata és kezelése a fogászati székben 11. Gyermekfogászati akut ellátás (gyulladásos esetek) 12. Gyermekfogászati akut ellátás (balesetek) 13. Szájhygiénés tanácsok gyermekkorban (korcsoportok szerint) 14. Fogelőtörés 15. Rendellenes fogelőtörés 16. Késői előtörés helyi okai 17. Fejlődési rendellenességek: amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta 18. Az ajak-szájpadhasadék kialakulása, kezelése 19. Ajakbetegségek 20. Fiatalkorúak és felnőttek parodontopathiája 21. Fokális infekció 22. A fogak állományi fejlődési rendellenességei. 23. A nyelv betegségei 24. Lichen planus 25. Nyálmirigy betegségek. Sjögren szindróma 26. Akut ulcerativ gingivitis 27. Virusinfekciók szájüregi manifesztációja 28. Aphthosus fekélyek 29. Anaemia és leukaemia szájüregi tünetei 30. Candidiasis 31. Az AIDS szájüregi manifesztációja 32. Gyulladásos duzzanatok 33. A leukoplakia 34. A szájüregi daganatok jellemző elhelyezkedése 35. A szájüregi daganatok klinikuma 36. A szájüregi daganatok kezelése

53

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

37. A szájüregi daganatok TNM osztályozása 38. A szájüregi precancer folyamatok rosszindulatú elfajulása 39. A leukoplakia kezelése 40. Fibrómák, papillomák, hemangiomák 41. Arcfájdalmak vizsgálata 42. Trigeminus neuralgia, post-herpetikus neuralgia, migrén 43. Temporális fejfájás, trigeminus anaesthesia és paraesthesia 44. TM ízület vizsgálata 45. TMJ diszfunkció tünettana, terápiás lehetőségei 46. Okkluzió, artikuláció fogalma, rágóképesség a részleges és teljes foghiányos állapotban 47. A részleges és teljes foghiányos állapot 48. Fix fogpótlások indikációi, kontraindikációi 49. Kivehető fogpótlások indikációi, kontraindikációi 50. Időskorúak fogászati kezelése 51. A mandibulatörések etiológiája, diagnosztikája 52. A mandibulatörések kezelése 53. Az arcközéptörések felosztása, diagnosztikája 54. Az arcközéptörések kezelése 55. Az odontogén gyulladások etiológiája, progressziója 56. Az állcsontok gyulladásos megbetegedései 57. Nyaki phlegmone 58. Fog eredetű tályog Közreműködők Dr. Bán Ágnes (BAAGABO.PTE), Dr. Benke Beáta (BEBFADO.PTE), Dr. Gelencsér Gábor (GELADOB.PTE), Dr. Lempel Edina (LEEFABO.PTE), Dr. Nagy Ákos Károly (NAARADP.PTE), Dr. Szabó Gyula Tamás (SZGFAOO.PTE), Dr. Szántó Ildikó (SZINAJP.PTE)

54

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-SE1

SEBÉSZET 1.

Tantárgyfelelős:

DR. VERECZKEI ANDRÁS, egyetemi tanár Sebészeti Klinika

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített + OOP-SPR teljesített + OOK-GT2 teljesített

Tematika Egyetemi nagyelőadások keretében az általános sebészet alapelveinek megismertetése a hallgatókkal. A gyakorlati foglalkozásokon kiscsoportos oktatás keretében betegbemutatás, betegvizsgálat, tematikus műtéti videók alkalmazása révén a sebészet gyakorlati vonatkozásainak megismertetése a hallgatókkal. A félév elfogadásának feltételei Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel, az előírt vizsgatípus sikeres teljesítése. A kollokviumon az adott félévben leadott tananyag, illetve a kötelező tankönyv a vizsga tárgya. Sikertelen szóbeli vizsga esetén szóbeli utóvizsga Távolmaradás pótlásának lehetőségei A hiányzott órákat a gyakorlatvezetővel megbeszélve, igazoltan pótolni kell, 2 gyakorlat-kimaradás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv Ajánlott szakirodalom: Oxford Handbook of Clinical Surgery Előadások 1 Endocrin sebészet Dr. Vereczkei András 2 Endocrin sebészet Dr. Horváth Örs Péter 3 Tüdő sebészete 4

Tüdő sebészete

5

Mediastinum sebészete

6

Emlő sebészete Dr. Pavlovics Gábor Szívsebészet Dr. Szabados Sándor Szívsebészet Dr. Szabados Sándor Szívsebészet Dr. Szabados Sándor Máj- és epeutak sebészete Dr. Papp András Máj- és epeutak sebészete Dr. Kalmár-Nagy Károly Colo-rectalis benignus betegségek

7 8 9 10 11 12 13 14

Vastagbél sebészete Dr. Illényi László Vastagbél sebészete Dr. Illényi László

55

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 Endocrin sebészet 2 Endocrin sebészet 3 Tüdő sebészete 4 Tüdő sebészete 5 Mediastinum sebészete 6 Emlő sebészete 7 Szívsebészet 8 Szívsebészet 9 Szívsebészet 10 Máj, portalis hypertensio 11 Máj, portalis hypertensio 12 Colo-rectalis benignus betegségek 13 Vastagbél sebészete 14 Vastagbél sebészete Szemináriumok Vizsgakérdése 1. Az anorectum sebészi megbetegedései 2.

Hyperparathyreoidismus

3.

Heveny féregnyúlvány lob

4.

Pajzsmirigyrák fajtái, tünettana, kezelése

5.

Hormontermelő mellékvese daganatok

6.

Laparoscopos adrenalectomia

7.

Göbös pajzsmirigy megbetegedés

8.

Pneumothorax formái, kezelése. Műtéti indikáció

9.

A tüdőrák sebészi kezelése. Operabilitás, resecabilitás

10.

Pajzsmirigy műtétek utáni szövődmények

11.

Perianalis tályogok és sipolyok

12.

A haemorrhoidalis csomók sebészi kezelése

13.

Coronariaszűkületek és műtéti megoldásuk

14.

Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva

15.

A hyperthyreosis sebészi vonatkozásai

16.

Empyema thoracis. A tuberculosis sebészete

17.

Mellkassebészeti műtétek előtti kivizsgálás, műtéti kockázat, postoperativ szövődmények

18.

Mediastinalis tumorok

19.

A máj jóindulatú daganatai, cystás elváltozásai

20.

Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük

21.

A véres széklet differenciál-diagnosztikája, a rectális vizsgálat jelentősége

22.

Colorectalis daganatok

23.

Emlődaganatok diagnosztikája

24.

Operábilis emlő carcinoma (műtéti és adjuváns kezelés)

25.

Benignus emlődaganatok, emlőgyulladások

26.

A colostomákról

27.

A Crohn-betegség sebészi vonatkozásai

28.

A colitis ulcerosa sebészi vonatkozásai

29.

Máj sebészeti anatómiája és a resectio típusai

56

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Közreműködők Baracs József Dr. (BAJFADO.PTE ), Ember Ágoston Dr. (EMAFAAO.PTE ), Kovács Gyula Dr. (KOGFABO.PTE ), Orbán Lajos Dr. (ORLFAAO.PTE ), Papp Gábor Dr. (PAGPABP.PTE ), Zapf István Tamás Dr. (ZAIFAAO.PTE ), Benkő István Dr. (BEIMABO.PTE ), Cseke László Dr. (CSLMAAO.PTE ), Szakály Péter Dr. (SZPMAAO.PTE ), Papp András Dr. (PAAOABP.PTE ), Vereczkei András Dr. (VEAGAAO.PTE ), Pavlovics Gábor Dr. (PAGQAAO.PTE ), Benkő István Dr. (BEIMABO.PTE ), Ezer Péter Dr. (EZPRAAP.PTE ), Kalmár-Nagy Károly Dr. (KAKNAFP.PTE ), Dr. Papp Róbert (PARFABO.PTE)

57

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-TRA

TRAUMATOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. VÁMHIDY LÁSZLÓ, egyetemi docens Mozg. Seb. Int. Traumatológiai Tanszék

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 20 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-NEA teljesített + OOP-SPR teljesített

Tematika A balesetek társadalmi és orvos szakmai jelentősége. A testet ért sérülések következményei, azok kezelésének főbb elvei. Az egyes testtájékok sérüléseinek diagnosztikája, alapvető ellátási elvei. Egyes sérülés csoportok főbb kezelési lehetőségei. Sérülések ambuláns ellátása, utókezelés. Alapvető traumatológiai beavatkozások (sebellátás, gipszrögzítés, alap osteosynthesisek, kézsebészeti alapműveletek) gyakorlása, alapszintű elsajátítása. Ügyeleti ellátásban részvétel. A félév elfogadásának feltételei A félév elfogadásának feltételei: Előadásokon és gyakorlatokon való részével. Gyakorlatokon egy kijelölt téma rövid előadása (10 min). Távolmaradás pótlásának lehetőségei Gyakorlatokról, szemináriumokról való hiányzás nem elfogadott, ügyeletben való pótlása szükséges. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Előadás, szeminárium, gyakorlat jegyzetei Hivatalos tankönyv: Renner: Traumatológia Ajánlott könyvek: Operatív töréskezelés, Springer, 1997 Konzervatív töréskezelés, Springer, 1998 Gyermektraumatológia, Medicina, 2001 Betegségek enciklopédiája, Springer, 2002 Előadások 1 A traumatológia társadalmi jelentősége, feladatai, rehabilitáció. Törések általános jellemzése, csontgyógyulás Dr. Vámhidy László 2 Ízületi sérülések. Sebek, sebellátás, lágyrész kárododások Dr. Vámhidy László 3 Polytraumatizáció. Posttraumás kóros állapotok Dr. Vámhidy László 4 Nyílt törések konzervatív és operatív törés kezelés elvei Dr. Vámhidy László 5 Csont szeptikus állapotai. Termikus sérülések Dr. Bukovecz Tibor 6 Neurotrauma - Koponya sérülések Dr. Dóczi Tamás 7 Felső végtag csontos sérülései Dr. Vámhidy László 8 Kézsérülések. Mikrosebészet Dr. Vámhidy László 9 Perifériás idegsérülések Dr. Máthé Tibor 10 Neurotrauma - Gerinc sérülések Dr. Dóczi Tamás

58

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

11 12 13 14

Medence sérülések. Csípőtáji törések. Dr. Naumov István A comb és lábszár törései. Térdsérülések. Dr. Wiegand Norbert Boka és láb sérülései. Dr. Mintál Tibor Mellkasi és hasi sérülések Dr. Vámhidy László

Gyakorlatok 1 Sebellátás. (Gyakorlatok sertés modellen) 2 Gipszek formái, gipsztechnika 3 Osteosynthesisek formái (Alapvető OS formák kivitelezése műcsontokon) 4 Kézsebészeti, mikrosebészeti alapismeretek (Gyakorlás tyúklábon, modelleken) 5 Kézsebészeti diagnosztika 6 Mikrosebészeti alapismeretek 7 Ügyelet 8 Ügyelet Szemináriumok 1 Csontgyógyulás alapjai 2 Konzervatív töréskezelés formái 3 Combnyaktörések 4 Csípőtáji törések 5 Felső végtag törései 6 Kéz törései 7 Ínsérülések a kézen 8 Idegsérülések 9 Panaritiumok 10 Gerinc sérülései 11 Femur és lábszár törések 12 Térdsérülések 13 Hasi sérülések 14 Mellkasi sérülések 15 Sérülések következtében kialakuló kóros állapotok 16 Gerinc sérülései, égés 17 Rtg értékelés 18 Rtg értékelés 19 Lágyrészdefectusok pótlásának lehetőségei 20 Konzultáció Vizsgakérdések A. 1. Törések diagnosztikája, formái 2. Nyílt törések Ellátás alapja, komplikációk kezelése. 3. Csontgyógyulás biomechanikai feltételei(elsődleges-, másodlagos csontgyógyulás) 4. Elhúzódó callsképződés, álizület.(formái, kezelésük) 5. Operatív vagy konzervatív töréskezelés. 6. Stabil osteosynthesisek alapelvei. Az AO szerepe. 7. Intramedulláris osteosynthesisek (Küntscher szegezés, felfúrás nélküli szegezés) 8. Böhleri hármas szabály (repositio, retentio,rehabilitatio) 9. Bőrátültetés lehetőségei a traumatologiában 10. Orvosi elsősegély a baleset helysinén, szállítás 11. Monotrauma, multiplex trauma, polytrauma 12. Fémek és műanyagok felhasználási lehetősége a traumatológiában

59

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

13. Sebek formái. sebellátás 14. Inactivitásos atrophia, Sudeck dystrophia 15. Intraarticularis törések. Izületi lágyrészsérülések 16. Égésbetegség 17. Konzervatív töréskezelés lehetőségei 18. Gyermekkori törések, kezelésük B. 1. A scapula és clavicula törései. Acromioclavicularis és sternoclavicularis ficamok 2. Vállficamok 3. A felkar proximalis végének törései 4. Humerus diaphysis törések 5. Könyöktáji törések és ficamok 6. Alkartörések 7. Fractura radii in loco typico. Colles, Smith törés 8. Sajkacsont törések és álizület.Perilunaris ficamok 9. A kéz csöves csontjainak törései 10. Érzés és mozgásvizsgálat a kézen. A n. radialis, ulnaris és medianus sérülésének tünetei 11. Hajlítóin sérülések 12. A kéz extensor ín sérülései 13. A kéz fertőzései, panaritiumok 14. Súlyps kézsérülés: revascularisatio, replantatio 15. Microsebészet 16. Peripheriás idegsérülések helyreállítási lehetőségei 17. Ínsérülések helyreállítási lehetőségei a kézen 18. Könyökficamok

C. 1. Medencetörések és szövődményeik 2. A csípő törései és ficamai 3. Combnyaktörések 4. Combnyaktörések szövődményei 5. Per- és subtrochanter törések 6. Femur diaphysis törései 7. Térdkörüli törések 8. A térd szalagsérülései. Meniscus sérülések 9. Lábszár diaphysis törések 10. Bokatörések 11. A boka szalagsérülései. Achilles ín sérülés 12. A talus és calcaneus törései. A láb törései és ficamai 13. Posttraumás frtőzött csontfolyamatok kezelése 14. Gerincsérülések 15. Hasi sérülések diagnosztikája, kezelési lehetőségek 16. A mellkas sérülései

60

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

17. Polytraumatizált beteg ellátásának elvei 18. Retroperitoneális sérülések Közreműködők Wiegand Norbert Dr. (WINPAAP.PTE), Naumov István Dr. (NAIPAAP.PTE), Mintál Tibor Dr. (MITFAAO.PTE), Móricz Ottó Dr. (MOOPAAP.PTE), Bukovecz Tibor Dr. (BUTFAAO.PTE), Máthé Tibor Dr. (MATPAAP.PTE), Kromek Lóránd Dr. (KRLBAA.A.JPTE), Bücs Gábor Dr. (BUGMAAO.PTE), Kiss Zoltán Dr. (KIZFACO.PTE), Patczai Balázs Dr. (PABFADO.PTE), Vámhidy László Dr. (VALGAAO.PTE),

61

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOR-SEB

SEBÉSZET GYAKORLAT

Tantárgyfelelős:

DR. VERECZKEI ANDRÁS, egyetemi tanár Sebészeti Klinika

0 kredit ▪ aláírás ▪ Kritérium követelmény modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 0 óra előadás + 120 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 120 óra Létszámkorlát: min. 2 fő – max. 50 fő Előfeltételek: OOP-SPR teljesített + OOK-SE1 egyidejű felvétel

Tematika Ismerkedés a sebészeti osztály orvosi (adminisztratív, szervezési, gyakorlati) feladataival. Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: a klinikai modul tárgyaihoz integrálódó alapvető sebészeti gyakorlat megszerzése. Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, laboratóriumi és radiológiai vizsgálatok eredményeinek ismerete. Részvétel az orvosi megbeszéléseken, viziteken, a betegeket érintő konziliumokon és asszisztensként a műtői programban. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlaton való részvétel. Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: Igazolt hiányzás nem haladhatja meg a 15 %-ot. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Hiányzást pótolni kell. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv Ajánlott szakirodalom: Oxford Handbook of Clinical Surgery Előadások Gyakorlatok 1-120 Nyári gyakorlat Szemináriumok Vizsgakérdések Nincs Közreműködők Dr. Benkő István (BEIMABO.PTE), Dr. Cseke László (CSLMAAO.PTE), Dr. Horváth Örs Péter (HOOGAAO.PTE), Dr. Illényi László (ILLRAAP.PTE), Dr. Kalmár-Nagy Károly (KAKNAFP.PTE), Dr. Kelemen Dezső (KEDMAAO.PTE), Dr. Dr. Papp András (PAAOABP.PTE), Dr. Pavlovics Gábor (PAGQAAO.PTE), Dr. Szakály Péter (SZPMAAO.PTE), Dr. Vereczkei András (VEAGAAO.PTE), Ember Ágoston Dr. (EMAFAAO.PTE), Dr. Papp Róbert (PARFABO.PTE)

62

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOR-VTA

VÉRTRANSZFÚZIÓS ALAPISMERETEK

Tantárgyfelelős:

DR. SZOMOR ÁRPÁD, egyetemi adjunktus I. sz. Belgyógyászati Klinika

0 kredit ▪ aláírás ▪ Kritérium követelmény modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8. Foglalkozás/félév: 3 óra előadás + 4 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 7 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 teljesített

Tematika Az oktatás célja: a transzfúziós terápiához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása. Az oktatás anyaga: vérkészítmények, transzfúzis szövődmények, ABO és RhD vércsoportrendszer, vércsoportmeghatározás gyakorlati kivitelezése és elméleti alapja. A tantárgy élettani, kórtani, hematológiai és sürgősségi betegellátással kapcsolatos ismeretekre épül. Oktatási órák száma: 3 óra elmélet 4 óra gyakorlat. Tematika Elmélet 1. Vér és vérkészítmények ismertetése és indikációik  a transzfuziológia helye az orvostudományban  a transzfúzió alapelve  a vérkonzerválás elmélete  vérkészítmények előállítása és típusai  vérkészítmények alkalmazása, veszélyei és indikációi  a transzfuziológia jövője 2. Transzfúziós szövődmények  a transzfúziós szabályzat - ki végezhet transzfúziót  transzfúzió mellékhatásaira utaló tünetek  transzfúziós szövődmények felosztása  transzfúziós szövődmények tünetei, kezelése és megelőzése  vérkészítményekkel történő fertőzésátvitel  haemovigilancia fogalma 3. Erőforrás menedzsment a vérellátásban A fekvőbeteg-ellátó intézmények vérkészítményekkel való biztonságos ellátásának alapfeltétele a szűkös erőforrásokkal való tudatos és hatékony gazdálkodás. A legfontosabb ilyen erőforrás a nemzeti donor-pool által hordozott egészséges, vércsoportspecifikus teljes vér, azaz a nemzeti vérkincs. A nemzeti donor-pool gondozása - különös tekintettel az eltérő módon változó és öregedő donor- és recipiens-korfák sajátosságaira - kiemelkedő feladat. Az elkészült vérkészítményekkel való intézményi (vérellátó és kórház egyaránt) gazdálkodás, a készítmények logisztikáját, lejáratát és esetleges selejtezését is figyelembe vevő egységes informatikai rendszer nélkül elképzelhetetlen. A magyar vérellátás e tekintetben kiemelkedő eredményeket ért el a régióban, amely tapasztalatok más országok számára is adaptálható benchmark-ként szolgálhatnak. Gyakorlat 1. ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás (a vizsgálatot két vérmintából kell elvégezni) 1.1. Általános elmélet: A transzfuziológia elemei: preparatív és klinikai transzfuziológia Vércsoport szerológia - immunhamatológia 1.2. Gyakorlathoz vonathozó elméleti ismeretek: 1.2.1. Antigén, antitest fogalma 1.2.2. Vörösvérsejt antigének tulajdonságai 1.2.3. Vörösvérsejt antigének elleni antitestek tulajdonságai 1.2.4. Landsteiner szabály 1.2.5. Agglutinációs reakció 1.2.6. Vércsoport-szerológiai vizsgáló módszerek 1.2.7. A klinikai és laboratóriumi vércsoport- meghatározás fogalma és alkalmazási területe 1.3. ABO vércsoport meghatározás lemezen 1.3.1. Csövek jelölése, lemez adminisztrációja 1.3.2. Sejtszuszpenziók készítése (50%-os, 10%-os) 1.3.3. A vizsgálat kivitelezése 1.3.4. Hibaforrások 1.3.5.Önálló értékelés

63

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

2. RhD vércsoport meghatározás, ellenanyag vizsgálatok (a vizsgálatot két mintából kell elvégezni) 2.1. Elmélet: 2.1.1. Rh rendszer antigénjei 2.1.2. RhD antigén specificitása 2.1.3. Rh antigének elleni antitestek tulajdonságai 2.2. RhD meghatározás lemezen 2.2.1. Adminisztráció 2.2.2. Sejtszuszpenzió készítése (50%-os) 2.2.3. Vizsgálat kivitelezése 2.2.4. Hibaforrások 2.2.5. Értékelés 2.3. Bed side kártya használata 2.3.1. A kártya használatának célja 2.3.2. Működési elv 2.3.3. A vizsgálat kivitelezése 2.3.4. Hibaforrások 2.3.5. Értékelés 2.4. Ellenanyag vizsgálatok - bemutatás 2.4.1. Kompatibilitás fogalma és elemei 2.4.2. A vizsgálat célja, a vizsgálat elve 2.4.3. Ellenanyag szűrés és ellenanyag azonosítás fogalma 2.4.4. Gélkártyás módszer bemutatása értékelés kis csoportokban - eredmények megbeszélése A félév elfogadásának feltételei Eredményes tesztvizsga - min 80% teljesítés. Hiányzás: nem elfogadott, elméleti és gyakorlati órákon katalógus. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Gyakorlat másik csoportban pótolható (maximális létszám 25 fő) A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Kiadott oktatási anyag elérhetősége: http://aok.pte.hu/index.php?page=egysegek&int=intklin&mid=2&nyelv=hun Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központ Oktatási anyagok Előadások anyaga Előadások 1 Transzfúziós alapismeretek: Vér és vérkészítmények ismertetése és indikációik. Dr. Csernus Zita 2 Transzfúziós alapismeretek: Transzfúziós szövődmények. Dr. Csernus Zita 3 Erőforrás menedzsment a vérellátásban Dr. Szabó Zoltán Gyakorlatok 1 Transzfúziós alapismeretek: ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás 2 Transzfúziós alapismeretek: ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás 3 Transzfúziós alapismeretek: Rh vércsoportrendszer, ellenanyag vizsgálatok - RhD vércsoport meghatározása 4 Transzfúziós alapismeretek: Rh vércsoportrendszer, ellenanyag vizsgálatok - RhD vércsoport meghatározása Szemináriumok Vizsgakérdések tematika tartalmazza Közreműködők Dr. Csernus Zita (CSZQAAP.PTE)

64

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-CSA

CSALÁDORVOSTAN

Tantárgyfelelős:

DR. BALOGH SÁNDOR, egyetemi docens Családorvostani Intézet

1 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 4 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 10 óra szeminárium = összesen 14 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOK-IGU teljesített

Tematika Családorvostan kialakulása. Holisztikus szemlélet. Egészségnevelés, epidemiológia a gyakorlatban. Gondozás alapelvei, gyakorlata és szerepe a praxisban. Speciális, szituatív ellátás. Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: a fenti tematika megvalósítása. A családorvoslás speciális tevékenységének bemutatása. A félév elfogadásának feltételei Számonkérés írásban az előadások után, valamint minden szemináriumon. Ezek eredménye alapján megajánlott félközi jegy, mely javítása szóbeli vizsgán történhet. Az órák 20 %-áról (3 óra) való hiányzás, igazolt vagy igazolatlan nem teszi lehetővé a tantárgy elismerését. Távolmaradás pótlásának lehetőségei 20%-ot nem meghaladó hiányzás esetén az adott órai teszt elmaradása a félévközi megajánlott jegyet befolyásolja. 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgy felvétele következő félévben. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Arnold Csaba: Családorvoslás, Medicina, Bp. 2002. Dr. Csalay László: Családorvosok kézikönyve 2010. „A családorvostan elmélete és gyakorlata” elektronikus tankönyv Előadások 1 Bevezetés. A családorvoslás specifikumai. A családorvos napi tevékenysége. Megelőzés, gondozás Dr. Balogh Sándor 2 Migrációs ellátás háziorvosi feladatai Dr. Szilárd István 3 Orvos-beteg kapcsolat etikai vonatkozásai az alapellátásban. Várbiróné Dr. Csikós Ágnes 4 Speciális ellátási formák Dr. Heim Szilvia Gyakorlatok Szemináriumok 1 Krízis állapotok a családban. 2 Hajléktalanok ellátása 3 Akut ellátás a praxisban 4 Életvégi ellátás a családorvoslásban. 5 Életvégi ellátás a családorvoslásban 6 Addiktológia 7 Házi gyermekorvoslás 8 Családorvoslás művészete 9 Beteg edukáció 10 Házi betegápolás, örömeink, nehézségeink. Vizsgakérdések Előadás vázlatok, szemináriumok anyaga Közreműködők Dr. Balogh Sándor (BASUADP.PTE), Dr. Bán Ildikó (BAIFACO.PTE), Dr. Heim Szilvia (HESPAAP.PTE), Dr. Rinfel József (REJPAAP.PTE), Dr. Végh Mária (VEMHAAE.PTE), Várbiróné Dr. Csikós Ágnes (VACTAB0.PTE)

65

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-DAN

BELGYÓGYÁSZAT: DIABETOLÓGIA - ANGIOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. WITTMANN ISTVÁN, egyetemi tanár II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológia

1 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 4 óra előadás + 8 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 150 fő Előfeltételek: OOPBPR teljesített + OOKGT3 teljesített + OOK-KAR tejesített

Tematika A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megtanulják a legfontosabb elemeit a szénhidrátanyagcsere-zavarainak részleteit. A tantárgy oktatása során célunk az elméleti ismeretek átadása mellett a következő gyakorlati készségek kialakítása: speciális anamnézis felvétel és speciális fizikális vizsgálat, vércukormérés, IMT mérése (megtekintés), neuropathia: vegetatív, szenzoros, inzulinok, penek (beadás is), ulcus cruris belgyógyászati kezelése, folyamatos cukormonitorozás (CGMS), inzulin pumpa kezelés, derékkörfogat és csípőkörfogat mérése, testtömeg és magasságmérés, LDL számítás, BMI számítás, ideális testtömeg és derékcsípő hányados számolása, diabeteses diéta számolása. A boka-kar index jelentősége. A félév elfogadásának feltételei Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett Távolmaradás pótlásának lehetőségei 1 igazolatlan hiányzás lehetséges, pótlásra nincs mód A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Klinikai irányelvek kézikönyve: Anyagcsere - endokrinológia útmutató (2004. évi kiadás) Halmos T., Jermendy Gy.: Diabetes mellitus: elmélet és klinikum. Medicina Kiadó, Bp., 2002. Leövey András: A klinikai endocrinológia és anyagcsere betegségek kézikönyve. Harrison’s Principles of Internal Medicine (McGrew-Hill Book Company) Winkler G, Baranyi É: Gyakorlati diabetológia. (Melánia Kiadó, 2008.) Előadások 1 Anyagcsere-betegségek és atherosclerosis, a diabetest megelőző állapotok. Dr. Wittmann István 2 A 2-es típusú diabetes mellitus és a diabetes akut szövődményei. Dr. Wittmann István 3 Az 1-es típusú és a pancreopriv diabetes mellitus, a metabolikus syndroma. Dr. Wittmann István 4 A diabetes mellitus chronikus szövődményei. Dr. Wittmann István Gyakorlatok 1-8 A tematika megegyezik az előadásokkal. Szemináriumok Vizsgakérdések 1) Anyagcsere-betegségek szerepe az atherosclerosisban. 2) Diabetes mellitust megelőző állapotok. 3) 1-es típusú diabetes mellitus. 4) 2-es típusú diabetes mellitus. 5) Pancreopriv diabetes mellitus. 6) Inzulinkezelés. 7) Orális antidiabetikumok. 8) A diabetes mellitus akut szövődményei. 9) A diabetes mellitus chronikus szövődményei. 10) Diéta diabetes mellitusban. 11) Cukorbetegek műtéti előkészítése és vérnyomás kezelése.

66

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

12) Metabolikus syndroma. 13) Köszvény. 14) Egyén metabolikus betegségek vizsgálata és kezelése. Közreműködők Dr. Csiky Botond (CSBMAAO.PTE), Dr. Édel Zsófia (EDZFAAO.PTE), Dr. Halmai Richárd (HARFACO.PTE), Dr. Kassai Gábor (KAGMABO.PTE), Dr. Kovács Tibor (KOTMABO.PTE), Dr. Mazák István (MAIFAAO.PTE), Dr. Vas Tibor (VATFACO.PTE)

67

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-EAB

BELGYÓGYÁSZAT: ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉGEK

Tantárgyfelelős:

DR. MEZŐSI EMESE, egyetemi docens I. sz. Belgyógyászati Klinika

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 10 óra előadás + 20 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 30 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel

Tematika Endokrin vagy anyagcsere betegségben a lakosság jelentős része szenved és az ide tartozó kórképek incidenciája gyorsan növekszik, ismeretük alapvető a belgyógyászat egészének elsajátítása szempontjából. Tematika: A hypothalamus és hypophysis betegségei. A pajzsmirigy betegségei. A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák. A mellékvese betegségei. Carcinoid. Obesitas. Hyperlipoproteinaemiák. A félév elfogadásának feltételei Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Hét órát meghaladó hiányzás (egy gyakorlat két óra) a félév aláírását nem teszi lehetővé. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A félév folyamán más tanulócsoportnál, amelyet a csoportvezető írásban igazol, a hallgató az igazolást saját csoportvezetőjének leadja. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Hivatalos tankönyv: Tierney, J. M., McPhee, S. J., Papadakis, M. A.: Korszerű orvosi diagnosztika és terápia (legfrissebb kiadás) Ajánlott könyvek: 1.Tulassay Zsolt (szerk.): A belgyógyászat alapjai I-II. Medicina Könyvkiadó Rt., 2007 ISBN: 9789632260723 2. Klinikai irányelvek kézikönyve - Anyagcsere - endokrinológia útmutató (legutóbbi kiadás) 3. Leövey András: A klinikai endocrinologia és anyagcsere betegségek kézikönyve 4. Harrison’s Principles of Internal Medicine (McGrew - Hill Book Company) Előadások 1 A hypothalamus és a hypophysis betegségei 1. Dr. Mezősi Emese 2 A hypophysis betegségei 2. Dr. Mezősi Emese 3 A pajzsmirigy betegségei 1. Dr. Mezősi Emese 4 A pajzsmirigy betegségei 2. Dr. Mezősi Emese 5 A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák Dr. Rucz Károly 6 A mellékvese betegségei 1. Dr. Rucz Károly 7 A mellékvese betegségei 2. Dr. Rucz Károly 8 A testsúly rendellenességei Dr. Bajnok László 9 Dyslipidaemiák 1. Dr. Bajnok László 10 Dyslipidaemiák 2. Dr. Bajnok László

68

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 A hypothalamus és a hypophysis betegségei 1. 2 A hypothalamus és a hypophysis betegségei 1. 3 A hypophysis betegségei 2. 4 A hypophysis betegségei 2. 5 A pajzsmirigy betegségei 1. 6 A pajzsmirigy betegségei 1. 7 A pajzsmirigy betegségei 2. 8 A pajzsmirigy betegségei 2. 9 A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák 10 A mellékpajzsmirigy betegségei, MEN szindrómák 11 A mellékvese betegségei 1. 12 A mellékvese betegségei 1. 13 A mellékvese betegségei 2. 14 A mellékvese betegségei 2. 15 A testsúly rendellenességei 16 A testsúly rendellenességei 17 Dyslipidaemiák 1. 18 Dyslipidaemiák 1. 19 Dyslipidaemiák 2. 20 Dyslipidaemiák 2. Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Hypothalamus-hypophysis rendszer diagnosztikája 2.

Hypophysis daganatok

3.

Gigantismus, acromegalia

4.

Hyperprolactinaemia

5.

Hypopituitarismus

6.

Diabetes insipidus

7.

ADH túlprodukció (SIADH)

8.

A pajzsmirigy betegségeinek diagnosztikája

9.

Jódanyagcsere, jódszükséglet. Jódhiány.

10. Euthyreoid struma 11. Thyreoiditisek 12. Hypothyreosis 13. Pajzsmirigy göbök differenciáldiagnosztikája 14. Pajzsmirigy daganatok. 15. Graves-Basedow kór 16. Endocrin ophtalmopathia 17. Nem-autoimmun hyperthyreosisok. 18. Thyreotoxicus krízis 19. A mellékpajzsmirigy betegségek diagnosztikája 20. Hyperparathyreosis 21. Tetániák differenciáldiagnosztikája 22. Medullaris pajzsmirigy carcinoma. Multiplex endocrin neoplasiák 23. A hypophysis-mellékvesekéreg rendszer diagnosztikája. 24. Addison kór 25. Akut mellékvesekéreg elégtelenség

69

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

26. Krónikus corticosteroid kezelés mellékhatásai 27. Cushing syndroma 28. Primer és secunder hyperaldosteronismus 29. Phaeochromocytoma 30. Alap és kiegészítő vizsgálatok endokrin hypertonia gyanúja esetén 31. Carcinoid szindróma. 32. Insulinoma 33. Polycystás ovárium szindróma 34. A lipoprotein anyagcsere főbb tényezői és alfolyamatai 35. A lipoprotein anyagcsere laboratóriumi diagnosztikája és a dyslipidaemiák definiciói 36. A dyslipidaemiák formái 37. Primer hyperlipoproteinaemiák 38. Secunder dyslipidaemiák 39. Lipid célértékek a Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása szerint 40. A dyslipidaemiák kezelésére alkalmazott gyógyszerek 41. A statinok javallatai, ellenjavallatai, mellékhatásai, szövődményei 42. A kardiovaszkuláris kockázatbecslés elve és gyakorlati módszertana 43. Az életmódi kezelés összetevői 44. A súlyfelesleg definíciója, típusai, mérésének módszerei 45. A súlyfelesleg okai, pathomechanizmusa 46. Az elhízás szövődményeinek pathomechanizmusa 47. Az elhízás szövődményei 48. A súlyfelesleg életmódi kezelése 49. A súlyfelesleg gyógyszeres kezelése. A készítmények javallatai, ellenjavallatai, mellékhatásai. 50. Az elhízás invazív kezelése. A beavatkozások javallatai, ellenjavallatai, szövődményei Közreműködők Dr. Bajnok László (BALPABP.PTE), Dr. Bódis Beáta (BOBHAAE.PTE), Dr. Keszthelyi Zsuzsanna (KEZMABO.PTE), Dr. Mezősi Emese (MEENAAO.PTE), Dr. Nemes Orsolya (NEOFABO.PTE), Dr. Rucz Károly (RUKPAAP.PTE)

70

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-GY1

GYERMEKGYÓGYÁSZAT 1.

Tantárgyfelelős:

DR. HOLLÓDY KATALIN, egyetemi docens Gyermekgyógyászati Klinika

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT3 teljesített

Tematika A tantárgy feladata az általános orvostól elvárható alapvető gyermekgyógyászati ismeretek oktatása, a vonatkozó gyakorlati készségek kialakítása, valamint a gyermekgyógyászati ellátás preventív és perspektivikus jelentőségének megismertetése. A tantárgy tematikája az újszülött-, a csecsemő- és gyermekkor - morbiditás és mortalitás szempontjából - legfontosabb betegségeit és kóros állapotait foglalja magába. Hangsúlyt nyer a normális és kóros állapot/ fejlődés elkülönítése, a diagnosztika és terápia elvei és gyakorlata általános orvosi szinten; a gyermekgyógyászati klinikai határterületek alapszintű ismerete és a pediátriai preventív szemlélet gyakorlata. A félév elfogadásának feltételei Szóbeli vizsga (kollokvium) az első féléves tananyagból. A gyakorlatokon való részvétel kötelező és ellenőrzött. Maximum 4 gyakorlati óráról való hiányzás fogadható el (2 alkalom). Több mint 2 gyakorlatról való igazolt vagy igazolatlan távollét az index aláírásának visszautasítását (érvénytelen félév) vonja maga után. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján lehetséges. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Ajánlott tankönyv: Maródi László (szerk.): Gyermekgyógyászat, 4. kiadás Medicina 2012 Javasolt kézikönyvek: Túri Sándor (szerk.): A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak, Medicina 2009 Oláh Éva: Gyermekgyógyászati kézikönyv Medicina, 2008 Előadások 1 A csecsemő- és gyermekgyógyászat sajátosságai Dr. Molnár Dénes 2 A fizikális vizsgálat, a klinikai tünetek jelentősége a gyermekgyógyászatban Dr. Molnár Dénes 3 A koraszülött és az érett újszülött jellemzői. Neonatológiai statisztikai alapfogalmak. Újszülött-kori szűrések. Dr. Molnár Dénes 4 Újszülött-kori pulmonális patológia Dr. Fodorné Dr. Szász Mária 5 Neonatális haematológia Dr. Fodorné Dr. Szász Mária 6 Perinatális infekciók Dr. Fodorné Dr. Szász Mária 7 Újszülött-kori sebészeti kórképek Dr. Farkas András 8 Congenitalis vitiumok Dr. Török Katalin 9 Neurológiai kórképek az újszülött-korban Dr. Hollódy Katalin 10 Veleszületett anyagcsere betegségek Dr. Decsi Tamás 11 Csecsemőtáplálás Dr. Decsi Tamás 12 Normális és kóros pszichomotoros fejlődés Dr. Hollódy Katalin

71

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Csecsemő-és gyermekkori pneumoniák Dr. Adonyi Mária Obstruktív légúti betegségek Dr. Adonyi Mária Leggyakoribb fül-orr-gégészeti kórképek Dr. Ráth Gábor Cardialis elégtelenség, ritmuszavarok Dr. Masszi György Infekciós eredetű gastrointestinalis kórképek. Gastrointestinalis motilitási zavarok. Dr. Molnár Dénes Fontosabb vitaminhiányok. Nyomelemek szerepe. Dr. Decsi Tamás Felszívódási zavarok, táplálékallergia. Krónikus gyulladásos bélbetegségek. Dr. Molnár Dénes A testösszetétel zavarai. A tápláltsági állapot felmérése Dr. Molnár Dénes A normális és kóros pszichomotoros fejlődés Dr. Hollódy Katalin Dehydratio és típusai, kezelésük Dr. Molnár Dénes Enterális és parenterális táplálás Dr. Stankovics József A máj és lép betegségei Dr. Molnár Dénes Húgyúti infekciók Dr. Molnár Dénes Nephrosis syndroma Dr. Molnár Dénes Sav-bázis zavarok Dr. Molnár Dénes Glomerulonephritis. Acut és chronicus veseelégtelenség

Gyakorlatok 1 Anamnézis felvételének technikája 2 Kommunikáció a gyermekkel és a szülővel 3 Az egészséges újszülött vizsgálata 4 Az egészséges csecsemő vizsgálata 5 Az egészséges gyermek vizsgálata 6 A fizikális vizsgálat részletesen, szervrendszerek szerint 7 A fejlődés, növekedés, testarányok, percentilis táblázatok (eutrophia, dystrophia fogalmai) 8 A fejlődés, növekedés, testarányok, percentilis táblázatok (eutrophia, dystrophia fogalmai) 9 Önálló status írás 10 Vérvétel, kanülkötés, infúziós kezelés szabályai 11 Folyadékterápia elvei (különböző infúziós oldatok alkalmazása) 12 Vérkészítmények indikációja, vércsere a gyakorlatban 13 Perifériás vérkép vizsgálata 14 A laborleletek kérése, értékelése 15 Lumbalpunctio technikája. A liquor vizsgálata 16 Vérnyomásmérés technikája csecsemő- és gyermekkorban 17 Vizeletvétel technikája, vizeletminta vizsgálatok értékelése 18 Csecsemő és gyermek convulsióinak acut ellátása (rectalis, i.v., diazepam dózisa) 19 Gépi ventilláció az újszülött-korban, surfactant kezelés a gyakorlatban 20 Gépi lélegeztetés szabályai 21 Injekciók beadásának technikája 22 Reflexvizsgálatok a gyakorlatban, az újszülött és csecsemő reflexei 23 Önálló status írás 24 Csecsemőtáplálás gyakorlati ismeretei (szoptatás, elválasztás, tápszerek)

72

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

25 26 27 28

Lázcsillapítás (csecsemő és gyermek lázmérésének technikái, fizikális és gyógyszeres lázcsillapítás lehetőségei és technikája) Laborvizsgálatok elrendelése, értékelése Antibiotikum kezelés a gyakorlatban Az eszméletlen beteg észlelése (Glasgow Coma Scale)

Szemináriumok Vizsgakérdések A vizsgakérdések a Gyermekklinika honlapján találhatók meg: aok.pte.hu Gyermekgyógyászati Klinika

Dokumentumtár

Közreműködők Dr. Cholnoky Eszter (CHESAAP.PTE), Dr. Erhardt Éva (EREMAAO.PTE), Dr. Farkas András (FAAMAAO.PTE), Dr. Fodorné Dr. Szász Mária (FOSMAAO.PTE), Dr. Hollódy Katalin (HOKPAAP.PTE), Dr. Juhász Zsolt (JUZMAAO.PTE), Dr. Kopcsányi Gábor (KOGMAAO.PTE), Dr. Kozári Adrienne (KOAMABO.PTE), Dr. Mosdósi Bernadett (MOBFAAO.PTE), Dr. Oberritter Zsolt (OBZMAAO.PTE), Dr. Ottóffy Gábor (OTGMAAO.PTE), Dr. Stankovics József (STJMAAO.PTE), Dr. Török Katalin (TOKFADO.PTE), Dr. Vástyán Attila (VAAMAAO.PTE)

73

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-INF

BELGYÓGYÁSZAT: KLINIKAI INFEKTOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. PÉTERFI ZOLTÁN, egyetemi adjunktus I. sz. Belgyógyászati Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 2 fő – nincs Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-MI2 teljesített + OOK-GT3 teljesített

Tematika A fertőző betegségek aetiológiájának, epidemiológiájának, klinikumának, diagnózisának, differenciál-diagnozisának, therápiájának és prevenciójának ismerete. A fertőző betegségek immunológiai vonatkozásai, a kórházhigiénia, a klinikai epidemiológia, a nosocomiális infekciók, a sepsis, a lázas betegségek differenciáldiagnosztikája, az antibiotikum therápia és politika témájú előadások és gyakorlatok anyagának elsajátítása. Anamnesis és teljes fizikális vizsgálat, vérkép, vizelet, testűri folyadék nyerésének és vizsgálatának elvégzése, az alapvető laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelése. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlatok megfelelő látogatása és a vizsgán nyújtott teljesítmény. Az előadások látogatása nem kötelező, a gyakorlati/szemináriumi órákról 2 órát lehet hiányozni. A gyakorlatok/szemináriumok megfelelő látogatása elengedhetetlen a félév elfogadásához. Valamennyi gyakorlaton kötelező a részvétel. Kivételesen indokolt esetben 4 gyakorlati óra pótlására az intézet vezetője lehetőséget biztosít. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Hiányzás, távolmaradás esetén lehetőség van másik csoport gyakorlatán a hiányzás pótlására. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Szalka: Infektológia (tankönyv) Ternák: Trópusi medicina (tankönyv) Tulassay: A belgyógyászat alapjai Jegyzetek: Ternák: Klinikai infektológia és trópusi betegségek Ternák: Az antimikróbás kezelés alapjai Előadások 1 Az infektológia fogalma, tárgya Dr. Ternák Gábor 2 Klinikai mikrobiológia Dr. Kocsis Béla 3 Klinikai mikrobiológia Dr. Kocsis Béla 4 Az antimikróbás kezelés alapjai Dr. Nemes Zsuzsanna 5 Légúti fertőzések Dr. Rókusz László 6 Gastrointestinalis fertőzések, parazitosisok Dr. Ternák Gábor 7 A bőr lágyrészek fertőzései Dr. Ternák Gábor 8 Hepatitisek Dr. Nemes Zsuzsanna 9 Gyermekkori betegségek Dr. Nyul Zoltán 10 A központi idegrendszer fertőzései Dr. Péterfi Zoltán 11 AIDS Dr. Péterfi Zoltán

74

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

12 13 14

A véráram fertőzései Dr. Rókusz László Behurcolható fertőző betegségek Dr. Ternák Gábor Zoonozisok Dr. Péterfi Zoltán

Gyakorlatok 1 Az infektológia fogalma, tárgya 2 Gastrointestinalis fert 3 Gastrointestinalis fert 4 Légúti fert 5 Légúti fert 6 A véráram fert 7 A véráram fert 8 Zoonozisok 9 Zoonozisok 10 Zoonozisok 11 Hepatitisek 12 Hepatitisek 13 Gyermekkori betegségek 14 Gyermekkori betegségek 15 A központi idegrendszer fert 16 A központi idegrendszer fert 17 A bőr és lágyrész fertőzések 18 A bőr és lágyrész fertőzések 19 Behurcolható fertőzések 20 AIDS 21 Az antimikróbás kezelés alapjai 22 Az antimikróbás kezelés alapjai 23 Gyakorlatos vizsga 24 Gyakorlatos vizsga Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Az antibiotikus kezelés stratégiája 2.

Az antibiotikumok fajtái, csoportosításuk

3.

Az antibiotikus kezelés sikertelenségének okai

4.

A béta laktám antibiotikumok csoportjai, kezelési indikációjuk

5.

Lázas állapotok differenciál diagnosztikája. FUO

6.

Infektív endocarditis (etiológia, diagnosztikus kritériumok)

7.

Infektív endocarditis (terápiás lehetőségek, profilaxis)

8.

Salmonellosisok

9.

Dysenteria syndroma

10. Cholera 11. E. coli enteritis 12. Campylobacter enteritis 13. Vírus enteritis 14. Utazók hasmenése 15. Clostridium difficile colitis 16. Amoebiasis 17. Giardiasis

75

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

18. Ascariasis 19. Teniasis 20. Echinococcosis 21. Enterobiasis 22. Trichinellosis 23. Toxocariasis 24. Felső légúti infekciók 25. Influenza 26. Streptococcus fertőzések (S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae, S. bovis, stb.) 27. Mononusleosis infectiosa 28. Plaut-Vincent angina 29. Q láz 30. Psittacosis 31. Legionellosis 32. Parotitis epidemica 33. Acut vírushepatitisek A-SEN-ig 34. Az acut vírushepatitisek klinikuma 35. Az acut hepatitisek epidemiológiája 36. Az acut hepatitisek profilaxisa 37. Chronicus vírushepatitisek 38. Scarlatina 39. Morbilli 40. Rubeola 41. Exanthema subitum 42. Varicella-zooster 43. Herpes vírusfertőzések 44. Pyodermák 45. Erysipelas 46. Toxicus schock syndroma, fascitis necrotisans 47. Anthrax 48. Tularemia 49. Leptospirosis 50. Toxoplasmosis 51. Sepsis, sepsis syndroma 52. Botulismus 53. Lyme kór 54. Serosus meningitisek 55. Bakterialis meningitisek 56. Encephalitisek 57. A gennyes meningitisek antibiotikus kezelése 58. Kullancs encephalitis 59. Immuncompromittált állapotok 60. Az AIDS epidemiológiája

76

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

61. Az AIDS klinikuma 62. Az AIDS kezelése, a profilaxis lehetőségei 63. Neutropeniások infekciói 64. Behurcolható betegségek és az utazással kapcsolatos prevenciós lehetőségek 65. Malária 66. Nosocomialis infectiok 67. Kullancs által terjesztett fertőző betegségek 68. Parotitis epidemica Közreműködők Dr. Barna Eszter (BAEFAFO.PTE), Dr. Feiszt Zsófia (FEZFAEO.PTE), Dr. Kappéter Ágnes (KAAFADO.PTE), Dr. Kovács Beáta (KOBGAAO.PTE), Dr. Nemes Zsuzsanna (NEZHABE.PTE), Dr. Péterfi Zoltán (PEZFAAO.PTE)

77

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-NE1

NEUROLÓGIA 1.

Tantárgyfelelős:

DR. KOMOLY SÁMUEL, egyetemi tanár Neurológiai Klinika

3 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – nincs Előfeltételek: OOA-NEA teljesített + OOP-PA2 teljesített + OOK-GT3 teljesített

Tematika Önálló neurológiai betegvizsgálat és anamnézis felvétel készségének elsajátítása, a neurológiai státusz kóros eltéréseinek biztos felismerése. A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint Távolmaradás pótlásának lehetőségei TVSZ szerint A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia (Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 2011. ISBN: 978 963 226 302 1, 2. kiadás A tantermi előadások PowerPoint prezentációi megtalálhatók a klinika honlapján: http://neurology.pote.hu www.cnsc.hu Előadások 1 Bevezetés a klinikai neurológiába: a neurológiai helye az orvosi disziplinák között. Az anamnézis felvétel speciális szempontjai Dr. Komoly Sámuel 2 Vizsgálati módszerek a neurológiában I Dr. Komoly Sámuel 3 Liquor vizsgálat Dr. Bors László 4 Vizsgálati módszerek a neurológiában II. Dr. Komoly Sámuel 5 Meningitis és encefalitis, Lyme barelliozio Dr. Komoly Sámuel 6 Myasthenia gravis, LEMS Dr. Komoly Sámuel 7 Fejfájás Dr. Pfund Zoltán 8 Sclerosis Multiplex Dr. Illés Zsolt 9 Mozgató idegsejt betegségek Dr. Komoly Sámuel 10 Szédülések Dr. Mike Andrea 11 Parkinson kór, Parkinson plusz szindrómák Dr. Komoly Sámuel 12 Mozgászavarok Dr. Komoly Sámuel 13 Myopathiak Dr. Pál Endre 14 Klinikopathologia eset bemutatások Dr. Sebők Ágnes Gyakorlatok 1-28 Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében

78

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Szemináriumok Vizsgakérdések Ágy melletti vizsga során a neurológiai betegvizsgálat megfelelő elsajátítását ellenőrizzük, a felsorolt fontosabb neurológiai kórjelek felismerését és azok általános orvostól elvárható szintű anatómiai-klinikai értelmezését várjuk el a hallgatótól KÉRDÉSEK: A koponya és a gerinc fizikális vizsgálata. A meningeális izgalmi jelek vizsgálata. Szaglás és a visus tájékozódó vizsgálata, a látóidegfő neurológiai szempontból fontos eltérései Konfrontális látótérvizsgálat és értékelése. Szemmozgások vizsgálata, szupranukleáris szemmozgászavarok Pupillák vizsgálata, a pupillareakciók anatómiai értelmezése. Nervus trigeminus vizsgálata. A nervus trigeminus károsodásának tünetei. Nervus facialis vizsgálata. Faciális paresisek típusai. A hallás vizsgálata. Hallászavarok típusának megítélése tájékozódó hangvilla vizsgálattal. A vestibularis rendszer károsodásának tünetei. Nystagmusok. Dysarthria, dysphagia, garat- ás lágyszájpad reflex vizsgálata és értékelése („bulbaris tünetek” felismerése) Nervus hypoglossus vizsgálata. Mélyreflexek vizsgálata. Pyramis-jelek (felső mozgató neuron tünetek) felismerése Perifériás paresis (alsó mozgató neuron tünetek) felismerése Az izomerő, izomtónus vizsgálata. Nervus ulnaris károsodás tünetei, különös tekintettel a sensoros érintettség felismerésére Nervus medianus károsodás tünetei, különös tekintettel a sensoros érintettség felismerésére Nervus radialis károsodásának tünetei. Nervus peroneus károsodásának tünetei. Felületes érzés-qualitások vizsgálata. A mélyérzés-qualitások vizsgálata. Disszociált érzészavar fogalma. A jellegzetes polyneuropathiás érzészavar. Végtag- és törzsataxia vizsgálata. Dix-Hallpike manőver elsajátítása Eply-repozíciós manőver elsajátítása Járás vizsgálata. Beszéd vizsgálata, beszédzavarok fő kategóriái. Motoros és szenzoros afázia. Temporalis lebeny károsodásának tünetei. Frontalis lebeny károsodásának tünetei. Parietalis lebeny károsodásának tünetei. Occipitalis lebeny károsodásának tünetei. Conus-cauda károsodás tünetei. Vegetatív működések tájékozódó vizsgálata. Tudat éberségének vizsgálata. Tudatzavarok.

79

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Eszméletlen beteg vizsgálata. Koponyaűri nyomásfokozódás általános tünetei, fontosabb intracraniális herniációk Közreműködők Dr. Ács Péter (ACPNAAO.PTE), Dr. Aschermann Zsuzsanna (ASZFAAO.PTE), Dr. Bóné Beáta (BOBFABO.PTE), Dr. Bors László (BOLGABO.PTE), Dr. Deli Gabriella (DEGGAAO.PTE), Dr. Faludi Béla (FABHAAE.PTE), Dr. Gyimesi Csilla (GYCFAAO.PTE), Dr. Komoly Sámuel (KOSMABP.PTE), Dr. Kovács Norbert (KONFAAO.PTE), Dr. Mike Andrea (MIAFAAO.PTE), Dr. Pál Endre (PAEHABE.PTE), Dr. Pfund Zoltán (PFZMAAO.PTE), Dr. Sebők Ágnes (SEASAAP.PTE), Dr. Szapáry László (SZLRAAO.PTE), Dr. Tasnádi Emese (TAEAAA.B.JPTE), Dr. Tóth Márton (TOMFACO.PTE), Dr. Trauninger Anita (TRAFAAO.PTE), ifj. Dr. Janszky József (JAJNAAO.PTE)

80

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-PS1

PSZICHIÁTRIA 1.

Tantárgyfelelős:

DR. FEKETE SÁNDOR, egyetemi tanár Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 150 fő Előfeltételek: OOP-MT5 teljesített + OOP-PA2 teljesített + OOK-GT2 teljesített

Tematika Alapvető kórlélektani ismeretek, a megbetegedett ember lelki reakcióinak kezelése, elemi pszichoterápiás készség. A lelki elsősegélyre szoruló, illetve sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai beteg észlelése, explorációja, leírása és a családdal és a pszichiáterrel való kapcsolat, a krónikus pszichiátriai beteg gondozása, mentálhigiénés szemléletmód. Pszichiátriai gyakorlat: az első két alkalommal pszichopatológiai alapok - demonstrálással, harmadik alkalom vizsgálat, pszichés státus, majd a klinika járó-, illetve fekvőbetegeinek észlelése, leírása, tükörablak mögül, a beteg, a terapeuta magatartásának elemzése, véleményező skálák használata. A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint Távolmaradás pótlásának lehetőségei TVSZ szerint A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Tankönyv: Füredi (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, 2000. Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002. Ajánlott irodalom: Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998. Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000. Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999. Előadások 0 Pszichiátria története. Uralkodó irányzatok a pszichiátriában Dr. Fekete Sándor 0 A pszichiátriai megbetegedések osztályozása Dr. Fekete Sándor 0 Szorongásos zavarok Dr. Fekete Sándor 0 Szomatoform kórképek. Dr. Fekete Sándor 0 Kényszerbetegségek Dr. Fekete Sándor 0 Disszociatív kórképek Dr. Gáti Ágnes 0 Pszichoszomatikus betegségek Dr. Fekete Sándor 0 Pszichoszexuális betegségek Dr. Osváth Péter 0 Az alvás zavarai Dr. Fekete Sándor 0 Fakticiózus zavarok, impulzus kontroll zavarok, alkalmazkodási zavarok Dr. Herold Róbert 0 Pszichiátriai sürgősség Dr. Tényi Tamás 0 Szuicidium Dr. Fekete Sándor

81

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

0 0

Pszichoterápiák áttekintése, értékelése. Dinamikus pszichoterápiák Dr. Fekete Sándor Viselkedés és kognitív terápiák, Személyközpontú terápia Dr. Fekete Sándor

Gyakorlatok 0 Pszichopathológia I. 0 Pszichopathológia II. 0 Pszichopathológia III. 0 Pszichopathológia IV. 0 Pszichogén kórképek I. 0 Pszichogén kórképek II. 0 Pszichogén kórképek III. 0 Pszichogén kórképek IV. 0 Pszichogén kórképek V. 0 Pszichogén kórképek VI. 0 Személyiségzavarok I. 0 Személyiségzavarok II. 0 Személyiségzavarok III. 0 Személyiségzavarok IV. 0 Szexuális zavarok I. 0 Szexuális zavarok II. 0 Alvászavarok I. 0 Alvászavarok II. 0 Alkalmazkodási zavarok I. 0 Alkalmazkodási zavarok II. 0 Alkalmazkodási zavarok III. 0 Alkalmazkodási zavarok IV. 0 Pszichoszomatikus betegek I 0 Pszichoszomatikus betegek II. 0 Szuicid beteg I. 0 Szuicid beteg II. 0 Szuicid beteg III. 0 Szuicid beteg IV. Szemináriumok Vizsgakérdések Közreműködők Dr. Fekete Sándor (FESHABE.PTE), Dr. Gáti Ágnes (GAAHAAE.PTE), Dr. Herold Róbert (HERMAAO.PTE), Dr. Kovács Attila (KOAMAAO.PTE), Dr. Osváth Péter (OSPMAAO.PTE), Dr. Simon Mária (SIMTAC0.PTE), Dr. Tényi Tamás (TETGAAO.PTE), Dr. Vörös Viktor (VOVFAAO.PTE)

82

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-PUL

BELGYÓGYÁSZAT: PULMONOLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. SÁROSI VERONIKA, klinikai főorvos I. sz. Belgyógyászati Klinika

2 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 12 óra előadás + 16 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – nincs Előfeltételek: OOK-GT2 teljesített + OOK-KRA teljesített + OOK-ONK teljesített

Tematika A gyakoribb tüdőbetegségek klinikumának megismertetése és a ritkábban előforduló kórképek tárgyalása differenciál diagnosztikus szempontból. Az invazív és nem invazív tüdőgyógyászati diagnosztikus eljárások bemutatása. Az akut és a krónikus betegségek gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségei. Előadásokon mutatja be a legfontosabb pulmonológiai betegségeket és tárgyalja a diagnosztika és a terápia kérdéseit. Gyakorlati oktatás során betegbemutatással szemlélteti a betegségeket, ill. konkrét esetek kapcsán ismerteti a pulmonológiában használatos terápiás eljárásokat. Biztosítja a Klinikai készségek leckekönyvében meghatározott gyakorlati tevékenységeket. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlati 16 órából legalább 14 órán kötelező a részvétel. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Ha tervezhető, akkor előző héten kérjük jelenteni és beillesztjük valamelyik csoporthoz, ha nem tervezhető, akkor utólag adunk lehetőséget a pótlásra. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Magyar-Vastag: Légzőszervi betegségek, egyetemi tankönyv, Budapest, 2005. Előadások 1 Tüdőgyulladás, tüdőtályog, bronchiectasia Dr. Sárosi Veronika 2 Tüdőrák. Epidemiologia, tünettan, kórlefolyás és diagnózis Dr. Sárosi Veronika 3 A tüdőrák kezelése Dr. Sárosi Veronika 4 Asthma bronchiale Dr. Illés Miklós Balázs 5 COPD. Emphysema pulmonum Dr. Illés Miklós Balázs 6 Tüdőgümőkór Dr. Sinkovicz András 7 Interstitialis tüdőbetegségek Dr. Balikó Zoltán 8 A mediastinum és pleura betegségei Dr. Ruzsics István 9 Pulmonális hypertonia Dr. Balikó Zoltán 10 OSAS Dr. Balikó Zoltán 11 Pulmonális embolia. Dr. Sinkovicz András 12 Légzési elégtelenség Dr. Balikó Zoltán Gyakorlatok 1 Betegágy mellett- tüdődaganatos beteg 2 Betegágy mellett légzési elégtelenség 3 Betegágy mellett-tüdőgyulladásban szenvedő beteg 4 Betegágy mellett tüdőembolia esetén 5 Allergológia 6 Ultrahang labor

83

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Szubintenzív Ultrahang vizsgálat Asztmás beteg kivizsgálása Légzésfunkció I. Légzésfunkció II. Betegágy mellett COPD-s beteg Betegágy mellett haemoptoé esetén Mellkaspunctio, perthoracalis tűbiopszia Diagnosztikus bronchológia Terápiás bronchológia

Szemináriumok Vizsgakérdések Vizsgakérdések (új) 1.) A mellkasi szervek képalkotó vizsgálatai: a CT, MRI, UH és izotóp vizsgálatok indikációi 2.) A bronchológiai vizsgálatoktechnikája és indikációi 3.) Mediastinoscopia, pleuroscopia, VATS és a perthoracalis tűbiopsia technikája, indikációi 4.) A mellkasi folyadékgyülemek differenciál diagnosztikája. 5.) A haemoptoe differenciál diagnosztikája és ellátása 6.) A dyspnoe differenciál diagnosztikája 7.) A légzésfunkciós vizsgálatok, a ventiláció és a diffúzió zavarai 8.) Farmakospirometria, bronchiális provokációs tesztek 9.) A vérgázanalysis kivitelezése, a leletek kiértékelése. 10.) Az asthma bronchiale definiciója, klasszifikációja, patogenezise, patológiája. 11.) Az asthma bronchiale tünettana, differenciál diagnosztikája és prognózisa. Az allergológiai vizsgálatok szerepe és technikája. 12.) Az asthma bronchiale kezelésének irányelvei 13.) Az akut asztmás roham ellátása 14.) A krónikus obstruktív tüdőbetegségek definiciója, felosztása, epidemiológiája, patogenezise 15.) A COPD terápiája, megelőzésének módszerei, porognózisa. 16.) Az otthon szerzett pneumóniák otthoni és kórházba kerülő esetek etiológiája és ellátása. 17.) A nosocomiális pneumóniák osztályozása, etiológiája és terápiája. 18.) Tüdőgennyedések: bronchiectasia, tüdőtályog, cystás fibrózis. 19.) A tuberkulin próba technikája és értékelése. Az interferon gamma teszt. 20.) A tüdőtuberkulózis epidemiológiája, etiológiája és kórlefolyása. 21.) A tüdőtuberkulózis kezelésének alapelvei, az elsődleges és a másodlagos antituberkulotikumok. 22.) Extrapulmonális tuberkulózisok. Az atípusos mycobacteriumok által okozott megbetegedések és kezelésük. 23.) A leggyakoribb gombák okozta bronchopulmonális kórképek. 24.) A tüdőembolia epidemiológiája, klinikai tünetei és terápiája. 25.) A tüdőoedema tünetei, okai (bal szívfél elégtelenség, ARDS) és a kezelésük alapelvei. 26.) A pulmonális hypertonia felosztása, klinikai tünetei, diagnosztikája és terápiája a kiváltó okok szerint. 27.) A hörgőrák epidemiológiája, patogenezise, klinikai tünetei és vizsgáló módszerei. 28.) A hörgőrák szövettani felosztása, a stádiumbeosztás elvei és terápiás következményei. A szövettani típus jelentősége a terápiaválasztásban. 29.) A bronchuscarcinoma paraneoplasztikus szindrómái. 30.) A pleura, a rekesz és a mediastinum betegségei. 31.) Az intersticiális tüdőbetegségek felosztása, diagnózisa és a terápia alapjai. 32.) Az exogén allergiás alveolitis klinikai formái, diagnózisa és terápiája.

84

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

33.) A Boeck sarcoidosis apidemiológiája, patogenezise, klinikai tünetei, klinikai manifesztációi és terápiája. 34.) A pneumothorax etiológiája, tünettana, terápiája. 35.) A légzési elégtelenség formái, okai, diagnosztikája és ellátása. A nem invazív gépi lélegeztetés. 36.) Az alvási apnoe szindroma tünetei, diagnosztikája és kezelése. Közreműködők Dr. Dérczy Katalin (DEKHAAE.PTE), Dr. Illés Miklós Balázs (ILMFAAO.PTE), Dr. Paraicz Gábor (PAGFACO.PTE), Dr. Ruzsics István (RUIFAAO.PTE), Dr. Sarlós Géza (SAGSAA0.PTE), Dr. Sárosi Veronika (SAVMAAO.PTE), Dr. Simon Ildikó (SIIVAAP.PTE), Dr. Sinkovicz András (SIAFABO.PTE), Dr. Szilágyiné Dr.Kacsó Anita Harmat (KAAFALO.PTE)

85

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-ROL

UROLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. FARKAS LÁSZLÓ, egyetemi tanár Urológiai Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 150 fő Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített + OOK-SE1 teljesített

Tematika Az urológiai tantárgy oktatása a korábbiakban szerzett anatómiai és élettani ismeretek felfrissítésével indul. Részleteiben az egyes betegségcsoportok és urológiai tevékenységi körök oktatása, a gyakorló orvossal szemben támasztott elvárásoknak kíván elsősorban megfelelni. Fejlődési rendellenességek, húgyúti köves betegségek, húgyúti infekciók, urológiai daganatok köré csoportosítható klasszikus és modern diagnosztikus eljárások és gyógyító technikák képezik a tematika gerincét. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlati foglalkozások minimum 80 %-án való részvétel, sikeres félév végi vizsga a félév elfogadásának a feltétele. A gyakorlati foglalkozások 20%-át meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. A vizsgára bocsáthatóság feltételeit teljesítő hallgató szóbeli vizsgán ad számot tudásáról, ahol elsősorban a tantermi előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag számonkérése történik. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Igazolt hiányzás esetén a pótlás a felelős oktató engedélyével lehetséges. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Farkas L., Pajor L., Papp Gy., Tóth Cs.: Urológia Előadások 1 Fejlődési rendellenességek az urológiában Dr. Farkas László 2 Húgyúti infekciók I: Felső húgyúti gyulladások Dr. Farkas László 3 Húgyúti infekciók II: Alsó húgyúti gyulladások Dr. Farkas László 4 Húgyúti infekciók III: Specifikus gyulladások Dr. Farkas László 5 Urolythiasis. Kőképződés, kőfajták, kőbetegség klinikuma Dr. Götz Frigyes 6 Húgyúti kövesség konzervatív és műtéti kezelése Dr. Székely József 7 Vizelet tárolási zavarok, inkontinencia Dr. Pytel Ákos 8 A benignus prostata hyperplasia (BPH) klinikuma Dr. Szántó Árpád 9 Uro-onkológia I: Vesedaganat Dr. Farkas László 10 Uro-onkológia II: Húgyhólyag, pyelum, ureter, húgycső daganatai Dr. Pytel Ákos 11 Uro-onkológia III: Heredaganat Dr. Farkas László 12 Uro-onkológia IV: Prostata daganat klinikuma Dr. Pytel Ákos 13 Andrológiai alapismeretek Dr. Szántó Árpád 14 Sürgősségi urológiai kórképek és azok ellátása Dr. Pusztai Csaba

86

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1-28 A gyakorlatok tematikája követi az előadások tematikáját, az aktuális osztályos és ambuláns betegforgalom, betegség típusok függvényében Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Az urogenitális traktus fizikális vizsgálata 2. Makroszkópos és mikroszkópos vizeletvizsgálat 3. Pyuria és annak urológiai vonatkozásai 4. Haematuria és annak urológiai vonatkozásai 5. A vizelet mennyiségi változásai, vizeletürítési zavarok 6. Hólyagkatéterezés és instilláció, epicystostomia 7. Vesefunkciós vizsgálatok 8. Az urogenitális traktus radiológiai vizsgálatai 9. Vese-, hólyag-, prosztatabiopszia 10. Nukleáris medicina az urológiai gyakorlatban 11. Az urogenitális traktus eszközös vizsgálatai 12. A vese fejlődési rendellenességei 13. A vesevezeték fejlődési rendellenességei 14. Hólyag, húgycső, pénisz, herék veleszületett rendellenességei 15. Láz jelentősége az urológiában, uroinfekció, antibiotikum terápia 16. A felső húgyutak nem specifikus gyulladásai 17. A hólyag, húgycső, here nem specifikus gyulladásai 18. A prosztata nem specifikus gyulladásai 19. Az urogenitális rendszer tuberculosisa 20. A húgyúti kövek etiológiája és típusai 21. A húgyúti kövesség klinikuma 22. A vese-, uréter-, hólyagkövek gyógyszeres és feltárásos sebészi kezelése 23. ESWL és endoszkópos beavatkozások a húgyúti kövességben 24. Idegentestek a húgyúti traktusban 25. Veseparenchyma tumorok és kezelési lehetőségeik 26. Vesemedence-, urétertumorok és kezelési lehetőségeik 27. A felületes hólyagtumorok klinikuma 28. Az invazív hólyagtumorok klinikukma 29. Benignus prosztata hyperplazia eitológiai és klinikai kép 30. Benignus prosztata hyperplazia gyógyszeres és sebészi kezelés 31. Prosztatacarcinóma: patológia, diagnózis 32. Prosztatacarcinóma: gyógyszeres és sebészi kezelés 33. Heretumorok: klinikai kép, diagnózis 34. Heretumorok komplex kezelése 35. Hímvessző-, herezacskó-, húgycsőtumorok 36. Szexuális úton terjedő betegségek (STD) 37. Pyelectasia, hydronephrosis, vese ptosis: diagnózis és gyógykezelés 38. Renovascularis hypertonia, a vesetransplantació urológiai vonatkozásai

87

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

39. Vese-, urétersérülések 40. Hólyag, húgycső, hímvessző és herezacskó sérülései 41. Hydrokele, varicokele, spermatokele, induráció, péniszplaszika 42. A férfi szexuális zavarai, az erectilis diszkunkció 43. A férfi nemzőképességi zavarok diagnosztikája 44. Vizelet inkontinencia típusai és diagnosztikája 45. A vizeletinkontinencia gyógyszeres és sebészi terápiája Közreműködők Dr. Balló András (BAAFAMO.PTE), Dr. Bányai Dániel (BADFACO.PTE), Dr. Benkő Tamás (BETFACO.PTE), Dr. Beöthe Tamás (BETFAAO.PTE), Dr. Damásdi Miklós (DAMFAAO.PTE), Dr. Fábos Zoltán (FAZMAAO.PTE), Dr. Horváth Bálint (HOBIAAO.PTE), Dr. Jávorházy András (JAAFACO.PTE), Dr. Pusztai Csaba (PUCMAAO.PTE), Dr. Pytel Ákos (PYAPAAP.PTE), Dr. Szántó Árpád (SZAMABO.PTE), Dr. Székely József (SZJMAAO.PTE), Dr. Villányi Kinga (VIKMAAO.PTE), Dr. Kenyeres Balázs (KEBOAAO.PTE), Dr. Sarlós Donát Péter (SADOAAO.PTE)

88

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-SE2

SEBÉSZET 2.

Tantárgyfelelős:

DR. VERECZKEI ANDRÁS, egyetemi tanár Sebészeti Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOK-SE1 teljesített

Tematika A 8. és 9. szemeszterben egyetemi nagyelőadások keretében a részletes sebészet (nyelőcső, gyomor, epe, pancreas, érsebészet) megismertetése a hallgatókkal. Az előadások tematikájának megfelelően az egyes betegségcsoportok komplex kivizsgálása, kezelése és az alapvető műtéttechnikai ismeretek kerülnek bemutatásra. A gyakorlati foglalkozásokon kiscsoportos oktatás keretében betegbemutatás, betegvizsgálat, műtőlátogatás, tematikus műtéti videók alkalmazása révén a sebészet gyakorlati vonatkozásainak megismertetése a hallgatókkal. A félév elfogadásának feltételei Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel, az előírt vizsgatípus sikeres teljesítése. A kollokviumon az adott félévben leadott tananyag, illetve a kötelező tankönyv a vizsga tárgya. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A hiányzott órákat a gyakorlatvezetővel megbeszélve, igazoltan pótolni kell, 2 gyakorlat-kimaradás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Dr. Gaál Csaba: Sebészet c. tankönyv Ajánlott szakirodalom: Oxford Handbook of Clinical Surgery Előadások 1 Nyelőcső sebészete Dr. Horváth Örs Péter 2 Nyelőcső sebészete Dr. Papp András 3 Gyomor sebészete Dr. Horváth Örs Péter 4 Gyomor sebészete Dr. Horváth Örs Péter 5 Eperendszer sebészete Dr. Illényi László 6 Pancreas sebészete Dr. Kelemen Dezső 7 Pancreas sebészete Dr. Kelemen Dezső 8 Transzplantáció Dr. Kalmár-Nagy Károly 9 Laparoscopos sebészet Dr. Vereczkei András 10 Sérvek sebészete Dr. Baracs József 11 Helyreállító sebészet Dr. Tizedes György 12 Verőerek sebészete Dr. Kollár Lajos 13 Verőerek sebészete Dr. Kollár Lajos 14 Vénák sebészete Dr. Menyhei Gábor

89

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 0 Nyelőcső sebészete 0 Nyelőcső sebészete 0 Nyelőcső sebészete 0 Nyelőcső sebészete 0 Gyomor sebészete 0 Gyomor sebészete 0 Gyomor sebészete 0 Gyomor sebészete 0 Eperendszer sebészete 0 Eperendszer sebészete 0 Pancreas sebészete 0 Pancreas sebészete 0 Pancreas sebészete 0 Pancreas sebészete 0 Transzplantáció 0 Transzplantáció 0 Laparoscopos sebészet 0 Laparoscopos sebészet 0 Sérvek sebészete 0 Sérvek sebészete 0 Helyreállító sebészet 0 Helyreállító sebészet 0 Verőerek sebészete 0 Verőerek sebészete 0 Verőerek sebészete 0 Verőerek sebészete 0 Vénák sebészete 0 Vénák sebészete Szemináriumok Vizsgakérdések Sebészet 2 kollokviumi vizsgakérdések 1.

Az ileus tünettana és kórisméje

2.

Mesenterialis thrombosis és embolia okozta bélelhalás

3.

Hasi ischaemia, abdominalis steal-syndroma

4.

A perifériás érbetegség (Bürger kór, Raynaud syndroma)

5.

Az alsóvégtagi occlusiv verőérbetegség tünetei és kezelési lehetőségei

6.

Akut alsó végtagi ischaemia

7.

Anaurysmák klinikuma és a sebészi megoldás lehetőségei

8.

A renalis hypertonia kezelési lehetőségei

9.

Sympathectomiák indikációi

10. A „subclavian-steal” syndromáról 11. TOS diagnózisa és műtéti megoldása 12. A diabeteses angiopathia 13. Alsó végtagi primer varicositás 14. Alsó végtagi venás rendszer heveny elzáródásai 15. Postthromboticus syndroma szövődményei és kezelési lehetőségei 16. Laparoscopos sebészet indikációi és kontraindikációi 17. Érműtétek korai és késői szövődményei 18. Endoscopia a sebészetben (elsősorban a diagnosztikus lehetőségek áttekintése)

90

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

19. Veseátültetés korai és késői szövődményei 20. Donor-kondicionálás, cadaver vesék prezervációja 21. Máj- és hasnyálmirigy átültetés indikációi 22. Immunsupressiv kezelés alapelvei szervátültetés után 23. Ulcus betegség és sebészi vonatkozásai 24. Sérvekről általában 25. Heveny gastrointestinális vérzések 26. A gyomor rosszindulatú daganatai 27. Az agyhalál fogalma - megállapításának jogi és orvosi feltételei 28. A nyelőcső laphámrákok és kezelésük 29. A nyelőcső adenocarcinoma és sebészi kezelése 30. A gastro-oesophagealis reflux és kezelése 31. Rekeszsérvek, hiatus herniák 32. Corrosiv nyelőcsősérülések és ellátásuk 33. Acut hasat utánzó, illetve okozó elváltozások 34. Laparoscopos cholecystectomia 35. Icterus differenciáldiagnosztikája 36. Nyelőcső betegségek diagnosztikája 37. Plasztikai sebészet lehetőségei 38. Biliodigestiv anastomosisok alkalmazásáról 39.

Műtéti indikációk és kezelési lehetőségek akut pancreatitisben

40. A műtéti kezelés javallatai és formái krónikus pancratitisben 41. A pancreas daganatainak klinikuma és sebészi terápiája 42. Palliatív sebészi megoldások pancreas és periampullaris tumoroknál Közreműködők Dr. Baracs József (BAJFADO.PTE), Dr. Benkő István (BEIMABO.PTE), Dr. Cseke László (CSLMAAO.PTE), Dr. Ember Ágoston (EMAFAAO.PTE), Dr. Ezer Péter (EZPRAAP.PTE), Dr. Kovács Gyula (KOGFABO.PTE), Dr. Orbán Lajos (ORLFAAO.PTE), Dr. Papp András (PAAOABP.PTE), Dr. Pavlovics Gábor (PAGQAAO.PTE), Dr. Szakály Péter (SZPMAAO.PTE), Dr. Szántó Zalán (SZZFAAO.PTE), Dr. Vereczkei András (VEAGAAO.PTE), Dr. Zapf István Tamás (ZAIFAAO.PTE), Dr. Papp Róbert (PARFABO.PTE)

91

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-ST1

SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZAT 1.

Tantárgyfelelős:

DR. BÓDIS JÓZSEF, egyetemi tanár Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 9. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 250 fő Előfeltételek: OOK-SE1 teljesített

Tematika A tantárgy ismerteti a terhesség létrejöttének fiziológiáját, a szövődménymentes terhesség 9 hónapjának történéseit. A hallgatók elsajátítják a terhesség során alkalmazott diagnosztikus eljárásokat. Részletes oktatásra kerülnek a különféle terhespathológiai kórképek, a spontán, szövődménymentes, és különféle pathológiás szülések lefolyása, a szülésbefejező műtétek, továbbá a gyermekágy történései és az újszülöttellátás. A tantárgy feladata, hogy lehetővé tegye az orvostanhallgatók számára az általános orvosláshoz szükséges szülészeti ismeretek elsajátítását. Ezen túlmenően a tantárgy során a hallgatók bevezetést nyernek a nőgyógyászat alapjaiba is. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlatokról és előadásokról való kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Igazolt hiányzás sem haladhatja meg az összóraszám 25%-át. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A gyakorlatvezetővel való egyeztetést követően, megbeszéléps alapján. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Papp Z.: Szülészet-nőgyógyászat Ajánlott irodalom: Lampé L.: Intenzív szülőszoba Lampé L.: Szülészet-nőgyógyászati műtéttan Előadások 1 A terhesség endokrinológiája, ovulatio, megtermékenyítés, nidatio. A lepény endocrin működése. Dr. Szilágyi András 2 A terhesség fiziológiája, terhességi diagnosztika, a terhesség gyanú, valószínűségi és biztos jelei. Dr. Gőcze Péter 3 Ultrahang a szülészetben. Dr. Arany Antal 4 Szülészeti genetika (genetikai tanácsadás, praenatalis vizsgálatok). Dr. Veszprémi Béla 5 Intrauterin diagnosztika terhesség és szülés alatt. A magzati szívműködés vizsgálata, cardiotocographia. Vér savbázis vizsgálata, magzati i.u. pulsoxymetria. Dr. Szabó István 6 Intrauterin diagnosztika terhesség és szülés alatt. A magzati szívműködés vizsgálata, cardiotocographia. Vér savbázis vizsgálata, magzati i.u. pulsoxymetria. Dr. Szabó István 7 Normális és pathológiás szülési mechanizmusok (harántfekvés, medencevégű fekvés, ikerterhesség, ikerszülés). Dr. Bódis József 8 Normális és pathológiás szülési mechanizmusok (harántfekvés, medencevégű fekvés, ikerterhesség, ikerszülés). Dr. Bódis József 9 Normális és pathológiás szülési mechanizmusok (beilleszkedési, tartási, forgási rendellenességek). Dr. Bódis József 10 Normális és pathológiás szülési mechanizmusok (beilleszkedési, tartási, forgási rendellenességek). Dr. Bódis József 11 Kóros terhesség (hyperemeis grav., praeeclampsia, fenyegető koraszülés). Dr. Tamás Péter 12 Diabetes és terhesség. Erythroblastosis feotalis. Dr. Szilágyi András

92

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Koraszülés - perinatalis mortalitás; császármetszés. Dr. Szabó István Szülés alatti fájdalomcsillapítás, periduralis anaesthesia, a császármetszés anaesthesiája. Dr. Drozgyik István Az újszülött ellátása, resuscitációja, Apgar score. Dr. Ertl Tibor Normális és kóros gyermekágy (az uterus involutiója, puerpueralis mastitis és sepsis, gyermekágyi psychosis). Dr. Bódis József Vetélés, terhességmegszakítás. Dr. Csermely Tamás Acut életveszéllyel járó szülészeti szövődmények (uterus ruptura, placenta praevia, abruptio placentae, méhenkívüli terhesség). Dr. Bódis József Női nemi szervek anatómiája. Dr. Koppán Miklós A menstruációs ciklus fiziológiája. Dr. Csermely Tamás Genitális fejlődési rendellenességek Dr. Veszprémi Béla Gyermeknőgyógyászat pubertás. Dr. Halvax László Amenorrhoeák, nőgyógyászati vérzészavarok Dr. Csermely Tamás Amenorrhoeák, nőgyógyászati vérzészavarok Dr. Csermely Tamás Meddőség fogalma, diagnosztikája. Dr. Bódis József Andrológia. Dr. Kovács Kálmán Endometriosis Dr. Bódis József Asszisztált reprodukciós technikák Dr. Kovács Kálmán

Gyakorlatok 1 A terhes és szülőnő anamnézise, terhességi időszámítás. Általános vizsgálatok a terhességben. Koraterhesek nőgyógyászati vizsgálata. 2 Terhességi diagnosztika, gyanú valószínűségi és biztos jelek, terhesség megállapítása, terhességi reakciók. 3 A magzat méhen belüli elhelyezkedése. Klasszikus vizsgáló módszerek (Leopold műfogás, medencemérés). 4 Intrauterin diagnosztika. Magzati szívműködés vizsgálata (NST, Pose). A szülés megindítása, szülőfájások rendellenességei, tokometria. 5 Ultrahang vizsgálóeljárások, magzati biometria. A magzatvíz vizsgálata, amniocentesis. 6 Burokrepesztés, szülésvezetés, episiotomia, gátvédelem, feltárás. Microvérgáz analysis, magzati i.u. pulsoxymetria. 7 Fekvési rendellenességek: harántfekvés, medencevégű fekvés. Szülésvezetés, Bracht extractio, lábrafordítás. 8 Forgási, tartási-rendellenességek. Fogóműtét és vacuum extractio gyakorlati kivitelezése. 9 Placentaris és postplacentaris vérzések kezelése, szülőutak sérülései. Inversio uteri, méhűri betapintás - lepényleválasztás. 10 Császármetszés. 11 Gyermekágy, a méh involutiója, lochia, lactatio, gyermekágyasok ápolása. 12 Intenzív terhesgondozás gyakorlata. 13 Magzati asphyxiák és az újszülött reanimatio. 14 Vetélések befejezése és kezelése. Terhességmegszakítás rendeletei és módszerei. Szemináriumok

93

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések 1. A magzat intrauterin állapotának megítélésére szolgáló műszeres vizsgálatok. Polyhydramnion és olygohydramnion. 2. A magzatvíz biokémiai vizsgálatának praenatalis jelentősége. A császármetszés indikációi. 3. Fenyegető uterus ruptura, korai lepényleválás differenciál-diagnosztikája. A non-stressz teszt, oxytocin terheléses teszt jelentősége az intrauterin diagnosztikában. 4. A magzat méhen belüli elhelyezkedése és diagnosztikája az utolsó trimenonban. Missed abortion. 5. A foetoplacentaris egység fogalma és jelentősége. A kismedence anatómiája. 6. Vérzési rendellenességek a szülés alatt. Az újszülött resuscitációja, Apgar score. 7. A késői terhességi toxaemiák osztályozása. A magzat méhen belüli elhalásának klinikai és laboratóriumi diagnosztikája. 8. A prosztaglandinok szülészeti jelentősége. Terhesség és diabetes. 9. Korai lepényleválás dignosztikája, pathomechanizmusa, differenciál-dignosztikája. A magzati tüdő érettségének megállapítására szolgáló vizsgáló eljárások és azok jelentősége. 10. Programozott szülés és szülésinduktio. A foetomaternalis gázcsere zavara a szülés alatt. 11. Kardiotokográfia jelentősége a terhesség és szülés alatt. Perinatalis magzati mortalitás felosztása, okai. 12. Abortusok felosztása, aetiologiája és therápiája. Szülés alatti fájadomcsillapítás. 13. Placenta praevia formái, jelentősége. A cervix-incompetentia aetiológiája, diagnosztikája és therápiája. 14. A terhesgondozás jelentősége a koraszülés megelőzésében. A magzat fejlődési rendellenességeinek intrauterin diagnosztikája. 15. Burok rendellenességei, korai és idő előtti burokrepedés. Ultrahang-diagnosztika jelentősége a szülészetben. 16. Intenzív észlelés pathológiás terheseknél. Terminus túllépés, túlhordás fogalma és jelentősége. 17. HCG excretio és jentősége a terhesség első trimeszterében. Koraszülés okai és jelentősége a perinatalis mortalitásban. 18. Koraszülés vezetésének korszerű szemlélete. Forgási rendellenességek. 19. A terhesség felismerése. Tartási rendellenességek. 20. Beilleszkedési rendellenességek. A magzatvíz-embólia pathomechanizmusa, klinikuma, véralvadási viszonyok. 21. Fertőző betegségek a terhesség alatt (Rubeola, vírus-infectiok, hepatitis, toxoplasmosis, lysteriosis, syphilis). A szülés megindulásának okai

94

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

22. Habituális abortusok aetiológiája és theráiája. A lepényi sexualsteroidok biosynthesise. 23. Harántfekvés. Fogamzás, implantatio. 24. Uterus-ruptura. Aprórészek és köldökzsinór elölfekvése és előesése. 25. Terhességi hányás. Placenta praevia és differenciál-diagnosztikája. 26. Fájások rendellenességei. Az RH-isoimmunisatio mechanizmusa és preventioja, erythroblastosis foetalis. 27. Medencevégű fekvés. Atonia fogalma, jelentősége, therápiája. 28. Inversio uteri. Vetélések befejezésének módszerei. 29. Amniocentesis és chorionbiopsia jelentősége a genetikai kórképek kórismézésében. Terhességi pyelitisek. 30. Mastitis. Puerperalis sepsis. Terhesség megszakítás és szövődményei. 31. Ikerterhesség, ikerszülések. Tokolysis a szülészetben. 32. AFP vizsgálat jelentősége. Lactatio fiziológiája. 33. A szülés lefolyása, szakaszai. Fogóműtét és vacuum-extractio. Közreműködők Dr. Arany Antal (ARAMAAO.PTE), Dr. Csermely Tamás (CSTGABO.PTE), Dr. Flach Edina Ildikó (FLEFAAO.PTE), Dr. Gyarmati Judit (GYJRAAI.PTE), Dr. Halvax László (HALIAAE.PTE), Dr. Ifi Zsolt (IFZFAAO.PTE), Dr. Kovács Kálmán (KOKFAFO.PTE), Dr. Sárkány Ilona (SAIPAAP.PTE), Dr. Tamás Péter (TAPMAAO.PTE), Dr. Várnagy Ákos (VAAFAEO.PTE), Dr. Veszprémi Béla (VEBMAAO.PTE), Dr. Vida Gabriella (VIGQAAI.PTE), Dr. Vizer Miklós (VIMRAAO.PTE)

95

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-AIT

ANAESTHESIOLÓGIA ÉS INTENZÍV THERÁPIA

Tantárgyfelelős:

DR. BOGÁR LAJOS, egyetemi tanár Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOK-GT3 teljesített + OOK-SE2 teljesített

Tematika A tantárgy magában foglalja az életveszélyes állapotok klinikai jellegzetességeit, helyszíni és intézeti ellátásának módjait, komplex reanimációt. Ismerteti az általános és regionális anesztézia és intenzív terápia elméleti és gyakorlati alapjait. A félév elfogadásának feltételei Félév elismerésének feltétele az intézet által megszabott minimális követelmények teljesítése: 1. az alapvető és eszközös újraélesztés, 2. akut szervrendszeri elégtelenség tüneteinek felismerése és elődleges ellátása - központi idegrendszer, - keringés, - légzés, - kiválasztás, - sav-bázisháztartás, - oxigénterápia, - intravénás folyadékterápia, 3. légútbiztosítás Távolmaradás pótlásának lehetőségei A gyakorlatokról való hiányzás maximum 20%-os lehet. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Bogár L. (szerk.): Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina, Budapest 2009 Bogár Lajos: Érzéstelenítés - Esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak, Medicina Kiadó, Budapest, 2010. Előadások 1 Folyadékterápia és mesterséges táplálás. Dr. Molnár Tihamér 2 Invazív haemodinamikai monitorozás Dr. Szabó Zoltán 3 Akut légzési elégtelenség. ARDS. Dr. Kiss Tamás 4 Oxigénterápia és gépi lélegeztetés. Dr. Kiss Tamás 5 Agyhalál megállapítása és donorgondozás. Dr. Ezer Erzsébet 6 Az akut és krónikus fájdalom csillapítása. Dr. Heigl Péter 7 Polytraumatizált beteg intenzív terápiája. Dr. Csontos Csaba 8 Az akut tüdőembolia intenzív kezelése. Dr. Mühl Diána 9 Sepsis, septicus sokk és többszervi elégtelenség kórfolyamata és kezelési lehetőségei. Dr. Bogár Lajos 10 Akut veseelégtelenség és vesepótló kezelés az intenzív osztályon. Dr. Szabó Zoltán

96

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

11 12 13 14

Aneszteziológiai állapotfelmérés, a műtéti érzéstelenítés kockázatai és szövődményei. Dr. Weiling Zsolt Általános érzéstelenítés. Dr. Bátai István Regionális érzéstelenítés módszerei. Dr. Weiling Zsolt Sürgősségi műtétek anesztéziája. Dr. Márton Sándor

Gyakorlatok 1 Peri-arrest állapotok felismerése. Sürgősségi EKG elemzés. 2 Reanimáció: BLS. 3 Reanimáció: ALS. 4 Reanimáció: ALS, defibrilláció. 5 Monitorozás az intenzív osztályon. 6 Invazív haemodinamikai monitorozás. Gyakorlati megfontolások. 7 Súlyos májelégtelenség intenzív osztályos kezelése. 8 Az acut pancreatitis intenzív terápiája. 9 Peri-arrest arrhythmiak és kezelésük. Elektromos kardioverzió, pacemaker-terápia. 10 Akut myocardialis infarktus kezelése. Kardiogen sokk. 11 Az elektrolit és sav-bázis zavarok kezelése. 12 Folyadék terápia. Súlyos vérzés, hypovolaemias és haemorrhagias sokk intenzív ellátása. 13 Heveny légzési elégtelenség, (Pneumonia, ARDS, PTX, COPD akut exacerbatiója, súlyos asthma bronchiale). 14 Oxigénterápia és gépi lélegeztetés gyakorlati vonatkozásai. 15 Polytraumatizált beteg intenzív terápiája. 16 Súlyos égési sérült intenzív kezelése. 17 Tudatzavarok differenciál diagnosztikája. Comatózus beteg ellátása. 18 Klinikai toxikológia 19 A neurológiai intenzív ellátás kérdései. 20 A neurológiai intenzív ellátás kérdései. 21 Distributios sokkállapotok kezelése. 22 Anaphylaxia, súlyos sepsis, septicus sokk. Gyakorlati megközelítés. 23 Anesztézia eszközei. Altatógép 24 Légútbiztosítás eszközei. Nehéz légút. 25 Műtéti előkészítés, általános anesztézia vezetése. 26 Monitorozás anesztézia alatt 27 Fájdalomcsillapítás. Gyakorlati megfontolások. 28 Regionalis anesztézia Szemináriumok Vizsgakérdések 1. A sokk definíciója, és az akut ellátás szempontjai 2.

Akut mellkasi fájdalommal társuló életveszélyes kórképek (dissectio aortae, akut myocardialis infarctus, pneumothorax)

3.

Pulmonalis embolia és akut ellátása

4.

Akut malignus ritmuszavarok és terápiájuk

5.

A hemodinamikai monitorozás alapjai: artéria, centrális véna kanülálás, invazív hemodinamikai monitorozás

6.

A szervezet folyadékterei, a folyadék egyensúly zavarainak akut ellátása

7.

Sav-bázis-egyensúly zavarainak akut ellátása

8.

Infekció, és infekció kontrol az intenzív osztályon

9.

Szepszis, súlyos szepszis, szeptikus sokk definíciója és ellátásának alapvető szempontjai

10. Többszervi elégtelenség 11. Az ARDS definíciója, és az ARDS-ben szenvedő beteg lélegeztetésének főbb szempontjai 12. A gépi lélegeztetés indikációi, alapjai 13. Akut légúti betegségek (pneumonia, COPD, asztma) sürgősségi ellátása

97

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

14. Akut veseelégtelenség differenciál diagnózisa, monitorozása és kezelése, vesepótló eljárások 15. Akut májelégtelenség intenzív terápiás vonatkozásai 16. Mesterséges táplálás fajtái, és indikációja az intenzív osztályon 17. Tudatzavarok (típusai, megítélésük), mérgezések 18. A politraumatizált beteg intenzív terápiája 19. Koponyasérültek akut ellátása, agynyomás-fokozódás kezelési stratégiája. 20.

Az égett beteg akut ellátása

21. Cardio-pulmonalis resuscitatio 22.

Az agyhalál definíciója és az agyhalállal kapcsolatos etikai problémák

Az aneszteziológia vizsgatételei: 1.

A műtéti kockázat megítélése, a betegek műtéti előkészítése

2.

A légútbiztosítás eszközei, az anesztéziai légzőrendszerek

3.

Az altatógép részei és működése

4.

A párolgó anesztetikumok klinikai gyógyszertana

5.

Az intravénás anesztetikumok klinikai gyógyszertana

6.

Az izomrealxansok hatásmechanizmusa, indikációk

7.

Perifériás és centrális regionális érzéstelenítési eljárások: gyógyszertan, indikációk, kontraindikációk

8.

Betegmonitorozás az anesztézia közben: a narkózis mélysége, perifériás izomrelaxáció, légzés, keringés

9.

Perioperatív akut fájdalomcsillapítás

10. A krónikus fájdalom kezelésének főbb szempontjai Közreműködők Dr. Bátai István (BAIMABO.PTE), Dr. Bogár Lajos (BOLGAAO.PTE), Dr. Bognár Zsuzsanna (BOZFAEO.PTE), Dr. Csontos Csaba (CSCSAAP.PTE), Dr. Ezer Erzsébet (EZEMAAO.PTE), Dr. Földi Viktor (FOVSAAO.PTE), Dr. Heigl Péter (HEPFAAO.PTE), Dr. Hideg Gyöngyvér (HIGTAA0.PTE), Dr. Hudvágner Sándor (HUSMAAO.PTE), Dr. Jáksó Krisztián (JAKFAAO.PTE), Dr. Kiss Tamás (KITFAAO.PTE), Dr. Kontrohr Tivadar (KOTMAAO.PTE), Dr. Leiner Tamás (LETOAAO.PTE), Dr. Molnár Tihamér (MOTTAA0.PTE), Dr. Mühl Diána (MUDMAAO.PTE), Dr. Nagy Bálint János (NABGAAO.PTE), Dr. Nagy Klára Márta (NAKMAAO.PTE), Dr. Rendeki Szilárd (RESGABA.PTE), Dr. Szabó Péter I (SZPFABO.PTE), Dr. Szabó Zoltán (SZZUABO.PTE), Dr. Szélig Livia (SZLTAA0.PTE), Dr. Tátrai Ildikó (TAITAA0.PTE), Dr. Toldi János (TOJFADO.PTE), Dr. Völgyi Éva (VOEPAAP.PTE), Dr. Weiling Zsolt (WEZMAAO.PTE)

98

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-GAS

BELGYÓGYÁSZAT: GASZTROENTEROLÓGIA

Tantárgyfelelős:

DR. VINCZE ÁRON, egyetemi docens I. sz. Belgyógyászati Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 160 fő Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOP-KO2 teljesített + OOK-GT2 egyidejű felvétel

Tematika A belgyógyászati gasztroenterológia alapismereteinek áttekintése. Gasztroenterológiai betegek ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek, tapasztalat, készségek elsajátítása. A félév elfogadásának feltételei Tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályzat szerint. Szóbeli vizsga, kollokvium (ágy melletti gyakorlatos vizsga + szóbeli vizsga) Az utóvizsgák formája: ugyanaz Távolmaradás pótlásának lehetőségei Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint. Az előadások és gyakorlatok pótlására nincs mód, azok látogatása kötelező. Egyedi kérések elbírálására a tantárgyfelelős jogosult. Maximális hiányzás: Az előadásokról és a gyakorlatokról összesen max. 15% hiányzás lehetséges a félév alatt. Ezt meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Tulassay Zsolt (szerk.): A belgyógyászat alapjai I-II. Medicina Könyvkiadó Rt., 2007 ISBN: 9789632260723 Tierney, J. M., McPhee, S. J., Papadakis, M. A.: Korszerű orvosi diagnosztika és terápia (legfrissebb kiadás) Előadások 1 Bevezetés: A nyelőcső betegségei. Dr. Vincze Áron 2 Gastritisek. Peptikus fekélybetegség. Dr. Szabó Imre 3 Gasztrointesztinális vérzés. Dr. Vincze Áron 4 Akut hasi fájdalom szindróma. Dr. Czimmer József 5 Funkcionális gasztrointesztinális betegségek. Dr. Vincze Áron 6 Malabsorpció szindróma. A hasmenés differenciáldiagnosztikája. Dr. Bajor Judit 7 Gyulladásos bélbetegségek. Dr. Vincze Áron 8 Vastagbél diverticulosis. A vastagbél premalignus léziói Dr. Vincze Áron 9 Krónikus vírushepatitisek Dr. Pár Gabriella 10 Nem vírusos májbetegségek. Dr. Pár Alajos Imre 11 Autoimmun hepatitis, PBC, PSC Dr. Pár Gabriella 12 Májcirrhosis. Májelégtelenség. Dr. Hunyady Béla 13 Az epehólyag és az epeutak betegségei. Dr. Pakodi Ferenc 14 Akut és krónikus pancreatitis. Dr. Szabó Imre

99

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 Anamnesis, fizikális vizsgálat gastroenterologiai betegnél 2 Reflux betegség 3 Peptikus fekélybetegség 4 Peptikus fekélybetegség szövődményei 5 Felső GI vérzés 6 Alsó GI vérzés 7 Akut has 8 Ileus 9 A felső GI traktus funkcionális betegségei 10 Az alsó GI traktus funkcionális betegségei 11 Malabsorptio 12 Gluténszenzitiv enteropathia 13 Colitis ulcerosa 14 Crohn betegség 15 A felső GI traktus precancerosus állapotai 16 Al alsó GI traktus precancerosus állapotai 17 Krónikus B hepatitis 18 Krónikus C hepatitis 19 Alkoholos májbetegség 20 Nem alkoholos steatohepatitis 21 Autoimmun májbetegség, Wilson kór, hemochromatosis 22 Primér biliaris cirrhosis, primer sclerotizáló cholangitis 23 Akut és krónikus májelégtelenség 24 Májzsugorodás 25 Epekő betegség 26 Az epekövesség szövődményei 27 Akut hasnyálmirigy gyulladás 28 Krónikus hasnyálmirigy gyulladás Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Gastro-oesophagealis refluxbetegség 2. A nyelőcső motilitás zavarai 3. Gastritisek 4. Peptikus fekélybetegség 5. Nem-varix eredetű gastrointestinalis vérzés 6. Varix eredetű gastrointestinalis vérzés 7. Malabszorpciós szindróma 8. Coeliakia 9. Crohn betegség 10. Colitis ulcerosa 11. Ileus 12. Diverticulosis, diverticulitis 13. A vastagbél premalignus léziói 14. Appendicitis 15. Toxikus és gyógyszeres májkárosodások 16. Nem alkoholos steatohepatitis 17. Alkoholos májbetegség 18. Krónikus virushepatitisek 19. Autoimmmun hepatitis

100

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

20. Primer biliaris cirrhosis 21. Primer sclerotizáló cholangitis 22. Májcirrhosis 23. Haemochromatosis 24. Wilson kór 25. A máj daganatai 26. Hyperbilirubinaemiák 27. Cholelithiasis 28. Akut pancreatitis 29. Krónikus pancreatitis Közreműködők Dr. Bajor Judit (BAJSAA0.PTE), Dr. Czimmer József (CZJFAAO.PTE), Dr. Gódi Szilárd (GOSAAA.T.JPTE), Dr. Hágendorn Roland (HARFADO.PTE), Dr. Illés Anita (ILAFAAO.PTE), Dr. Lukács Miklós Csaba (LUMTAA0.PTE), Dr. Mózsik Gyula (MOGGABO.PTE), Dr. Pakodi Ferenc (PAFMAAO.PTE), Dr. Pár Alajos Imre (PAAMAAO.PTE), Dr. Pár Gabriella (PAGFAAO.PTE), Dr. Szabó Imre (SZIHAFE.PTE), Dr. Vincze Áron (VIAQAAP.PTE)

101

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-GY2

GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2.

Tantárgyfelelős:

DR. HOLLÓDY KATALIN, egyetemi docens Gyermekgyógyászati Klinika

4 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 28 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOK-GY1 teljesített

Tematika A tantárgy feladata az általános orvostól elvárható alapvető gyermekgyógyászati ismeretek oktatása, ill. a vonatkozó gyakorlati készségek kialakítása. Továbbá, a gyermekgyógyászati ellátás preventív és perspektivikus jelentőségének felismertetése. A tantárgy tematikája az újszülött-, a csecsemő- és gyermekkor - morbiditás és mortalitás szempontjából - legfontosabb betegségeit és kóros állapotait foglalja magába. Hangsúlyt nyer a normális és kóros állapot és fejlődés elkülönítése, a diagnosztika és terápia elvei és gyakorlata általános orvosi szinten; a gyermekgyógyászati klinikai határterületek alapszintű ismerete és a pediátriai preventív szemlélet gyakorlata. A félév elfogadásának feltételei Írásbeli vizsga. A gyakorlatokon való részvétel kötelező és ellenőrzött. Maximum 4 gyakorlati óra hiányzás fogadható el. Több mint 4 gyakorlatról való igazolt vagy igazolatlan távollét az index aláírásának visszautasítását (érvénytelen félév) vonja maga után. Távolmaradás pótlásának lehetőségei Csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján lehetséges. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Ajánlott tankönyv: Maródi László (szerk.): Gyermekgyógyászat, 4. kiadás Medicina 2012 Javasolt kézikönyvek: Túri Sándor (szerk.): A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak, Medicina 2009 Oláh Éva: Gyermekgyógyászati kézikönyv, Medicina, 2008 Előadások 1 Hypertonia Dr. Molnár Dénes 2 Normális és kóros növekedés és fejlődés. A pubertás zavarai Dr. Erhardt Éva 3 Csecsemő- és gyermekkori endokrin kórképek Dr. Erhardt Éva 4 Hyperglycaemia, diabetes mellitus Dr. Soltész Gyula 5 Hypoglycaemiák Dr. Soltész Gyula 6 Anaemiák Dr. Molnár Dénes 7 Gyermekkori leukaemiák Dr. Ottóffy Gábor 8 Solid tumorok Dr. Ottóffy Gábor 9 Bőrvérzések differenciáldiagnosztikája Dr. Ottóffy Gábor 10 Az eszméletlen gyermek (koponyatraumák, mérgezések) Dr. Stankovics József 11 Központi idegrendszeri infectiók Dr. Hollódy Katalin 12 Csecsemő- és gyermekkori görcsös állapotok Dr. Hollódy Katalin

102

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Veleszületett és szerzett immunhiány Dr. Mosdósi Bernadett A leggyakoribb immunológiai kórképek Dr. Mosdósi Bernadett Fejfájás a gyermekkorban Dr. Hollódy Katalin Az értelmében sérült gyermek Dr. Hollódy Katalin A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek I. Dr. Pintér András A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek II. Dr. Pintér András Égésbetegség Dr. Molnár Dénes Resuscitatio csecsemő- és gyermekkorban Dr. Kövesi Tamás Shock és kezelése Dr. Stankovics József Védőoltások Dr. Nyul Zoltán Klinikai képalkotó diagnosztika a gyermekkorban Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella Laborvizsgálatok rendelése, értékelése a csecsemő- és gyermekkorban Dr. Lányi Éva A házi gyermekorvos és az iskolaorvos szerepe. Preventív gyermekgyógyászat Dr. Molnár Dénes A klasszikus gyermekkori fertőző betegségek Dr. Nyul Zoltán Gyakorlati pediátria Dr. Molnár Dénes A felnőttkori betegségek megelőzése gyermekkorban Dr. Molnár Dénes

Gyakorlatok 1 A beteg gyermek 2 A beteg gyermek 3 Intenzív ellátás 4 Acut beteg vizsgálata 5 Fül-orr-gégészeti beteg vizsgálata 6 Fül-orr-gégészeti beteg vizsgálata 7 Ellátás a sebészeti ambulancián 8 Ellátás a sebészeti osztályon 9 A Perinatális Intenzív Centrumban ápolt újszülöttek ellátása 10 A Perinatális Intenzív Centrumban ápolt újszülöttek ellátása 11 Neurológiai tünetek észlelése 12 Neurológiai betegek gondozása 13 Haemato-onkológiai beteg 14 Haemato-onkológiai beteg gondozása 15 Az endokrin tünetek észlelése és értékelése 16 Endokrin beteg gondozása 17 Pulmonológiai beteg ellátása 18 Pulmonológiai beteg ellátása 19 Fertőző betegségek tünetei 20 Fertőző betegek ellátása 21 Ellátás a nefrológiai rendelőben 22 Krónikus vesebetegek. Dialysis. 23 Cardiológiai betegek vizsgálata

103

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

24 25 26 27 28

Cardiológiai betegek gondozása Gastroenterológiai ellátás az osztályon Gastroenterológiai betegek gondozása Sürgősségi betegellátás Sürgősségi betegellátás

Szemináriumok Vizsgakérdések Az írásbeli vizsga kérdéseit a II. félév tananyagából állítjuk össze. Közreműködők Dr. Adonyi Mária (ADMSAAP.PTE), Dr. Cholnoky Eszter (CHESAAP.PTE), Dr. Erhardt Éva (EREMAAO.PTE), Dr. Farkas András (FAAMAAO.PTE), Dr. Fodorné Dr. Szász Mária (FOSMAAO.PTE), Dr. Hollódy Katalin (HOKPAAP.PTE), Dr. Juhász Zsolt (JUZMAAO.PTE), Dr. Kopcsányi Gábor (KOGMAAO.PTE), Dr. Kozári Adrienne (KOAMABO.PTE), Dr. Lányi Éva (LAESAAP.PTE), Dr. Mosdósi Bernadett (MOBFAAO.PTE), Dr. Nyikuly Kinga (NYKFAAO.PTE), Dr. Nyul Zoltán (NYZIAAE.PTE), Dr. Oberritter Zsolt (OBZMAAO.PTE), Dr. Ottóffy Gábor (OTGMAAO.PTE), Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella (PEMTAC0.PTE), Dr. Péterfia Csaba (PECFAAO.PTE), Dr. Ráth Gábor (RAGSAB0.PTE), Dr. Rózsai Barnabás (ROBFAAO.PTE), Dr. Stankovics József (STJMAAO.PTE), Dr. Török Katalin (TOKFADO.PTE), Dr. Vástyán Attila (VAAMAAO.PTE)

104

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-NE2

NEUROLÓGIA 2.

Tantárgyfelelős:

DR. KOMOLY SÁMUEL, egyetemi tanár Neurológiai Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 130 fő Előfeltételek: OOK-NE1 teljesített

Tematika A klinikai gyakorlat szempontjából fontos neurológiai betegségek tünettanának, diagnosztikájának és terápiás alapelveinek megismerése. A szemesztert teljesítő legyen képes a neurológiai fizikális betegvizsgálat értékelése mellett, a diagnosztikus lépések megtervezésére a neurológiai vizsgálóeljárások értékelésére. A szemeszterben megismert betegségek kezelési elveinek elsajátítása. A félév elfogadásának feltételei Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett Távolmaradás pótlásának lehetőségei TVSZ szerint A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Komoly Sámuel - Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia (Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 2011. ISBN: 978 963 226 302 1, 2. kiadás A tantermi előadások PowerPoint prezentációi megtalálhatók a klinika honlapján: http://neurology.pote.hu www.cnsc.hu Előadások 1 Peripherias neuropathiak Dr. Pfund Zoltán 2 Paraneoplasias kórképek Dr. Komoly Sámuel 3 Alvászavarok Dr. Faludi Béla 4 Prion betegségek (vagy neurogenetika) Dr. Komoly Sámuel 5 Dysimmun neuropathiak Dr. Komoly Sámuel 6 Az epielpszia diagnosztikája ifj. Dr. Janszky József 7 Neurourológia Dr. Komoly Sámuel 8 Stroke I. Dr. Szapáry László 9 Vascularis malformációk, SAV Dr. Dóczi Tamás 10 Agysérülések Dr. Dóczi Tamás 11 Stroke II. Dr. Szapáry László 12 Agyi és gerincvelői daganatok Dr. Dóczi Tamás 13 Epilepszia terápiája ifj. Dr. Janszky József 14 Klinikopathologiai prezentáció Dr. Pfund Zoltán

105

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1-28. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok az aktuális betegforgalom függvényében Szemináriumok Vizsgakérdések V. évfolyamos év végi kollokvium A kollokvium során a hallgatók neurológiai betegséggel kapcsolatos elméleti ismereteit kérjük számon. Elvárjuk a betegség korrekt definiálását, epidemiológiai adatainak, patomechanismusának, klinikai tüneteinek és terápiájának alapvető ismeretét.

TÉTELEK: 1.

Myopathiák és myositisek (csak a leggyakoribb genetikailag determinált myopathiák ismeretét várjuk el. Alkalmi (provokált) epilepsziás rosszullétek

2.

Benignus positionális paroxismális vertigo (Bárány) Transiens ischaemiás attack és jelentősége

3.

Tremorok klinikai differenciáldiagnosztikája Akut strokellátás alapelvei

4.

Myasthenia gravis. Temporális lebeny epilepszia

5.

Metabolikus eredetű polyneuropathiák. Subarachnoidális vérzés.

6.

Dysimmun neuropathiák (Guillain-Barré szindróma, Chronicus Inflammatios Demyelinisatios Polyneuropathia)

7.

Carpális alagút-szindróma. Idiopátiás generalizált epilepsziák.

8.

Gliomák. Parkinson kór.

9.

Peripheriás arcidegbénulás (Bell-paresis) Intracranialis sinusok thrombosisa.

10. Heveny meningitisek. Intracerebrális vérzések 11. Fóbiás poszturális vertigo (krónikus szubjektív szédülés) Fokális epilepsziák. 12. Herpes simplex encephalitis. Stroke primer prevenciója 13. Ischias szindróma és cervicobrachialgia A sclerosis multiplex klinikai tünetei. 14. Motoneuron betegségek. A sclerosis multiplex diagnózisa. 15. Trigeminus neuralgia. Neuromyelitis optica (Devic-betegség) 16. Carotis és vertebrobasilaris arteriák ellátási területén kialakuló keringés-zavarok jellegzetes klinikai tünetei Rövid idejű eszméletvesztések differenciál-diagnosztikája. 17. Neurogenetikai betegségek főbb kategóriái Status epilepticus. 18. Migraine és egyéb elsődleges fejfájások Húgyhólyag-innervaciós zavarok formái

106

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

19. Traumás agysérülések Herpes zoster, postherpeses neuralgia. 20. Traumás gerincvelő-sérülések Alzheimer betegség. 21. Meningeomák Az alkoholizmus idegrendszeri szövődményei. 22. Hydrocephalusok. Neurolues és neuroborreliosis. 23. Stroke szekunder prevenciója Az AIDS neurológiai szövődményei. 24. Lumbago és ischias szindróma; a lumbalis gerincszakasz degeneratív eltéréseinek neurológiai jelentősége. Somatisatios zavar, atípusos depresszió 25. Neurofibromatosis (Recklinghausen betegség) Paraneoplasiás idegrendszeri betegségek. 26. Koponyaűri nyomásfokozódás tünettana. Focalis dystoniák 27. Creutzfeldt-Jakob kór Veretebrobasilaris területi keringészavarok tünetei és prognosisa. 28. Gerincvelő szubakut kombinált degenerációja (funicularis myelosis). Wilson-kór. 29. Polyneuropathiák típusai Alvási apnoe szindróma és a narkolepszia. 30. Choreák, Huntigton chorea Nyugtalan láb szindróma Közreműködők Dr. Ács Péter (ACPNAAO.PTE), Dr. Aschermann Zsuzsanna (ASZFAAO.PTE), Dr. Bóné Beáta (BOBFABO.PTE), Dr. Bors László (BOLGABO.PTE), Dr. Deli Gabriella (DEGGAAO.PTE), Dr. Faludi Béla (FABHAAE.PTE), Dr. Gyimesi Csilla (GYCFAAO.PTE), Dr. Komoly Sámuel (KOSMABP.PTE), Dr. Kovács Norbert (KONFAAO.PTE), Dr. Mike Andrea (MIAFAAO.PTE), Dr. Pál Endre (PAEHABE.PTE), Dr. Pfund Zoltán (PFZMAAO.PTE), Dr. Sebők Ágnes (SEASAAP.PTE), Dr. Szapáry László (SZLRAAO.PTE), Dr. Tasnádi Emese (TAEAAA.B.JPTE), Dr. Tóth Márton (TOMFACO.PTE), Dr. Trauninger Anita (TRAFAAO.PTE), ifj. Dr. Janszky József (JAJNAAO.PTE)

107

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-NHA

BELGYÓGYÁSZAT: NEPHROLÓGIA, HYPERTONIA

Tantárgyfelelős:

DR. WITTMANN ISTVÁN, egyetemi tanár II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológia

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 150 fő Előfeltételek: OOP-BPR teljesített + OOK-EAB teljesített

Tematika A belgyógyászati diszciplinákon belül - a növekvő előfordulási gyakoriságuk következtében - egyre jelentősebb az igény a nephrológia és hypertonia betegségek ismertetésére. A félév oktatási tematikájában a klasszikus nephrológiai témakörök mellett (nephrosis sy, akut glomerulonephritisek, húgyúti infekciók, öröklődő vesebetegségek stb.) kiemelt hangsúlyt kap a vesepótló kezeléshez vezető leggyakoribb betegségek tárgyalása (diabeteses nephropathia, hypertonia). A nephrológia és hypertonia tárgykörébe tartozó betegségek felismerése, szűrővizsgálatok elvégzése, értékelése. A nephrológiai vizsgálatok helyes értelmezése. A differenciál diagnosztikai és therápiás elvek megismerése. Megfelelő vesebeteg, érbeteg, diabeteses, hypertoniás gondozási rendszer elsajátítása. A félév elfogadásának feltételei A félévet nem ismerjük el 3×2 órás gyakorlat elmulasztása esetén. Graduális képzésre alkalmas megfelelő tankönyv hiányában az előadások látogatása nyomatékosan javasolt. Távolmaradás pótlásának lehetőségei TVSz szerint. 3 tanórát meg nem haladó hiányzás a gyakorlatokról. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Tulassay Zs.: A belgyógyászat alapjai 1-2., Medicina Könyvkiadó, 2007. ISBN: 9789632260723 Kakuk Gy.: Klinikai nephrológia, Medicina, 2004. Rosivall L, Kiss I.: Nephrológia (elmélet és klinikum, dialízis, transzplantáció), Medintel Könyvkiadó, 2003. Előadások 1 A vesebetegségek klasszifikációja. Vesevizsgáló módszerek. Dr. Wittmann István 2 Öröklődő vesebetegségek (Polycystás vesebetegség, Alport sy.) Dr. Wittmann István 3 Acut glomerulonephritisek. Gyors progressziójú glomerulonephritisek. Dr. Wittmann István 4 Nephrosis syndroma. Dr. Wittmann István 5 Olygosymptomás glomerulonephritisek. IgA nephropathia. Dr. Wittmann István 6 Veseérintettség szisztémás betegségekben: SLE, HUS, Henoch-Schönlein sy., vasculitisek Dr. Wittmann István 7 Diabeteses nephropathia. Dr. Wittmann István 8 Microalbuminuria és atherosclerosis. Dr. Wittmann István 9 Hypertonia betegség. Hypertonia és a vese kapcsolata. Dr. Kovács Tibor 10 Acut és krónikus tubulointerstitiális nephritisek. Dr. Wittmann István 11 Acut és krónikus húgyúti infekciók. Dr. Wittmann István 12 Akut veseelégtelenség. Dr. Kovács Tibor 13 Krónikus veseelégtelenség. Dr. Csiky Botond 14 Angiológia. Dr. Wittmann István

108

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat vesebetegségben. 2 Anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat vesebetegségben. 3 Vesefunkciós vizsgálatok. 4 Vesefunkciós vizsgálatok. 5 A képalkotó eljárások eredményeinek értékelése. 6 Akut és gyors progressziójú glomerulonephritisek beteg vizsgálata. 7 A vesebiopszia indikációi/kontraindikációi. 8 A vesebiopszia indikációi/kontraindikációi. 9 IgA nephropathiás betegek vizsgálata. 10 Az oedema differenciáldiagnózisa. 11 A haematuria és proteinuria okai, formái és differenciáldiagnózisa. Vizeletanalízis. 12 A haematuria és proteinuria okai, formái és differenciáldiagnózisa. Vizeletanalízis. 13 Primer és szekunder glomerulonephritisek diagnosztikája és terápiája. 14 Vesebetegek specifikus és nem-specifikus terápiája. 15 A diabeteses nephropathia korai felismerése, terápiája és követése 16 A diabeteses nephropathia korai felismerése, terápiája és követése 17 Microalbuminuriás és atherosclerotikus beteg vizsgálata. 18 Microalbuminuriás és atherosclerotikus beteg vizsgálata. 19 A hypertonia diagnózisa és kezelése vesebetegekben. 20 A hypertonia diagnózisa és kezelése vesebetegekben. 21 Vesebetege követése. 22 A húgyúti infekciók és pyelonephritisek diagnózisa és kezelése. 23 Öröklődő vesebetegségek korai felismerése, terápiája és követése. 24 Öröklődő vesebetegségek korai felismerése, terápiája és követése. 25 Chronikus veseelégtelenségben szenvedő betegek vizsgálata. 26 Gyógyszerek adagjának módosítása csökkent vesefunkció esetén. 27 Peritoneális dialízis, haemodialízis. 28 Veseátültetés. Szemináriumok Vizsgakérdések A problémamegoldás menete, diagnózis felállítása vesebetegségekben. A haematuria differenciáldiagnózisa. A proteinuria differenciáldiagnózisa. Az oedema differenciáldiagnózisa. A glomeruláris funkció mérésére használatos módszerek. A tubuláris funkció mérésére használatos módszerek. Képalkotó eljárások a nephrológiában. A vesebiopszia indikációi/kontraindikációi. Acut glomerulonephritis. Gyorsprogressziójú glomerulonephritis. Nephrosis syndroma. Olygosymptomás vesebetegségek - IgA N. Húgyúti infekciók, acut és chronicus pyelonephritis. Acut és chronicus tubulointerstitiális nephritis. A vesebetegségek követése. Hypertonia és a vese. Diabeteses nephropathia. Veseérintettség szisztémás betegségekben: SLE, vasculitisek, atherosclerosis stb. Acut veseelégtelenség.

109

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Chronicus veseelégtelenség. Vesepótló kezelések lehetőségei. Peritoneális diaysis. Haemodialysis. Közreműködők Dr. Bekő Viktória (OKBFAA.A.JPTE), Dr. Brasnyó Pál (BRPRAAO.PTE), Dr. Csiky Botond (CSBMAAO.PTE), Dr. Édel Zsófia (EDZFAAO.PTE), Dr. Halmai Richárd (HARFACO.PTE), Dr. Kassai Gábor (KAGMABO.PTE), Dr. Kovács Tibor (KOTMABO.PTE), Dr. Molnár Gergő (MOGFABO.PTE), Dr. Vas Tibor (VATFACO.PTE)

110

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-OGE

ORVOSI GENETIKA

Tantárgyfelelős:

DR. MELEGH BÉLA, egyetemi tanár Orvosi Genetikai Intézet

1 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő Előfeltételek: OOK-EAB teljesített + OOK-GY1 teljesített + OOK-NE1 teljesített

Tematika A kurzus célja, hogy az új, posztgenomikai szemléletmód bevonásával segítse a hallgatóságot a fenom-genom összefüggéseinek molekuláris genetikai szemléletű elsajátításában. Célja egy alap genetikai betegségkör konkrét jellegzetességeinek megismertetése, a genetikai tanácsadás fő elemeinek, és a kapcsolódó törvényi és etikai kérdések megtárgyalása. A kurzus során a hallgatóság figyelmét ráirányítjuk a már rendelkezésre álló, rohamosan fejlődő modern molekuláris módszertanra és annak a diagnosztikában és kutatásban történő adekvát és releváns használatára, valamint a tesztelések az egyén számára nyújtott hasznára, korlátaira és esetleges kockázataira A félév elfogadásának feltételei írásbeli vizsga Távolmaradás pótlásának lehetőségei Nincs. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok A vizsgára való felkészülés alapja az előadásokon elhangzott anyag. Előadások 1 Bevezetés az orvosi genetikába: genetika a postgenom era-ban Dr. Melegh Béla 2 Genetikai tanácsadás, etikai kérdések Dr. Hadzsiev Kinga 3 Genetikai tesztelés, a genetikai törvény, pharmacogenetika, személyre szabott medicina Dr. Halmainé Dr. Komlósi Katalin 4 A genetikai beteg, monogénes és genomiális betegségek fogalma, dysmorphológiai alapok Dr. Hadzsiev Kinga 5 Genetikai szindrómák, szindróma keresés, az adatbázisok használata Dr. Hadzsiev Kinga 6 Monogénes vs. komplex betegségek, a kétféle öröklődés sajátosságai, missing heritability Dr. Halmainé Dr. Komlósi Katalin 7 Neurodegeneratív betegségek Dr. Hadzsiev Kinga 8 Tumorgenetika, immungenetika Dr. Halmainé Dr. Komlósi Katalin 9 Anyagcsere betegségek, enzimopathiák, terápiás lehetőségek Dr. Halmainé Dr. Komlósi Katalin 10 Mitokondriális kórképek Dr. Melegh Béla 11 Genomikai betegségek Dr. Hadzsiev Kinga 12 Ritka betegségek fogalma, ellátása, a genetikai kórképek kezelési lehetőségei Dr. Halmainé Dr. Komlósi Katalin 13 Prenatalis és preimplantációs diagnosztikai lehetőségek, az infertilitás genetikai háttere Dr. Hadzsiev Kinga 14 Populációgenetika Dr. Melegh Béla Gyakorlatok Szemináriumok

111

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Vizsgakérdések Coospace A következő rendellenességek részletes ismerete szükséges: cisztás fibrózis,Duchenne és Becker muszkuláris disztrófia,disztrófia myotonica,Angelman szindróma, Prader-Willi szindróma, Down szindróma/Edwards sy/Patau sy., Fragilis X szindróma, Hemofília A és B, Huntington betegség, Klinefelter szindróma, Turner szindróma/tripla X szindróma, fenilketonúria, Rett szindróma, neurofibromatosis, DiGeorge szindróma/spektrum, Cri du Chat szindróma. A következő rendellenességek ismerete szükséges: mukopoliszaccharidózisok, biotinidáz hiány, galaktozémia, hipotireózis, jávorfaszirup-betegség, Lesch-Nyhan szindróma, Williams szindróma. Mitochondriális kórképek: MELAS (mitochondrialis encephalopathia, laktát acidosis, stroke-szerű epizódok) LHON (Leber’s herediter optikus neuropathia) Anyai ágon öröklődő halláskárosodás Anyai ágú diabetes mellitus Közreműködők Dr. Melegh Béla (MEBMABO.PTE)

112

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-PS2

PSZICHIÁTRIA 2.

Tantárgyfelelős:

DR. FEKETE SÁNDOR, egyetemi tanár Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 150 fő Előfeltételek: OOK-PS1 teljesített

Tematika Alapvető kórlélektani ismeretek, a megbetegedett ember lelki reakcióinak kezelése, elemi pszichoterápiás készség. A lelki elsősegélyre szoruló, illetve sürgősségi ellátást igénylő pszichiátriai beteg észlelése, explorációja, leírása és a családdal és a pszichiáterrel való kapcsolat, a krónikus pszichiátriai beteg gondozása, mentálhigiénés szemléletmód A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint Távolmaradás pótlásának lehetőségei TVSZ szerint A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Tankönyv: Füredi (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina, 2000. Tényi T.: A pszichiátriai betegvizsgálat alapvonalai, PTE ÁOK, 2002. Ajánlott irodalom: Kaplan-Sadock: Synopsis of Psychiatry, 8th ed., Williams and Wilkins, 1998. Tringer L.: Pszichiátria, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2000. Tényi T.: Családorvosi Vademecum. Pszichiátria, POTE Továbbképző Központ, 1999. Előadások 1 Személyiségzavarok Dr. Fekete Sándor 2 Affektív betegségek Dr. Fekete Sándor 3 Szkizofrénia Dr. Tényi Tamás 4 Paranoid kórképek és egyéb pszichózisok Dr. Tényi Tamás 5 Pszichoaktív szerekkel kapcsolatos függőség Dr. Fekete Sándor 6 Alkoholos és egyéb toxikus elmezavarok Dr. Fekete Sándor 7 Organikus elmezavarok. A központi idegrendszer diffúz és lokális károsodásán alapuló kórképek Dr. Kovács Attila 8 Az időskor pszichiátriája. Demenciák Dr. Fekete Sándor 9 Evészavarok Dr. Gáti Ágnes 10 Mentális retardáció Dr. Fekete Sándor 11 Gyermekpszichiátria1. Figyelem, magatartás- és szorongásos megbetegedések, hangulatzavarok, tanulási zavarok, ürítési zavarok 12

Gyermekpszichiátria 2.: Gyermekkori pszichózisok, Pervazív fejlődési zavarok, Kommunikációs zavarok, Táplálkozási zavarok

13

Biológiai terápiák áttekintése Dr. Fekete Sándor

113

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

14

A szocioterápiás eljárások és a szakmai és önsegítő csoportok szerepe a pszichiátriai rehabilitációban, csoportterápiák Dr. Herold Róbert

Gyakorlatok 0 Szkizofrénia I. 0 Szkizofrénia II. 0 Szkizofrénia III. 0 Szkizofrénia IV. 0 Affektív zavarok I. 0 Affektív zavarok II. 0 Affektív zavarok III. 0 Affektív zavarok IV. 0 Paranoid beteg I. 0 Paranoid beteg II. 0 Alkoholos pszichózisok I. 0 Alkoholos pszichózisok II. 0 Alkoholos pszichózisok III. 0 Alkoholos pszichózisok IV. 0 Idős demens beteg I. 0 Idős demens beteg II. 0 Idős demens beteg III. 0 Idős demens beteg IV. 0 Mentális retardált I. 0 Mentális retardált II. 0 Heroinfüggő I. 0 Heroinfüggő II. 0 Anorexia nervosa 0 Bulémia nervosa 0 Szuicid beteg 0 Biológiai terápiák I. 0 Biológiai terápiák II. 0 Biológiai terápiák III. Szemináriumok Vizsgakérdések Kollokviumi tételsor 1.

Paranoid, szkizoid és szkizotíp személyiségzavar Az értelmi képességek mérési lehetőségei

2. Nárcisztikus, borderline, hisztrionikus és antiszociális személyiségzavar A drogdependencia kezelése 3.

Elkerülő, dependens, kényszeres személyiségzavar Pszichoterápiás lehetőségek szkizofréniában

4.

A hangulatzavarok (affektív betegségek) osztályozása és etiológiája. Enuresis nocturna és encopresis

5.

Depressziós epizód Cannabis- és kokainabuzus és dependencia

6.

Mániás epizód Az alkoholdependencia kezelése

7.

Cyklothymia és dysthymia Patológiás részegség

8.

Az organikus mentális zavarok típusai (elmezavarok legfontosabb tünetei) Fényterápia és alvásmegvonás

114

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

9.

Lebeny szindrómák ADHD és viselkedészavarok gyermekkorban

10. Belgyógyászati és neurológiai betegségekhez társuló pszichopatológiai tünetek ECT 11. Alkoholdependencia Időskori hangulatzavar és pszichózis 12. Anorexia nervosa Delirium tremens kezelése 13. Bulimia nervosa Önsegítő csoportok a pszichiátriai rehabilitációban 14. A mentális retardáció (Oligophreniák) okai és felosztása Fázisprofilaktikumok 15. Antipszichotikumok és mellékhatásaik Szorongásos és affektív zavarok gyermekkorban 16. Antidepresszívumok és mellékhatásaik Csoportpszichoterápiák 17. Pervazív fejlődési zavarok Alkoholos hallucinózis és kezelése 18. A depresszió terápiája Korsakow szindróma 19. A mánia terápiája Delírium tremens tünettana 20. A szkizofrénia epidemiológiája és etiológiai elméletei Opiátdependencia 21. A szkizofréniák típusai és prognózisa Altató és szorongásoldó szerfüggőség 22. A szkizofréniák terápiája Amphetamin dependencia 23. Szkizoaffektív pszichózis Táplálkozási betegségek kezelése 24. Paranoid zavarok Anxiolitikumok 25. Primer degeneratív dementiák Hallucinogén- és pszichostimuláns abuzus Közreműködők Dr. Fekete Sándor (FESHABE.PTE), Dr. Gáti Ágnes (GAAHAAE.PTE), Dr. Herold Róbert (HERMAAO.PTE), Dr. Kovács Attila (KOAMAAO.PTE), Dr. Osváth Péter (OSPMAAO.PTE), Dr. Simon Mária (SIMTAC0.PTE), Dr. Tényi Tamás (TETGAAO.PTE), Dr. Vörös Viktor (VOVFAAO.PTE)

115

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-ST2

SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZAT 2.

Tantárgyfelelős:

DR. BÓDIS JÓZSEF, egyetemi tanár Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 250 fő Előfeltételek: OOKST1 teljesített

Tematika A tantárgy ismerteti a nőgyógyászati megbetegedések etiológiáját, tünettanát, diagnosztikáját, differenciál diagnosztiáját és terápiás lehetőségeit. Részletesen oktatásra kerülnek a különféle nőgyógyászati gyulladásos megbetegedések, vérzészavarok, jó és rosszindulatú daganatok, genitalis fejlődési rendellenességek. A hallgató betekintést nyerhet a sterilitas kivizsgálásának és kezelésének különféle lehetőségeibe, továbbá a fogamzásgátlás szerteágazó módzsereibe. A tantárgy feladata, hogy lehetővé tegye az orvostanhallgatók számára az általános orvosláshoz szükséges nőgyógyászati ismeretek elsajátítását. A félév elfogadásának feltételei A gyakorlatokról és előadásokról való kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Igazolt hiányzás sem haladhatja meg az összóraszám 25%-át. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A gyakorlatvezetővel történt egyeztetés alapján a megbeszéltek szerint. A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Papp Z.: Szülészet-nőgyógyászat Ajánlott irodalom: Lampé L.: Szülészet-nőgyógyászati műtéttan Előadások 1 Nőgyógyászati gyulladások diagnosztikája és terápiája I. Dr. Vizer Miklós 2 Nőgyógyászati gyulladások diagnosztikája és terápiája II. Dr. Vizer Miklós 3 Diagnosztikus és műtéti beavatkozások a nőgyógyászatban: laparoscopia - hysteroscopia. Dr. Bódis József 4 Vizelet incontinentia Dr. Csermely Tamás 5 Nőgyógyászati jódindulatú daganatok Dr. Drozgyik István 6 Nőgyógyászati műtétek Dr. Drozgyik István 7 Fogamzásgátlás I Dr. Csermely Tamás 8 Fogamzásgátlás II. Dr. Csermely Tamás 9 Klimaktérium Dr. Gőcze Péter 10 Trophoblast tumorok Dr. Gőcze Péter 11 Cervixcarcinoma Dr. Gőcze Péter 12 Corpuscarcinoma Dr. Bózsa Szabolcs 13 Az ovárium és a vulva malignus daganatai Dr. Krommer Károly 14 Akut életveszélyes állapotok a nőgyógyászatban: diagnózis és kezelés Dr. Bódis József

116

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Gyakorlatok 1 Nőgyógyászati betegvizsgálat, anamnézis felvétele, külső-belső női nemi szervek vizsgálata, bimanuális vizsgálat. 2 A menstruációs ciklus diagnosztikája, basaltemperatúra mérés, hüvelycytológia, cervixnyák vizsgálata, Kaltenbach séma. 3 Nőgyógyászati vérzészavarok diagnosztikája, kezelése, curettage, Douglas-, adnexpunctió, hydrotubatió, nőgyógyászati kisműtétek. 4 Nőgyógyászati endocrinológia, hormonvizsgálatok, ovulatio inductio, annak gyógyszerei, pubertás- és klimax-kori vérzészavark és kezelésük. 5 Fogamzásgátlás, negatív családtervezés, hormonális fogamzásgátlók, intrauterin eszközök, tubasterilisatio, ezek alkalmazása, mellékhatások, szövődmények. 6 Ultrahang vizsgálat a nőgyógyászatban. 7 Nőgyógyászati, onkológiai szűrővizsgálatok, kolpocytológia, kolposcopos vizsgálat, próbaexcisio, conisatio, errosio kezelése. 8 Nőgyógyászati műtétek: hasi és hüvelyi méheltávolítás, adnexectomia, cystectomia, stb. A méh helyzetváltozásai és ezek műtéti megoldása. 9 Nőgyógyászati gyulladások diagnózisa és kezelése. 10 Preopertív vizsgálatok, postoperatív kezelés a nőgyógyászatban, nőgyógyászati anaesthesia. 11 Cervix és corpuscarcinoma klinikuma, diagnózis, stádium beosztás, kezelés, sugárkezelés, cytostaticus kezelés. 12 Ovariumtumorok klinikuma, diagnózisa, stádium beosztás, kezelés 13 Endoscopia a nőgyógyászatban: laparoscopia, hysteroscopia. 14 Gyermeknőgyógyászat, andrológia. Szemináriumok Vizsgakérdések 1. Amenorrhoeák felosztása, diagnosztikus és terápiás lehetőségek. Stein-Leventhal syndroma fogalma, klinikuma és therápiája. 2.

Intersexualitások. Laparoscopia szerepe a nőgyógyászati diagnosztikában.

3.

Petefészek functionalis állapotának megítélésére szolgáló vizsgáló eljárások. A portio praeblastomatosisai és in situ carcinomája; diagnosztika, terápia.

4.

Gonaddysgenesis. A Genitális tractus tuberculosisa.

5.

Nőgyógyászati vérzési rendellenességek felosztása. Hysteroscopia, hysterosalpingographia.

6.

Kolpitisek, terápiájuk. Nőgyógyászati sipolyok kórszármazása, diagnosztikája és terápiája.

7.

Az uterus fejlődési rendellenességei. A petefészek teratogen daganatai.

8.

A nemi érés zavarai. Cervixcarcinoma és therápiája.

9.

Functionális méhvérzések. IUD alkalmazásának feltételei és szövődményei.

10. Vérzési rendellenességek a postmenopausában. A méh helyzetváltozásai és therápiája. 11. Hasi-hüvelyi méheltávolítás. Kolpocytologia jelentősége a méhnyakrák diagnosztikájában. 12. A cervix incompetentia aetiologiája, diagnosztikája és therápiája. Choriocarcinoma. 13. Az adnex-gyulladások és differenciál diagnosztikájuk. A myomák klinikuma, diagnosztikája és therápiája.

117

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

14. Anovulatios ciklus klinikuma és therápiája. Corpus adenocarcinoma klinikuma és therápiája. 15. A meddőség okai és kezelése. A petefészek rosszindulatú daganatainak felosztása, differenciál diagnosztikai problémák. 16. Ultrahang diagnosztika jelentősége a nőgyógyászati kórképeknél. Klimakterium. 17. Fogamzásgátlás korszerű módszerei. Nemi érintkezés útján terjedő betegségek. 18. Műtéti eljárások sterilitás esetén, sterilizációs műtétek. Hormonális anticonceptio és szövődményei. 19. A kismedence anatómiája. Hormontermelő petefészek daganatok. 20. Méhenkívüli terhesség fogalma, klinikuma, differenciáldiagnosztikája és therápiája. Turner syndroma. 21. Férfi meddőség okai és kezelési lehetőségei. A méhsüllyedések tünettana, klinikuma és therápiája. 22. Cyclus diagnosztika. Az endometriosis klinikuma, felosztása, és tünettana. 23. Hypertrichosis, hirsutismus, virilisatio. Prolapsusok diagnosztikája és therápiája a reprodukciós korban és postmenopausában. 24. A hyperoestrogenismus. Az adrenogenitalis syndroma. 25. Menstruatios cyclus fiziológiája. Ovarim tumorok komplex therápiája. 26. Functionális meddőség. Adenomyoma, adenomyosis. 27. Organikus meddőség. Vulva benignus és malignus megbetegedései. 28. Testicularis feminisatio, Morris syndroma. Acut has a nőgyógyászatban. 29. Incontinentia urinae és gyógyítása. Retroflexio-versiok felosztása és kezelése. 30. A méhnyakon végzett műtétek. Klinefelter syndroma. 31. A petefészek jóindulatú daganatai, felosztás, klinikum. Kolposkopia szerepe a rák korai felismerésében. 32. Ovulatio gyógyszeres inductioja. Kiterjesztett méhkiirtások fajtái és jelentőségük a méhnyakrák terápiájában. 33. Pubertás és menarche fiziológiája. Galactorrhoea és therápiája. 34. Asszisztált fertilisatio (IVF, GIFT) Menopausa fiziológiája.

118

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Közreműködők Dr. Arany Antal (ARAMAAO.PTE), Dr. Csermely Tamás (CSTGABO.PTE), Dr. Halvax László (HALIAAE.PTE), Dr. Ifi Zsolt (IFZFAAO.PTE), Dr. Kovács Kálmán (KOKFAFO.PTE), Dr. Tamás Péter (TAPMAAO.PTE), Dr. Várnagy Ákos (VAAFAEO.PTE), Dr. Veszprémi Béla (VEBMAAO.PTE), Dr. Vizer Miklós (VIMRAAO.PTE)

119

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

OOK-SZE

SZEMÉSZET

Tantárgyfelelős:

DR. VARSÁNYI LÁSZLÓ BALÁZS, egyetemi tanársegéd Szemészeti Klinika

3 kredit ▪ vizsga ▪ Klinikai modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 10. Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra Létszámkorlát: min. 1 fő – max. 15 fő Előfeltételek: OOP-PA2 teljesített + OOK-SE1 teljesített

Tematika Az általános orvoslás és sürgősségi betegellátás szempontjából fontos betegségeket kiemelve tárgyaljuk a szembetegségek diagnosztikáját, kezelését. Betanítjuk a nem szemorvosként speciális műszerek nélkül is elvégezhető diagnosztikus vizsgálatokat. A félév elfogadásának feltételei A hallgató az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon köteles részt venni. Távolmaradás pótlásának lehetőségei A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok Dr. Kovács Bálint (szerk.:) Szemészeti egyetemi jegyzet Albert Béla (szerk.): Szemészet, Medicina, Bp., 1990. Süveges Ildikó: Szemészet Előadások 1 A szem, mint optikai rendszer, hibái és a korrekciós lehetőségek Dr. Biró Zsolt 2 A látószerv funkcionális anatómiája, a látás teljesítmény. A szemhéjak és könnyszervek betegségei Dr. Varsányi László Balázs 3 A kötőhártya, cornea és uvea betegségei Dr. Horváth Zoltánné 4 Cataracta Dr. Biró Zsolt 5 Glaukoma Dr. Balla Zsolt 6 Vitreoretinális betegségek. Ablatio Dr. Szomorné Dr. Szijártó Zsuzsanna 7 Perifériás és centrális retina degenerációk és dystrophiák Dr. Szomorné Dr. Szijártó Zsuzsanna 8 Általános betegségek szemészeti tünetei Dr. Vékási Judit 9 Intraoculáris daganatok Dr. Horváth Zoltánné 10 Gyermekszemészet I. Veleszületett elváltozások, a csecsemő és gyermekkori látásvesztés okai Dr. Szapáryné Dr. Gaál Valéria 11 Gyermekszemészet II. Amblyopia és strabizmus Halasné dr. Pusztai Ágota 12 Neuroophthalmológia. A neurológiai betegségek szemészeti tünetei Dr. Horváth Zoltánné 13 Szemészeti traumatológia Dr. Biró Zsolt 14 A vakság és vezető okai. A szembetegségek gondozása, a gyakorló orvos feladata. A szembetegek rehabilitációja. Dr. Biró Zsolt Gyakorlatok 1 A szembetegek vizsgálata I. (Kórtörténet, funkcionális vizsgáló módszerek: látásélesség, színlátás, pupillareakciók, szemmozgások.) 2 A szembetegek vizsgálata I. (Kórtörténet, funkcionális vizsgáló módszerek: látásélesség, színlátás, pupillareakciók, szemmozgások.) 3 A szembetegek vizsgálata II. (Morfológiai vizsgálati módszerek: megtekintés, réslámpás vizsgálat, szemtükrözés, tonometria, felső szemhéj kifordítása, a cornea fluorescein festése.)

120

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A szembetegek vizsgálata II. (Morfológiai vizsgálati módszerek: megtekintés, réslámpás vizsgálat, szemtükrözés, tonometria, felső szemhéj kifordítása, a cornea fluorescein festése.) A szembetegek vizsgálata III. Perimetria, adaptometria, UH, CT, MRI. A szemhéj és könnyszervek betegségei A szembetegek vizsgálata III. Perimetria, adaptometria, UH, CT, MRI. A szemhéj és könnyszervek betegségei Piros szem és vizsgálata. Kötőhártya, szaruhártya, ínhártya megbetegedése. Elkülönítő kórisme és jelentősége. Piros szem és vizsgálata. Kötőhártya, szaruhártya, ínhártya megbetegedése. Elkülönítő kórisme és jelentősége Cataracta, tünettan, alapvető vizsgálatok, a leletek értelmezése, therápia. Cataracta, tünettan, alapvető vizsgálatok, a leletek értelmezése, therápia. Glaucoma, tünettan, alapvető vizsgálatok, a leletek értelmezése, therápia. Glaucoma, tünettan, alapvető vizsgálatok, a leletek értelmezése, therápia. Vitreoretinális betegségek, vitreoretinális betegségek ablabio retinae: tünettan, diagnózis, therápia Vitreoretinális betegségek, vitreoretinális betegségek ablabio retinae: tünettan, diagnózis, therápia Időskori szemelváltozások és jelentőségük. Korhoz kötött maculadegeneráció (AMD) tünettana, vizsgálata, kezelése Időskori szemelváltozások és jelentőségük. Korhoz kötött maculadegeneráció (AMD) tünettana, vizsgálata, kezelése Általános betegségek szemészeti tünetei. Diabetes mellitus, arteriosclerosis, hypertonia, pajzsmirigybetegségek Általános betegségek szemészeti tünetei. Diabetes mellitus, arteriosclerosis, hypertonia, pajzsmirigybetegségek Intraoculáris daganatok. Kontaktlencsék. Intraoculáris daganatok. Kontaktlencsék. Gyermekkori szembetegségek. Gyermekkori szembetegségek. Gyermekkori szembetegségek I. Amblyopia és strabizmus. Veleszületett elváltozások. Fertőző betegségek, gyermekkori cataracták, uveitisek és glaucoma. Retinoblastoma tünettana. Látáscsökkenés csecsemő és gyermekkorban. Sérülések. Gyermekkori szembetegségek I. Amblyopia és strabizmus. Veleszületett elváltozások. Fertőző betegségek, gyermekkori cataracták, uveitisek és glaucoma. Retinoblastoma tünettana. Látáscsökkenés csecsemő és gyermekkorban. Sérülések. Neuroophthalmológia papillazavarok, szemmozgások zavarai, vizsgálata. Elektrofiziológia. Látóideg betegségek tünettana, vizsgálata és kezelése Neuroophthalmológia papillazavarok, szemmozgások zavarai, vizsgálata. Elektrofiziológia. Látóideg betegségek tünettana, vizsgálata és kezelése Szemészeti traumatológia Szemészeti traumatológia

Szemináriumok Vizsgakérdések Vizsgatételek 1.

A látással összefüggő tünetek, panaszok. A cataracta műtéti kezelése.

2.

A látással össze nem függő tünetek, panaszok. A kötőhártya-gyulladás kórbonctani tünetei.

3.

Funkcionális szemészeti vizsgálati módszerek. A kötőhártya-gyulladás fő típusai, kezelésük.

4.

A pupillareakciók vizsgálata. A vírusos eredetű szaruhártya-gyulladások.

5.

Morfológiai szemészeti vizsgálati módszerek. A piros szem elkülönítő kórisméje.

6.

A szemtükrözés. A szemgolyó és védőszervei tompa sérülései.

7.

A szemnyomás mérés. A szemgolyó áthatoló sérülései.

8.

A szem törőközegi borússágának vizsgálata, a leletek értelmezése. A látóideg betegségeinek elkülönítő kórisméje.

9.

Ablatio retinae. Gyermekkori fertőző szembetegségek.

121

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

10. Az éleslátás helyének gyulladása, degenerációja és dystrophiája. Általánosan alkalmazott gyógyszerek szemészeti mellékhatásai. 11. Szemfenéki érkatasztrófák. Súlyos látásromlást okozó gyermekkori szembetegségek. 12. A látóideg acut betegségei. Amblyopia és strabismus; kórisme, felosztás, kezelés. 13. Amaurosis fugax. Cukorbetegség, a szem és a látás. 14. Funkcionális látásvesztés. A magas vérnyomás és szemtünetei. 15. A glaukoma pathogenezise és diagnózisa. A látótér-kiesések topikus kórisméző jelentősége. 16. Glaukoma típusok. A szemmozgások szerzett zavarai. 17. Akut glaukomás roham. Maródásos szemsérülések. 18. Primér nyitott zugú glaukoma. A ROP jelentősége. 19. A cataracta típusai. Az üvegtest betegségei, vitrectomia. 20. A látószerv makroszkópos anatómiája Melanoma malignum chorioideae. 21. Dacryocystitis neonatorum. A szemüreg betegségének tünettana és kórisméje. 22. Dislocatio lentis. Motoros és szimpatikus bénulás szemhéji tünetei. 23. A hírtelen megszaporodott üvegtesti homályok jelentősége. A presbyopia. 24. Myopia és hypermetropia. Szemészeti elektrofiziológiai vizsgálómódszerek. 25. Szemészeti lézerek és alkalmazásuk. A glaukomaellenes gyógyszerek farmakológiája. 26. Az amblyopia kezelésének stratégiája. A kontaktlencsék és viselésük. 27. Megalocornea és glaukoma congenitum. A szemüvegek fajai, rendelésük szabályai. 28. A faciális bénulás szemtünetei. Explantátumok és implantátumok a szemészetben. 29. A trigeminus bénulás. Vírusos eredetű szembetegségek. 30. Életet veszélyeztető szembetegségek. Csökkentlátás, vakság, rehabilitáció.

122

PTE ÁOK Általános orvos szak – Klinikai modul - tantárgyleírások - 2013/2014-es tanév

Közreműködők Dr. Balla Zsolt (BAZFACO.PTE), Dr. Balogh Teodóra (BATTAD0.PTE), Dr. Biró Zsolt (BIZMAAO.PTE), Dr. Horváth Zoltánné (HOZTAD0.PTE), Dr. Nagy Ágnes (NAAMAAO.PTE), Dr. Szapáryné Dr. Gaál Valéria (SZGTAF0.PTE), Dr. Szomorné Dr. Szijártó Zsuzsanna (SZZSAEP.PTE), Dr. Varsányi Balázs (VABUAAP.PTE), Dr. Vékási Judit (VEJMAAO.PTE), Halasné dr. Pusztai Ágota (HAPTAAP.PTE)

123