LAPORAN AKTIVITI BULANAN JABATAN - puo.edu.my

LAPORAN AKTIVITI BULANAN JABATAN : KEJURUTERAAN PERKAPALAN BULAN : ... Pelawat Industri (PPI) untuk memberikan ceramah dan maklumat terkini kepada...

39 downloads 258 Views 2MB Size
LAPORAN AKTIVITI BULANAN JABATAN

:

KEJURUTERAAN PERKAPALAN

BULAN

:

MAC 2014

BIL

AKTIVITI

CATATAN

1.

Mesyuarat Pengurusan Jabatan Kejuruteraan Perkapalan (JKP)

2.

Usaha kolaborasi dengan pihak industri/ badan kerajaan

1. Bengkel Penilaian Dan Pemurnian Item Soalan Peperiksaan Akhir Sesi Disember 2013 (Tarikh : 13/03/2014) 2. Mesyuarat Semakan Soalan Peperiksaan Akhir Sesi Disember 2013 bagi Program Diploma Kejuruteraan Perkapalan (DKP) di antara Lembaga Peperiksaan JKP bersama panel Luar daripada Jab. Laut Malaysia, UniKLMIMET, ALAM Academy, BNS-Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd, & Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS) (Tarikh : 24/03/2014) Contoh maklumbalas; 2.1 Lawatan kolaborasi Peringkat Bil Tarikh JKP,PUO

1.

19/03/2014

Industri/ badan kerajaan Technip MHB Hull Engineering Sdn. Bhd.

Lain-lain Ringkasan lawatan dilampirkan 2.2 Konsultansi Industri/ Organisasi

Skop Konsultansi

Ringkasan konsultasi dilampirkan 2.3 Cadangan Kerjasama melalui kolaborasi Industri/ Organisasi

3.

Penyertaan pelajar dan pensyarah dalam aktiviti/pertandingan

Bidang Kerjasama

Cadangan Tarikh Kolaborasi

Ringkasan konsultasi dilampirkan Contoh maklumbalas; Kategori Sukan

Jenis

Peringkat Pencapaian

BIL

AKTIVITI

CATATAN Persatuan/ 1. Kursus Renang Kelab dan Keselamatan Air (01 - 02/03/14) 2. Majlis Penyampaian Anugerah Ketua Jabatan Pelajar DKP (28.03.2014) Akademik 1. PUO Campus Green Week 2014 (11/03/2014) 2. Ceramah Health, Safety & Enviroment (HSE) JKP (18/03/2014) 3. Lawatan Indusri ke Makhostia Sdn. Bhd. (26/03/2014) Lain-lain

JKP

PUO

JKP

JKP

Ringkasan penyertaan dilampirkan 4.

Program “Finishing School”

Contoh maklumbalas; Nama Program & Rakan Kerjasama

Tempoh (hari)

Bilangan Peserta Pelajar Pelajar Jumlah Politeknik luar

Ringkasan penyertaan dilampirkan 5.

Status Niche Area/COT

Contoh maklumbalas; Niche Area

Aktiviti/Status Perkembangan Niche Area/COT 1. Audit Tahunan Jabatan Laut Malaysia 1. Kursus : Ultrasound (04/03/2014) 1. Perlaksanaan Kursus TSP dibengkel Jabatan Kej. Perkapalan bagi peserta daripada Royal Navy Of

BIL

AKTIVITI

CATATAN Oman (RNO) dengan kerjasama BNS-Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. Lumut, Perak pada 03 hingga 05 Mac 2014. 2. Perlaksanaan Kursus TSP dibengkel Jabatan Kej. Perkapalan bagi Perantis BNS-Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd pada 10 hingga 12 Mac 2014 3. Pelaksanaan Kursus ‘Training of Trainer’(TOT) dibengkel Jabatan Kej. Perkapalan Tahap 2 bagi peserta daripada Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah (AMSAS) pada 29 hingga 30 Mac 2014 Ringkasan lawatan dilampirkan

LAMPIRAN 1.0

MESYUARAT PENGURUSAN JABATAN KEJURUTERAAN PERKAPALAN (JKP) 1. BENGKEL PENILAIAN DAN PEMURNIAN ITEM SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI DISEMBER 2013Bengkel Penilaian Dan Pemurnian Item Soalan Peperiksaan Akhir Sesi Disember 2013 Diploma Kejuruteraan Perkapalan telah diadakan pada 13 Mac 2014. Bengkel ini bertujuan menyemak Soalan Peperiksaan Akhir bagi Sesi Disember 2013.

2. MESYUARAT SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI DISEMBER 2013 BAGI PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKAPALAN (DKP) DI ANTARA LEMBAGA PEPERIKSAAN JKP BERSAMA PANEL LUARMesyuarat Semakan Soalan Peperiksaan Akhir Sesi Disember 2013 bagi Program Diploma Kejuruteraan Perkapalan di antara Lembaga Peperiksaan JKP bersama panel Luar daripada Jab. Laut Malaysia, UniKL-MIMET, ALAM Academy,

BNS-

Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. dan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS) telah diadakan pada 24 Mac 2014 (Isnin) di Bilik Mesyuarat Utama PUO.Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Ketua Jabatan Kejuruteraan Perkapalan, En. Mohana Krishnan G. Wakil panel luar terdiri daripada En. Kanagalingam T. Selvarasah (Jabatan Laut Malaysia), Dr. Md Redzuan B. Zoolfakar (UniKL-MIMET), En. Mohd Fahim B. Ilias (JPS) dan En. Mohd Zahid B. Idris (ALAM Academy) dan En. Baniyamin B. Bahari (BNS-Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd).

2.0

USAHA KOLABORASI DENGAN PIHAK INDUSTRI / BADAN KERAJAAN 1. TECHNIP MHB HULL ENGINEERING SDN. BHD. KUALA LUMPURPada 19 Mac 2014, pihak Politeknik Ungku Omar khususnya Jabatan Kejuruteraan Perkapalan telah dikunjungi oleh pihak Technip MHB Hull Engineering Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. Pihak Technip MHB Hull Engineering Sdn. Bhd. Kuala Lumpur ini telah diwakili 11 orang dan diketuai oleh En. Ishmayel Sulaiman (Manager).Tujuan lawatan kerja adalah untuk memberi pendedahan berkaitan bidang marin kepada staf syarikat dan memperkenalkan syarikat Technip MHB Hull Engineering Sdn. Bhd. Kuala Lumpur kepada pihak JKP, PUO serta bekerjasama berkenaan peluang latihan kepada pelajar Diploma Kejuruteraan Perkapalan.

3.0 PENYERTAAN PELAJAR DAN PENSYARAH DALAM AKTIVITI/PERTANDINGAN 1. KURSUS RENANG DAN KESELAMATAN AIRProgram kursus renang dan keselamatan air ini diadakan pada 1 Mac hingga 2 Mac 2013 yang diadakan diSultan Azlan Shah Ipoh Sports Complex ,Jalan Kmpleks Sukan , 31400 Ipoh , Perak Darul Ridzuan.Jumlah peserta yang akan terlibat dalam aktiviti ini adalah seramai 27 orang peserta pelajar dan diiringi oleh seorang pensyarah.Dalam program ini, pensyarah dan pelajar dari Kelab Kejuruteraan Perkapalan akan diajar kemahiran asas berenang dan keselamatan diri ketika berada di dalam air.Program ini diadakan dengan bantuan jurulatih daripada jabatan bomba sebagai jurulatih seramai 3 orang.Program diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 5 petang pada tarikh yang ditetapkan.

2. MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH KETUA JABATAN PELAJAR DKP 

Majlis Penyampaian Anugerah Ketua Jabatan Pelajar Diploma Kejuruteraan Perkapalan (DKP) ini diadakan bertujuan meraikan kecemerlangan pelajar DKP yang memperolehi keputusan cemerlang CPA 3.50 ke atas di dalam peperiksaan bagi Sesi Jun 2013. Majlis ini telah diadakan pada 28 Mac 2014 di Restoran Syabu-Syabu, Ipoh.

3. PUO CAMPUS GREEN WEEK 2014 (11/03/2014)PUO Campus Green Week 2014 merupakan satu program yang telah dianjurkan oleh Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar yang berteraskan 3 objektif utama iaitu memupuk dan mengukuhkan kesedaran memelihara dan memulihara alam sekitar, memdedahkan kepada warga politeknik pendekatan berguna dan terkini mengenai aspek pengurusan ekosistem dan mempertingkatkan usaha PUO melestarikan kampus terutama dikalangan warga PUO.PUO Campus Green Week 2014 telah dirasmikan oleh YB. Dr. Muhammad Amin Bin Zakaria, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Sains, Alam Sekitar & Teknologi Hijau dan ianya berlangsung 10 hingga 13 Mac 2014.Pada 11 Mac 2014, seramai 15 orang pelajar Diploma Kej. Perkapalan dengan diiringi oleh pensyarah Jabatan Kejuruteraan Perkapalan telah mengikuti salah satu aktiviti yang dianjurkan iaitu Program 1000 Langkah, 100 Pokok, 10 Lokasi dan 1 Matlamat.

4. CERAMAH HEALTH, SAFETY & ENVIROMENT (HSE) JKPPada 18 Mac 2014, pihak Jabatan Kejuruteraan Perkapalan telah menjemput wakil daripada pihak Makhostia Sdn. Bhd, Universiti Teknologi Petronas, Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak iaitu En Rohaizat B. Mohd Som dibawah program Pensyarah Pelawat Industri (PPI) untuk memberikan ceramah dan maklumat terkini kepada pelajar DKP dan staf JKP berkenaan Health, Safety & Enviroment (HSE) di industri.

5. LAWATAN INDUSRI KE MAKHOSTIA SDN. BHD, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, BANDAR SERI ISKANDAR, TRONOH, PERAK 

Lawatan Sambil Belajar Pelajar DKP, Jabatan Kejuruteraan Perkapalan ke Makhostia Sdn. Bhd, Universiti Teknologi Petronas, Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak telah dijalankan pada 26 Mac 2014. Seramai 27 orang pelajar DKP telah terpilih bagi mengikuti sesi lawatan tersebut diiringi 3 orang pensyarah JKP.Tujuan lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan sistem dan penyelengaraan janakuasa di Makhostia Sdn. Bhd, Universiti Teknologi Petronas, Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak.Disamping itu juga lawatan tersebut dapat merialisasikan perjalanan Kelab Jab. Kej. Perkapalan terhadap aktiviti yang dijalankan dan juga dapat memantapkan serta menaikkan semangat dikalangan pelajar DKP.

5.0 STATUS NICHE AREA/COT 1. AUDIT TAHUNAN JABATAN LAUT MALAYSIAAudit Tahunan bagi Tahun 2014 daripada Jabatan Laut Malaysia ke atas Jabatan Kejuruteraan Politeknik Ungku Omar telah berlangsung pada 10 dan 11 Mac 2014 bertempat di Bilik COT Jabatan kejuruteraan Perkapalan. Audit ini dipengerusikan oleh Ketua Jabatan Kejuruteraan Perkapalan En. Mohana Krishnan G. Manakala Jabatan Laut Malaysia telah diwakili oleh Tn. Hj Ghadzali B. Ahmad (Ketua Juruaudit) dan En. Adam Ronny B. Rosly.

2. KURSUS : ULTRASOUNDSeramai 5 orang staf JKP telah menghadiri kursus “Ultrasound” yang dianjurkan oleh ULPL, PUO pada 04 Mac 2014 bertempat di T&T Inspection & Engineering Sdn. Bhd., Puchong, Selangor. Kursus berkenaan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran staf JKP terhadap bidang pengkhususan marin dan mekanikal.

3. PERLAKSANAAN KURSUS TSP DIBENGKEL JABATAN KEJ. PERKAPALAN BAGI PESERTA DARIPADA ROYAL NAVY OF OMAN (RNO) DENGAN KERJASAMA BNSBOUSTEAD NAVAL SHIPYARD SDN. BHD. LUMUT, PERAKPerlaksanaan Kursus TSP di bengkel Jabatan Kejuruteraan Perkapalan bagi Peserta Daripada Royal Navy Of Oman (RNO) Dengan Kerjasama BNS-Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. Lumut, Perak telah dijalankan pada 03 hingga 05 Mac 2014.

4. PERLAKSANAAN KURSUS TSP DIBENGKEL JABATAN KEJ. PERKAPALAN BAGI PERANTIS BNS-BOUSTEAD NAVAL SHIPYARD SDN. BHD.Perlaksanaan Kursus TSP (Boiler & Steam Turbine) di bengkel Jabatan Kejuruteraan Perkapalan bagi Perantis BNS-Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. Lumut, Perak telah dijalankan pada 10 hingga 12 Mac 2014.

5. PELAKSANAAN KURSUS ‘TRAINING OF TRAINER’ (TOT) DIBENGKEL JABATAN KEJ. PERKAPALAN TAHAP 2 BAGI PESERTA DARIPADA AKADEMI MARITIM SULTAN AHMAD SHAH (AMSAS)Perlaksanaan Kursus ‘Training Of Trainer’ (TOT) di bengkel Jabatan Kejuruteraan Perkapalan bagi peserta daripada Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah (AMSAS) telah dijalankan pada 29 dan 30 Mac 2014.